אזרחות אמריקאית: 5 הדברים שצריך לדעת לקראת הנפקת אזרחות

* אנחנו לא מספקים שירותים של מתן אזרחות אמריקאית / תהליך קבלת אזרחות אמריקאית *

המאה ה- 21 הביאה עימה גיוון ושונות שטרם נראו בהיסטוריה האנושית. "כפר גלובלי" הוא כבר לא רק מונח תיאורי עתידני אלא תרבות עכשווית. הגיוון והשונות לא פסחו גם על ההשתייכות האזרחית של הפרטים, וכפל אזרחויות הינו דבר שבשגרה. למעשה, אזרחות אמריקאית או כל אזרחות זרה לצורך העניין נחשבת ככרטיס זוכה בפיס המזכה את המחזיק בו באפשרויות נרחבות יותר וכלכליות יותר ללימודים, תעסוקה, השקעה וכדומה.

אזרחות אמריקאית אינה שונה ואף נחשבת, מבין האזרחויות הזרות, לאזרחות נחשקת ביותר. מעבר לאפשרויות התעסוקה המגוונות, אזרחות אמריקאית מציעה הזדמנות להעצמה כלכלית, רווחה אישית וחיי אושר ועושר.

ואולם, לפני שאתם מתדפקים על דלתות הקונסוליה האמריקאית בניסיון להנפיק אזרחות אמריקאית יש כמה דברים שחשוב שתדעו – מי זכאי לקבל אזרחות אמריקאית? מהו הליך קבלת האזרחות? ומהן הזכויות והחובות שיוטלו עליכם בעת קבלתה? כל זאת במאמר שלפניכם.

אזרחות אמריקאית – מי זכאי לה?

חוקי ההגירה לארצות הברית הינם פדראליים ואינם נתונים בסמכות המדינות השונות של ארצות הברית. דרכון אמריקאי מונפק אך ורק לאזרחים אמריקאים, ולכן כל מי שהינו בעל דרכון אמריקאי הינו בהכרח אזרח אמריקאי.

אזרחות אמריקאית מבוקשת ברחבי העולם, כאשר התנאים לקבלתה ולהנפקת דרכון אמריקאי מקשיחים ככל שהשנים עוברות. כיום ניתן לזכות באזרחות אמריקאית במספר דרכים:

 

1. אזרחות טבעית מכוח לידה

כל אדם שנולד בגבולות ארצות הברית זכאי לקבלת אזרחות אמריקאית על כל המשתמע מכח. תעודת הלידה המקורית המוכיחה כי האדם נולד בתחומי ארצות הברית היא לבדה נדרשת לשם הוצאת אזרחות אמריקאית והנפקת דרכון. יוער כי קיים חריג לכלל הזה – ילדיהם של דיפלומטים זרים, אף אם נולדו בתחומי ארצות הברית לא יהיו זכאים לאזרחות.

 

2. אזרחות מכוח אזרחותם של הורים או סבים

גם מי שלא נולד בתוך גבולות ארצות הברית יכול בנסיבות מסוימות לרכוש אזרחות אמריקאית:

 

ילד ששני הוריו אמריקאים אך הוא נולד מחוץ לתחומי ארצות הברית

ילד זה יהיה זכאי להוצאת אזרחות אמריקאית במידה והוריו נשואים, אזרחים אמריקאים טרם לידתו, ואחד מהם חי בארצות הברית למשך זמן קצר טרם לידתו.

 

ילד שהורה אחד שלו הוא אמריקאי אך הוא נולד מחוץ לתחומי ארצות הברית

ילד זה זכאי להוצאת אזרחות אמריקאית במידה וההורה האמריקאי התגורר בארצות הברית במשך חמש שנים במצטבר (לפחות שנתיים כשההורה מעל גיל 14), טרם לידת הילד. קיימות הקלות מסוימות כשמדובר בילד נולד מחוץ לנישואים לאם אמריקאית וכדומה.

 

ילד מתחת לגיל 18 שנולד להורים אמריקאים שאינם עונים על הקטגוריות לעיל

ילד זה יכול לבחון אפשרות להעברת אזרחות באמצעות אחד הסבים האמריקאים שלו. "חוק הסבא" מאפשר העברת אזרחות מסב לנכד מקום בו ההורים הינם אמריקאים אך אינם עונים על הקריטריונים לעיל, ואילו אחד מהסבים עונה עליהם. כלומר – במידה והסב התגורר בארצות הברית במשך חמש שנים במצטבר (לפחות שנתיים מעל גיל 14), טרם לידת הנכד/ה.

 

3. התאזרחות

רכישת אזרחות אמריקאית אפשרית גם בהיעדר קיומה של שושלת משפחתית אמריקאית. בגיר (אדם מעל גיל 18) שהינו תושב קבע אמריקאי, כלומר מחזיק בגרין קארד, יכול להגיש בקשה להתאזרחות לאחר שהייה של חמש שנים בארצות הברית כתושב קבע. בגיר שהינו תושב קבע יוכל להגיש בקשה כאמור לאחר שלוש שנים מעת קבלת תושבות הקבע האמריקאית, במידה והוא נשוי במשך שלוש שנים לאזרח אמריקאי ושוהה באופן רציף בארצות הברית בחצי שנה לפני הגשת הבקשה. יוער כי ישנן הקלות מסוימות הנתונות לשיקול הדעת של רשויות ההגירה.

כאמור, כל מי שעומד בקריטריונים לעיל זכאי להחזיק באזרחות אמריקאית ולהנפיק דרכון אמריקאי. כמובן, שיש להבהיר כי ויזה אמריקאית וכן החזקה בגרין קארד אינן כשלעצמן מזכות באזרחות אמריקאית אלא מהוות אשרות שהיה (זמנית או קבועה), בארצות הברית. משכך, גם התנאים והדרכים לרכישת ויזה או גרין קארד הינם שונים בתכלית.

 

זכאים לאזרחות אמריקאית

אזרחות מכח לידה: 1. לידה בתחומי ארצות הברית מזכה באופן ישיר בזכאות לאזרחות אמריקאית ולהנפקת דרכון אמריקאי, ללא קשר לאזרחות ההורים. 2. חריג: ילדי דיפלומטים. אזרחות מכח דם: 1. ילד שנולד לשני הורים נשואים שהינם אזרחים אמריקאים בעת לידתו, ואחד מהם התגורר בארצות הברית גם לזמן קצר - זכאי לאזרחות. 2. ילד שאחד מהוריו הינו אמריקאי והתגורר טרם לידת הילד במשך חמש שנים במצטבר בארצות הברית (שנתיים מהן לפני גיל 14) - זכאי לאזרחות. 3. ילד מתחת לגיל 18 שאחד מסביו הינו אמריקאי והתגורר טרם לידת הילד במשך חמש שנים במצטבר בארצות הברית (שנתיים מהן לפני גיל 14) - זכאי לאזרחות. התאזרחות: 1. תושב קבע בארצות הברית השוהה בארצות הברית באופן חוקי במשך חמש שנים - זכאי לאזרחות. תושב קבע בארצות הברית השוהה בארצות הברית באופן חוקי במשך שלוש שנים ואשר נשוי לאזרח אמריקאי במשך שלוש שנים והם חיים יחד בארצות הברית במשך מרבית הזמן - זכאי לאזרחות.

 

מהו הליך הסדרת האזרחות?

עניתם על אחד מהקריטריונים לעיל? עדין לא מספיק. הליכי רכישת האזרחות האמריקאית סבוכים וארוכים. הליכים אלו משתנים מעט בהתאם לדרך רכישת האזרחות.

 

ילדים להורה / הורים / סבים אמריקאים

בכל אחד מן המקרים הנ"ל יש להוכיח את אזרחותם של ההורים / סבים ואת העובדה שהתגוררו בארצות הברית משך זמן מסוים. משכך, יש למלא טפסי בקשה מסודרים ולהציג אישורים לעניין אזרחות אמריקאית של ההורה או הסב; אזרחות זרה של ההורה שאינו אמריקאי; תעודות נישואים של ההורים; תעודת לידה של הילד; והוכחות לעניין שהותם של הורים / סבים בארצות הברית. בהקשר זה יש לציין כי על פי רוב האזרח האמריקאי ממנו מבקשים לבצע את העברת האזרחות (הורה / סב), יאלץ להגיש במסגרת אישורי האזרחות גם תעודת לידה אמריקאית מקורית. הנפקת תעודה כאמור עלולה להיות כשלעצמה הליך סבוך וארוך.

כאמור לעיל, בכדי לאפשר את העברת האזרחות יש להוכיח מגורים בארצות הברית. שהות תוכח באמצעות אישורי תשלום מיסים, תשלומי בית ספר, חיסונים, אישורי בחירות לקונגרס, אישורי העסקה וכדומה.

כאשר מבקשים לבצע העברת אזרחות מההורים לילדים ניתן להגיש את הבקשה בשגרירות ארצות הברית בישראל (או בכל מדינה אחרת שבה הילד שוהה). ואולם, כאשר מבקשים לבצע העברת אזרחות מן הסבים לנכדים יש להגיש את הבקשה בארצות הברית.

בכל אחד מן המקרים יש חשיבות להגשת כלל התעודות והמסמכים הרלוונטיים כשהם מתורגמים לאנגלית. כמו כן, יש לעמוד בתשלום האגרות שאינן זולות כלל וכלל, ועשויות להגיע לאלפי שקלים כשמדובר באזרחות המועברת מהסבים. לאחר הגשת כלל המסמכים יתקיים ראיון בו יינכחו הילד והוריו, והכל בכדי לאמת את הנתונים. ניתן לבחור במסלול שאינו כולל ראיון, אולם זמן ההמתנה לקבלת האזרחות יהיה ארוך מהרגיל.

אזרחות מכח דם > הגשת בקשה המגובה בכל האישורים וההוכחות > ראיון > אישור / דחיית בקשה

התאזרחות

בהינתן בעמידה בכלל התנאים לעיל, יוכל מחזיק בגרין קארד להגיש בקשת התאזרחות. הבקשה תכלול את כל התעודות והמסמכים הנדרשים בכדי להוכיח עמידה בתנאים : מסמכי אזרחות ממדינת המקור, תעודות המעידות על נישואים לאזרח אמריקאי (באם יש), תעודות המעידות על שהות ממושכת בארצות הברית וכדומה. גם כאן שהות תוכח באמצעות אישורי תשלום מיסים, אישורי תשלומי לימודים, אישורי תעסוקה וכדומה.

הליך ההתאזרחות לא יסתיים כאן, ולאחר הגשת הבקשה יידרש המבקש לעמוד בתנאים נוספים. תחילה, על המבקש להיות "אדם מוסרי וטוב". המדובר במבחן מעט אמורפי אולם משמעותו היא כי המבקש אינו בעל רישום פלילי שיש עימו קלון ואין לו הרשעות קודמות לעניין שהיה בלתי חוקית וכדומה. בנוסף, על המבקש להיות בעל ידע בסיסי בדיבור, קריאה וכתיבה של אנגלית וכן לעמוד במבחן אזרחות בו ישאל שאלות בנוגע להיסטוריה של ארצות הברית וההליכים הדמוקרטים בארצות הברית. במידה והמבקש יעמוד במבחנים הנ"ל, יידרש לשאת הצהרת נאמנות לארצות הברית ומוסדותיה.

התאזרחות > הגשת בקשה המגובה בכל המסמכים והתעודות הנדרשים > מבחן יושר - 'אדם מוסרי וטוב' > מבחן ידע באנגלית > מבחן קבלת אזרחות - ידע היסטורי ואזרחי > הצהרת אמונים לארצות הברית

 

מהן הזכויות והחובות העומדות לאזרח אמריקאי?

כאמור, ככלל האזרחות האמריקאית טומנת בחובה אופציות אדירות להתפתחות כלכלית ואישית, לחיי רווחה וביטחון פוליטי ואחר. ואולם, האזרחות האמריקאית טומנת בחובה עוד הרבה יותר:

  • אזרחי ארצות הברית נהנים משפע של חירויות פרט ואזרח ומכל הזדמנויות להן זוכים אזרחי מדינות מתקדמות ומפותחות ;
  • אזרחי ארצות הברית נהנים מהכוח הפוליטי הבינלאומי של המדינה, ומהגנה מצד רשויות החוק בארצות הברית – הן בתחומי ארצות הברית והן מחוצה לה.
  • אזרחי ארצות הברית רשאים להתגורר ולעבוד בכל אחת מהמדינות המרכיבות את הפדרציה ומכלל הטריטוריות הנמצאות בשליטתה;
  • אזרחי ארצות הברית רשאים להצביע ולהשפיע על תוצאות הבחירות במעצמה דמוקרטית וכלכלית.
  • אזרחי ארצות הברית יכולים ליהנות מהטבות כלכליות הניתנות על ידי המדינה כדוגמת קצבאות ביטוח לאומי.
  • אזרחי ארצות הברית נהנים מכניסה חופשית למרבית מדינות העולם, וזאת מבלי להידרש לאשרות כניסה. כמובן שגם הכניסה לארצות הברית אינה מוגבלת.

 

על אף היתרונות הרבים והפריבילגיות הללו, אזרחות אמריקאית טומנת בחובה גם חובות, ובעיקר חובות מס. אזרחים אמריקאים חייבים בדיווח מס הכנסה שנתי על הוצאותיהם הכלל עולמיות, על דיווח על כלל החשבונות הזרים אותם הם מחזיקים ולעיתים גם בתשלום מיסים על אותן הכנסות. זאת ועוד, עלולה לחול עליהם חובת תשלום ביטוח לאומי וחובת תשלום ביטוח רפואי. כמו כן, קיימת חובה על גברים עד גיל 26 להעביר את פרטים לרשויות גיוס החירום. זאת ועוד, אזרחים אמריקאים עשויים להיקרא לשמש כמושבעים בחבר מושבעים. אם כן, עם הנפקת אזרחות אמריקאית יש לתת את הדעת על חסרונות אלו, ולנקוט אמצעים למניעת חשיפה מיותרת – במיוחד לרשויות המס.

 

האם ניתן לוותר על אזרחות אמריקאית?

קיימת אפשרות לוותר על האזרחות האמריקאית, ואגב כך לוותר על הדרכון האמריקאי. המניע העיקרי לויתור על אזרחות הינו רצון להימנע מהחובות המוטלים על אזרחים אמריקאים, בין היתר בתחום המיסוי.

ויתור על האזרחות נעשה באמצעות החזרת הדרכון האמריקאי והצהרה על ויתור באחת משגרירויות המדינה. ההליך הינו בלתי הפיך ועל אף התפיסה הנפוצה אינו פותר את הפרט המוותר על אזרחותו מחובות שיש לו כלפי ארצות הברית – בין אם לעניין מיסוי ובין אם לעניינים אחרים.

 

סיכום

רבים רוצים לחיות את החלום ולהנפיק אזרחות וגם דרכון אמריקאי.

אולם, כדרכם של חלומות הדרך להגשמת חלום זה אינה פשוטה ורצופה בירוקרטיה סבוכה. זאת ועוד, ישנם שיקולים שיש לקחת בחשבון לפני הנפקת האזרחות שכן יש לכך השלכות מיסויות רחבות – השלכות המחייבות תכנון מס מקדים. אנו ב- MasAmerica עומדים לרשותכם ונשמח ללוות אתכם בבחינת ייעוץ ותכנון מס אשר ימזער ואף יאיין את חבויות המס שלכם.

אזרחות אמריקאית_ 5 הדברים שצריך לדעת לקראת הנפקת אזרחות
אזרחות אמריקאית: 5 הדברים שצריך לדעת לקראת הנפקת אזרחות

 

שאלון לבדיקת זכות החזר מס בארה"ב לאזרחים אמריקאים:

שאלות ותשובות בנושא

אזרחות אמריקאית ניתנת בדרך כלל לאנשים שנולדו בארצות הברית או שנולדו לאזרח אמריקאי אחד או יותר. בנוסף, אנשים יכולים לקבל אזרחות אמריקאית באמצעות התאזרחות, שהיא תהליך הפיכה לאזרח אמריקאי לאחר עמידה בדרישות מסוימות.
התאזרחות אמריקאית היא התהליך שבו אנשים שאינם נולדים כאזרחים אמריקאים יכולים להפוך לאזרחים. כדי להיות זכאי להתאזרחות, אדם חייב לעמוד בקריטריונים מסוימים, כגון לגור בארה"ב לפחות חמש שנים, יכולת לעבור מבחן אזרחות ואנגלית.
כן, אפשר לוותר על אזרחות אמריקאית. על מנת לעשות זאת, אדם חייב להצהיר רשמית על כוונתו לוותר על אזרחותו האמריקאית בשגרירות ארה"ב או קונסוליה בחו"ל.
ההליך להסדרת אזרחות אמריקאית מנוהל על ידי שירותי האזרחות וההגירה האמריקאית (USCIS). ה-USCIS אחראי על טיפול בבקשות להתאזרחות, אימות זכאותם של המבקשים לאזרחות ופיקוח על תהליך ההתאזרחות. בנוסף, ה-USCIS אחראי להבטיח שכל הפרטים שהופכים לאזרחים ארה"ב מודעים לזכויותיהם ולחובותיהם כאזרחים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושא מיסים אמריקאיים בלבד
צרו איתנו קשר

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים