ויתור על אזרחות אמריקאית – היבטי המיסוי

אתם בעלי אזרחות כפולה וחשבתם לוותר על אזרחותכם האמריקאית בכדי להימנע מחבויות המס וחובות הדיווח החלות על אזרחים אמריקאים? כדאי שתחשבו שוב. ויתור על אזרחות אמריקאית הינו רציני ובלתי הפיך. לפני נקיטה בהליך זה עליכם לקבל ייעוץ מקצועי מקיף אשר יבטיח כי שקלתם ברצינות ובאופן יסודי את מלוא המשמעויות של ההליך, בעיקר אבל לא רק מההיבט המיסויי. המובא במאמר זה אינו בא להחליף ייעוץ מקצועי אלא ליתן לכם את המידע הבסיסי הנדרש. 

 

מה המשמעות של ויתור על אזרחות אמריקאית?

ויתור על אזרחות אמריקאית הינו הליך המתבצע באופן וולנטרי ובמסגרתו אדם מוותר מתוך כוונה על אזרחותו האמריקאית. זהו הליך אישי, ולא ניתן לוותר על אזרחות בעבור אף אדם אחר. כך, לא תוכלו לוותר על אזרחותם של ילדיכם והם ידרשו לעשות זו באופן אישי. מעבר לכך, מדובר בהליך בלתי הפיך, ומכאן משמעותו הקרדינאלית.

מבחינה פרקטית ויתור על האזרחות האמריקאית משמעותה:

 • ויתור על כל הזכויות להן אתם זכאים כאזרחים אמריקאים וקבלת סטאטוס "אזרח זר" בפני כל רשויות השלטון האמריקאיות (בן היתר רשות המיסים). תשומת ליבכם לכך שככל שתהפכו לאזרחים זרים בפני רשות המיסים האמריקאית יושתו עליכם שיעורי המס החלים על אזרחים זרים, וזאת ככל שתפיקו הכנסה כלשהי שמקורה בארצות הברית.
 • ויתור על כל ההטבות להן אתם זכאים כאזרחים אמריקאים, ובכלל זה: זכות הצבעה, אזרחות אמריקאית לילדים שנולדו מחוץ לארצות הברית, הגנה מהממשל האמריקאי במקרה הצורך, קצבאות והחזרי מס.
 • ככל שאין לכם אזרחות חלופית תסווגו מבחינה אזרחית כ"חסרי מדינה".
 • כמובן, שמעתה והלאה כל ביקור שלכם בארצות הברית יצריך אשרת ויזה.
ויתור על אזרחות אמריקאית - היבטי המיסוי
ויתור על אזרחות אמריקאית – היבטי המיסוי

כיצד מתבצע הליך הויתור על אזרחות אמריקאית?

ויתור על אזרחות אמריקאית אינו נעשה "עלה דרך" וחייב להיעשות מחוץ לארצות הברית ובפני נציג קונסולרי.

תחילה, על האדם המבקש לוותר על אזרחותו לקבוע פגישה בשגרירות/ קונסוליה האמריקאית. ניתן לבקש לשוחח טלפונית לפני הפגישה עם נציג קונסולרי אשר יבהיר את המשמעויות של ויתור האזרחות.

על המבקש לוותר על אזרחותו האמריקאית להגיע לפגישה עם מספר מסמכים נדרשים:

 • הוכחה על אזרחות אמריקאית – דרכון / תעודת לידה.
 • תעודת לידה ממדינה זרה ככל שלא נולד בארצות הברית.
 • צילום עמודי המידע האישי מכל הדרכונים שמחזיק המבקש.
 • תעודת התאזרחות ככל שהמבקש התאזרח במדינה אחרת.
 • תעודת התאזרחות אמריקאית ככל שהמבקש התאזרח בארצות הברית.
 • טופס הבקשה להנפקת מספר SSN ככל שטופס כזה הוגש על ידי המבקש.
 • אמצעי תשלום על סך 2350 דולרים אשר ישולמו כאגרת ויתור.

במהלך הפגישה יידרש האדם לענות על "שאלון ויתור אזרחות אמריקאית" ולחתום על מסמך הבנות במסגרתו הוא מצהיר בשבועה ובפני הנציג הקונסולרי כי הינו מבין את כלל השלכות הויתור.

כלל המידע יועבר למחלקת החוץ האמריקאית אשר באישורה תונפק למבקש "תעודת אובדן נתינות".

 

ההיבט המיסויי של ויתור על אזרחות אמריקאית – מהו מס היציאה?

רבים מבקשים לוותר על אזרחותם האמריקאים מתוך מחשבה שבאופן זה ייפטרו מחובת תשלום המס ודיווח המס לרשויות המיסים האמריקאיות. האמת רחוקה מכך עד מאוד.

ראשית נבהיר כי כל אדם המבקש לוותר על אזרחותו צריך להגיש (אם לא הגיש עד כה) דיווחי מס שנתיים של חמשת השנים האחרונות. חובה זו חלה גם ביחס לחובת הדיווח על חשבונות פיננסים זרים במסגרת חובת דיווח ה- FACTA. זאת ועוד, ככל שעל פי דיווחים אלו יימצא כי המבקש חייב במס – יהיה עליו לעמוד בכל חבויות המס שלו. הויתור על האזרחות אינו פוטר מחובות אלו. נזכיר כי אי עמידה בחובות אלו עשויה לגרור קנסות כבדים והליכים פליליים (וכי אין בויתור על האזרחות לפטור אתכם גם מאלו).

שנית, עצם הויתור על האזרחות עשוי לחייב אתכם במס יציאה –  Expatriation Tax. עם הגשת בקשת הויתור על האזרחות, יידרש המבקש למלא גם טופס מס המכונה – 8854 (Initial and Annual Expatriation Statement), במסגרתו ידווח על כלל נכסיו והכנסותיו.

במידה וימצא כי המבקש עונה על אחד מן הקריטריונים הבאים – יושת עליו מס יציאה:

 1. השווי הנקי של כלל נכסי המבקש עולה על 2 מיליון דולרים.
 2. הכנסתו השנתית של המבקש באותה שנת מס עולה על 171,000 דולרים.
 3. המבקש לא הגיש דיווחי מס שנתיים בחמש השנים האחרונות.

ככל שאחד מן הקריטריונים יתקיים יושת על נכסי המבקש מס יציאה. המדובר במכירה רעיונית של נכסי המבקש, ותשלום מס רווח הון על הרווח הנקי ממכירת נכסים אלו. יוער כי יתכן ותוכלו ליהנות מפטור לגבי חלקו או מלאו של הסכום, והכל בתלות בנסיבות האישיות.

 

לסיכום

הליך הויתור על אזרחות אמריקאית הינו בעל השלכות כבדות משקל, בוודאי מהבחינה המיסוייות. אנו מפצירים בכם שלא לפתוח בהליך אלא לאחר ייעוץ מקצועי. צוות MasAmerica מורכב מרואי חשבון ועורכי דין אמריקאים וישראלים אשר בקיאים בכל רזי המקצוע, וישמחו לסייע לכם בתכנון מס אשר ימזער ואף יאיין את חבויות המס שלכם.

 

שאלון לבדיקת זכות החזר מס בארה"ב לאזרחים אמריקאים:

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושא מיסים אמריקאיים בלבד
צרו איתנו קשר

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים
דילוג לתוכן