SSA – זכאות לקבלת תשלומי ביטוח לאומי בארה"ב

בדומה לגוף הביטוח הלאומי בישראל, מעניק ה – SSA האמריקאי מגוון קצבאות לאזרחים, גם מעבר לים. בואו לבחון האם אתם זכאים לקצבת זקנה, נכות או שארים.

 

SSA – הכירו אותו

בניגוד לאופייה הקפיטליסטי, גם לארצות הברית מערכת ביטוח לאומי, הקרויה SSA, או בשמה המלא, The United State Social Security.

ה – SSA, אשר הוקם ע"י הנשיא רוזוולט בשנת 1935, מעניק מאז ועד היום הטבות רבות לאזרחים האמריקאיים.

אולם, בנסיבות מסוימות, כמפורט במאמר, יוכלו גם אזרחים שחיו כל חייהם בארץ לזכות לתשלומים שונים.

 

מה אם אני מקבל קצבה בארץ?

בין ארצות הברית לישראל חתומה אמנת מס.

אולם, בניגוד לרווחים הנובעים משוק הנדל"ן, הכלול בצורה מקיפה באמנה, האמנה אינה מכסה תשלומים אשר שולמו למוסדות הביטוח הלאומי בשתי המדינות.

משכך, ייתכן מצב בו לצד קבלת תשלומים מאת הרשויות בישראל, תוכלו לקבל גם תשלומי זקנה, נכות ושארים מטעם ה – SSA.

 

קצבת זקנה בארה"ב – Retirement Benefits

קצבת הזקנה האמריקאית דומה מאוד למקבילתה הישראלית, אך על פי רוב, תהא בעלת שיעור גדול יותר.

לשם המחשה, בשנת 2018 עמד שיעור הקצבה הממוצע על סך של 1,368 דולר לחודש, ושיעור ההטבה המקסימלי עמד על 2,687 דולר לחודש.

את קצבת הזקנה יהא רשאי אדם לקבל החל מגיל 62.

יש לציין מספר נקודות, אשר יכולות לפגוע בשיעור הקצבה:

SSA – זכאות לקבלת תשלומי ביטוח לאומי בארה_ב
SSA – זכאות לקבלת תשלומי ביטוח לאומי בארה_ב

קיצוץ של עד 40%

ככל שאדם זכאי לקצבת פנסיה מטעם מקום עבודתו בישראל, יופחת שיעור הקצבה לה הוא זכאי מטעם הממשל האמריקאי. שיעור הקיצוץ יכול להגיע עד ל – 40%.

 

עבודה בשירות הציבורי

ככל שאדם זכאי לקצבת זקנה בשל עבודה בשירות הציבורי, לרבות הרשויות הפדרליות, הלאומיות והמקומיות, וכן בגין עבודה בעמותות ללא כוונת רווח, ייתכן ויופחת שיעור התשלומים, בהתאם להוראות ה – WEP.

עם הגיעכם לגיל 62, יפנה אליכם מוסד הביטוח הלאומי האמריקאי. בפנייתו יפרסו שלל ההליכים הנדרשים לשם קבלת התשלומים, לצד שיעור הקצבה לו תזכו.

 

מי זכאי לקצבת זקנה בארה"ב?

מעבר לאזרחי ארצות הברית, זכאים לתשלומים הבאים גם תושבי ארה"ב המתגוררים בארץ וכן ישראלים אשר עבדו בארצות הברית, ושילמו מספיק מס. ככלל, ישנם ארבעה כללים, המקימים זכאות לקבלת קצבת זקנה מטעם ה – SSA:

 

תקופת עבודה של לפחות 10 שנים

תקופת עבודה שארכה, לכל הפחות – 10 שנים. יש לציין כי גם בטווח המדובר ישנן הוראות ספציפיות.

 

40 רבעוני תשלומים

על העובד להשלים 40 רבעוני תשלומים, הקרויים גם credits, לרשות ה – SSA.

 

רווח של למעלה מ- 1,410 דולר לרבעון

הרבעונים היחידים שייחשבו, לשם החישוב, יהיו אלו בהם הרוויח אדם למעלה מ – 1,410 דולר, המתגבשים לכ – 5,640 דולר בשנה.

 

אין אפשרות לצבירה מוגברת

חשוב לדעת כי אין אפשרות לצבירה מוגברת בגין רווחים גבוהים יותר. כלומר, בין אם אדם משכורתו הרבעונית של אדם עמדה על 1,410 דולר ובין אם עמדה על 12,500 דולר מדי חודש, צבירת הקרדיטים תהא זהה.

 

תנאים נוספים:

  • עבודה ברחבי ארה"ב או כעצמאי בישראל (ככל שמחזיק באזרחות אמריקנית)
  • דיווח קבוע ושוטף ל – IRS.
  • תשלום מס ביטוח לאומי שוטף ל – SSA.

 

מה גובה הקצבה?

כאמור, לשם קבלת זכאות לקצבת זקנה מטעם הממשל האמריקאי, עליכם לשלם ל – SSA בגין 40 רבעוני עבודה. שלבי בחינת ההליך הם כדלקמן:

  • בחינת 10 שנות העבודה הרווחיות ביותר של המוטב.
  • שכלול סך כלל הרווחים באותם שנים.
  • חילוק סך הרווחים ב – 120, לשם חישוב ממוצע ההכנסה החודשי במהלך התקופה.

 

ממוצע ההכנסות החודשי יהווה את בסיס החישוב האקטוארי לשיעור הקצבה לה אתם זכאים.

יש לציין שאדם יכול לבחור מתי להתחיל לקבל את הקצבה. באם יבחר לקבלה עם הגיעו לגיל 62, יזכה לשיעור קצבה מופחת, העומד על 75%.

באם יבחר להתחיל לקבלה עם הגיעו לגיל פרישה יזכה לקצבה מלאה, ואילו יחליט להתחיל לקבלה בגיל 70, כפי שמתיר החוק, יזכה לקצבה מוגדלת.

 

קצבת נכות בארצות הברית – Disability Benefits

קצבה נוספת אותה מעניק הממשל האמריקאי היא קצבת נכות, כל נכה, תושב ארה"ב, אשר שילם במהלך חייו ל – SSA, יהא זכאי לקבל את הקצבה האמורה, גם אם עובד בישראל באופן סדיר, בכפוף לעמידה בקריטריונים אותם מציב המוסד לביטוח הלאומי האמריקאי.

ככל שאדם עומד בתנאיי ה – SSA, עליו לפנות לנציגות הרשות בטלפון 1-800-772-1213 לשם התחלת הפרוצדורה.

 

מי זכאי לקצבת נכות בארצות הברית?

בדומה לקצבת הזקנה, גם לשם קבלת קצבת נכות על המחזיק באזרחות אמריקאית לעמוד בקריטריונים לעיל. אולם, בניגוד לקצבת הזקנה, שלשם קבלתה יש להשלים 40 רבעוני תעסוקה, לשם קבלת קצבת זקנה קיים הסדר שונה.

הפער בין ההסדרים נובע מעצם הקצבה. סביר שאדם, הזכאי לקבלת קצבת נכות, לא יוכל להשלים 40 רבעוני עבודה, זאת בשל הסבירות לפגיעה בטרם השלמתם. משכך, ה – SSA מציג רף צבירה המשתנה על פי גילאים:

 

אזרחי ארה"ב לפני גיל 24

אדם יכול להגיש בקשה לקבלת קצבה ככל ששילם בעבור 6 רבעוני עבודה, לאורך 3 שנים בטרם הפגיעה שהובילה לנכות.

 

אזרחי ארצות הברית בטווח הגילאים 31 – 24:

ככלל, ניתן להגיש בקשה ככל שאותו אזרח עבד לאורך מחצית מפרק הזמן שמתחיל בגיל 21 ומסתיים במועד ספיגת הנכות.

לדוגמה, אם אדם נפגע בגיל 30, ואותה פגיעה הובילה לנכות, הוא יהא זכאי לקבלת הקצבה ככל שעבד 4.5 שנים לכל הפחות מתוך 9 השנים שבין גיל 21 ל – 30.

 

אזרחים בגיל 31 ומעלה

ככלל, על הנכללים בקטגוריה זו להשלים 20 רבעוני תשלום במהלך 10 שנות עבודה, אשר קדמו לפגיעה שהובילה לנכות.

 

קצבאות שארים בארצות הברית – Survivor Benefits

קצבאות שארים הן קצבאות אשר נועדו לשמש כעוגן כלכלי לשארי המנוח, בהם בני זוג וילדים קטינים. למרות שהדבר מובן מאליו, נציין כי ככל שאדם נפטר בגיל מוקדם יותר, כך הוא ייאלץ לצבור פחות קרדיטים.

קצבה זו ייחודית על פני שתי הקצבאות לעיל. בניגוד לאלו, בהן יש בירוקרטיה נוקשה, קצבת שארים תינתן גם במצב בו אותו אדם לא צבר את רף הצבירה הנדרש, ויזכו לקצבה ככל שהמנוח צבר 6 credits לאורך 3 שנים לפני לכתו.

כמו כן, ככל שאדם נמצא כזכאי בעבר לקצבאות זקנה ונכות, גובה הקצבה יקבע על בסיס אלו.

 

נקודות חשובות נוספות

חזרה לארה"ב, גיל פרישה ו- Medicare

כל זכאי לביטוח לאומי מטעם הרשויות האמריקאיות, אשר מבקש לחזור לארצות הברית עם הגיעו לגיל פרישה, יזכה לפוליסת ביטוח בריאות הקרויה Medicare. ככל שאינו זכאי לקבלת הביטוח, ייאלץ אותו אדם לרכוש ביטוח פרטי.

 

זכאות בן זוג מקנה עד 50% למי שאינו זכאי

במידה ואינכם זכאים לקצבה מטעם ה – SSA, אך בן הזוג שלכם זכאי, תוכלו לקבל קצבה ששיעורה עד 50% מקצבת בן הזוג.

לשאלות נוספות והתייעצות בנושאי מיסוי, דיווח לרשויות המס בארה"ב, הקמת חברות והשקעות בארצות הברית, צרו קשר עם צוות רואי החשבון ועורכי הדין של MasAmerica.

 

שאלון לבדיקת זכות החזר מס בארה"ב לאזרחים אמריקאים:

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושא מיסים אמריקאיים בלבד
צרו איתנו קשר

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים
דילוג לתוכן