הנפקת מספר EIN

החלטתם להשקיע בנדל"ן בארצות הברית באמצעות חברה? החברה הישראלית שלכם מבקשת להקים חברת בת אמריקאית? אחד מהצעדים הראשונים אליהם תדרשו הינו הנפקת מספר EIN . מהו מספר EIN? באילו מקרים הוא דרוש? מה השימושים שלו? וכיצד פועלים להנפקתו? כל המידע במאמר שלפניכם.

 

מהו מספר EIN?

EIN הינו הקיצור לביטוי Employer Identification Number, קרי – מספר זיהוי מעסיק, והוא מעיין תעודת זהות (או יותר נכון ח.פ) לצרכי מס עבור גופים עסקיים. המספר, הכולל תשע ספרות, מכונה גם Federal Tax Identification Number. למעשה מדובר בחלופה העסקית למספר  הביטוח הלאומי-  SSN (Social Security Number  ), בו עושים שימוש לצורכי זיהוי עבור יחידים שהינם אזרחים אמריקאים.

 

באילו מקרים יש צורך בהנפקת EIN?

נתחיל במקרים בהם אין צורך בהנפקת מספר EIN. ראשית, כאמור לעיל, ככל שמדובר באזרח אמריקאי המבקש לפעול כיחיד (ולא באמצעות התאגדות כלשהי), אין צורך להנפיק EIN שהרי נעשה שימוש במספר הביטוח הלאומי לצרכי זיהוי. שנית, ככל שמדובר באזרח זר המבקש לפעול כיחיד (ולא באמצעות התאגדות כלשהי), גם כן אין צורך בהנפקת מספר EIN שהרי הזיהוי יעשה על ידי מספר ITIN (Individual taxpayer identification number) – מספר זיהוי לצרכי מס של יחיד שאינו אזרח אמריקאי.

מתי בכל זאת מתעוררת שאלת ההנפקה?

ככל שמדובר בפעילות של תאגיד יש לבחון את הצורך בהנפקת מספר EIN. EIN, כאמור לעיל, הינו מספר זיהוי עבור מעסיקים. האם קיימת חובה כי התאגיד יעסיק עובדים על מנת שיונפק מספר EIN. התשובה היא שלילית, על אף שבהגדרה מדובר בזיהוי עבור מעסיקים, הרי שמבחינה מהותית הדגש הינו על הפעילות העסקית של החברה והתנהלותה מול גורמי מדינה שונים.

להלן שאלו מנחות אשר ישמשו לקביעה האם נדרשת הנפקת מספר EIN:

 • האם העסק הינו בבעלות בלעדית ( עם או בלי עובדים מועסקים)?
 • האם העסק מאוגד כ- L.C ( עם או בלי עובדים)?
 • האם העסק מאוגד כ- C-Corp או Partnership ?
 • האם מדובר בגוף ללא למטרות רווח?
 • האם העסק מנכה מס במקור עבור אזרחים זרים?
 • האם מדובר בנאמנות או עיזבון?

עסק בבעלות בלעדית

ככל שמדובר בעסק בבעלות בלעדית שאינו מעסיק עובדים, אינו מפריש פנסיות ואינו משלם מס בלו(מס עבור מצרכים שהממשלה מבקשת להגביל את צריכתם)-  הרי שאין חובה בהנפקת מספר EIN. ואולם טוב שיעשה בעל העסק וינפיק את המספר לצורך שימושים אחרים (כגון פתיחת חשבון בנק, אשראי וכדומה).

 

חברת L.L.C רבת שותפים

ככל שמדובר בחברת L.L.C בעלת מבנה רב שותפים – על החברה חלה חובה להנפיק מספר EIN אשר ישמש אותה בכל התקשרויותיה עם מוסדות המס ומוסדות אחרים.

 

חברת L.L.C בבעלות יחיד

ככל שמדובר בחברת L.L.C בבעלות יחיד שאינה מעסיקה עובדים- בעבר לא חלה חובה להנפקת EIN אלא שרפורמה עדכנית מחייבת גם חברות מסוג זה בהנפקת EIN.

 

חברת C-Corp

ככל שמדובר בחברת C-Corp, חלה חובה להנפיק מספר EIN.

 

גוף ללא מטרות רווח

גוף ללא מטרות רווח יידרש להנפיק EIN לצורך קבלת רשיונות מתאימים לפעולתו.

 

נאמנויות/ עזבונות

יידרשו גם הם להנפיק מספר EIN.

 

למה משמש מספר ה- EIN?

מעבר להיותו של ה- EIN מספר זיהוי בפני רשויות המס לצורכי הגשת דוח ההכנסה השנתית וחישוב המס, למספר יש שימושים נוספים:

 • פתיחת חשבון בנק.
 • העסקת עובדים
 • התנהלות מול גורמים מדינתיים ועירוניים במדינה בה הוקם העסק.
 • ניהול תיק ניכויים.
 • מניעת גניבת זהות.
 • חיזוק האישיות המשפטית הנפרדת (רלוונטי כשמדובר בחברת L.C עם בעלים יחידי).

מספר ה- EIN אשר יונפק לחברה ישמש את החברה בכל תקופת פעילותה, ולא יועבר לשום גורם אחר אף אם השימוש בה יופסק. גם אם לא הוגשו דוחות על ידי החברה תוכל החברה לעשות שימוש במספר ה- EIN בכל פעילות עתידית שלה.  ביטול המספר יעשה באמצעות פנייה רשמית אל ה- IRS תוך נימוק הבקשה.

 

כיצד מנפיקים מספר EIN?

ישנם מספר אופנים להנפקת מספר ה- EIN:

 

הנפקת מספר EIN באתר רשות המיסים

הנפקה אונליין באתר רשות המיסים. אופציה זו רלוונטית רק עבור יישויות להן יש כתובת בארצות הברית ונציג אחראי בעל מספר TIN או SSN.

 

הנפקת מספר EIN דרך הטלפון

הנפקה טלפונית. אופציה זו מתאימה עבור מי שאין לו כתובת קבועה בארצות הברית.

 

הנפקת מספר EIN דרך הפקס

הנפקה באמצעות הגשת בקשה בפקס. אופציה המתאימה ליישות בעלת כתובת בארצות הברית אך כאשר הנציג האחראי אינו בעל מספר TIN או SSN.

 

הנפקת מספר EIN דרך הדואר

הנפקה באמצעות בקשה בדואר. אפשרות זו זמינה ללא קשר למיקום היישות ואופציית הזיהוי של הנציג האחראי.

 

מה כוללת בקשת ההנפקה?

על הבקשה לכלול פרטים כללים אודות היישות: מבנה התאגדות, פרטי הבעלים, מטרת ההנפקה וכדומה. בנוסף, על הבקשה לכלול פרטי זיהוי של ממונה ראשי, שותף כללי, או נאמן אשר ישמש כנציג אחראי (“responsible party”), וינהל את החברה ואת הנכסים שלה מבחינת רשות המסים.

לא בטוחים עם עליכם להנפיק EIN? הסתבכתם עם הבירוקרטיה? הנפקת מספר ה-EIN הינו עוד אחד מהשירותים שצוות MasAmerica מעניק, והוא ישמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה.

הנפקת מספר EIN
הנפקת מספר EIN

שאלות ותשובות בנושא

מספר EIN, או מספר זיהוי מעסיק, הוא מספר ייחודי בן תשע ספרות המונפק על ידי שירות המס הפנימי (IRS) לזיהוי עסק או ארגון. זה דומה למספר תעודת זהות, אבל הוא משמש למטרות עסקיות והגשת מס.
יש צורך בהנפקת EIN במגוון מקרים, לרבות בעת הקמת עסק, כאשר עסק משנה את מבנה הבעלות או המבנה המשפטי שלו, כאשר עסק נמכר או מועבר, כאשר עסק מגייס עובדים וכאשר עסק מגיש סוגים מסוימים של החזרי מס.
מספר ה-EIN משמש למגוון מטרות, לרבות הגשת מיסים, פתיחת חשבונות בנק עסקיים וקבלת רישיונות והיתרים לעסק. בנוסף, זה עשוי להידרש בעת הגשת בקשה להלוואות או מענקים ממשלתיים, והוא משמש גם לזיהוי מעסיקים בצורות ממשלתיות מסוימות, כגון W-2.
הבקשה להנפקת EIN כוללת את השם והכתובת של העסק, סוג הישות העסקית, תאריך תחילת העסק, השם ומספר הביטוח הלאומי של המנהל הראשי ופרטי התקשרות עם העסק.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים