נוהל חדש עבור אמריקאים שהם רק "במקרה" אמריקאים

ביום שישי, ה6 בספטמבר 2019, מס הכנסה האמריקאי (ה(IRS– הודיע על נהלים חדשים שיאפשרו לאמריקאים שהם למעשה אמריקאים "במקרה",  שוויתרו, או שמתכוונים לוותר על אזרחותם האמריקאית, לעמוד בדרישות מס הכנסה וחובות דיווח בארה"ב, ולהימנע מלהיות כפופים ל"מס היציאה" של הIRS על פי דיני מיסים בארה"ב, אדם שמוותר על אזרחותו האמריקאית נדרש להגיש דוחות מס פדרליים בארה"ב, ולשלם […]

Foreign Account Tax Compliance Act – עדכונים

רשויות במס בארה"ב פועלות באופן רציף לזיהוי אמריקאי המעלימים מס, כאשר בתהליך זה הם חותמים הסכמים מול מדינות ופועלים ישירות אל מול מוסדות פיננסים על מנת לוודא שהתהליך הוטמע כראוי.

The Foreign Account Tax Compliance Act FATCA

בשנת 2010 נחקק בקונגרס האמריקאי חוק ה The Foreign Account Tax Compliance Act – FACT שמטרתו להעמיק את הגביה מאזרחי ארה"ב המחזיקים נכסים פיננסים מחוץ לארה"ב. עיקרי החקיקה.

כדאיות השקעה בנדל"ן בארה"ב – נדבך המיסוי

בשל העלייה החדה במחירי הנדל"ן בישראל מחד והמחירים הנמוכים יחסית בארה״ב מאידך, אנו רואים בשנים האחר מגמה של יותר ויותר ישראלים המשקיעים בנדל"ן בארה"ב. על מנת לחשב את התשואה על ההשקעה יש לקחת בחשבון את כל המרכיבים הקשורים לעלות העסקה.