Article of organization – מסמכי התארגנות

Article of organization או בשמם המעוברת – מסמכי ההתארגנות, הינם קבוצת מסמכים אשר מסדירים ומסמיכים את מעמדה של חברה באחריות מוגבלת (Limited liability company – LLC), כלומר כזו אשר אינה נחשבת לתאגיד.

מסמכי ההתארגנות מוגשים ישירות אל הרגולטור ולובשים אופי מעט שונה בהתאם למחוז או המדינה בה הוגשו, היות ואינם פדרליים. במאמר הקרוב נדון בתפקידם ואופיים השונה, כמו גם חשיבותם הרבה.

 

מה היא חברה באחריות מוגבלת LLC?

חברה באחריות מוגבלת היא גוף אשר מופרד מבעליו, בהיבט האחריות אשר מושתת על האחרון, במידה והחברה נקלעת לחובות או קשיים. כלומר, בניגוד לבעל עסק אשר נושא באופן בלעדי בהשלכות ובמצבו של העסק, בעל חברה באחריות מוגבלת (המקבילה האמריקאית לחברה בע"מ), מופרד לחלוטין בהיבט המשפטי מגורל החברה.

המשמעות היא שתביעות וטענות כלפי החברה אינן מופנות כלפי בעל העסק, אלא כלפי החברה כישות בפני עצמה. יוצאים דופן בהיבט זה הם מקרים בהם ישנה חוסר הגינות או הונאה מצד אותם בעלי תפקידים, אז באישור מיוחד מטעם בית המשפט מותר לבצע "הרמת מסך" אשר תחשוף אותם לתביעות גם כן.

 

מה היא מטרתם של מסמכי ההתארגנות – Article of organization?

מטרתם של קבוצת מסמכים זו, היא למעשה לרשום ולמסד את קיומה של חברה בעלת אחריות מוגבלת (LLC), במחוז או במדינה בה היא פועלת. כמו גם, לעגן ולקבוע את המחויבויות בין חברי החברה השונים, כמו גם בין החברה לבין כלל עובדיה.

כלומר, מטרת המסמכים הללו היא לתת כתובת ושם לכלל האחריויות, תפקידים, חובות, זכויות, והטבות אשר כלל בעלי התפקידים בחברה נושאים בהן, כמו גם להצהיר על המחויבויות אשר החברה מחזיקה בהן כלפי עובדיה, בעת רישומה הראשוני.

שמות דומים למסמכים דומים

חשוב לעשות סדר בעניין שמות המסמכים, היות ולמסמכי ההתארגנות לעתים מתייחסים בתור מסמכי ההתאחדות– "Articles of association". בנוסף לכך, למסמכי רישום תאגידים נוהגים לקרוא בשם דומה, אשר לעתים עלול לבלבל – Certificate of organization.. לפיכך, חשוב לוודא איזה מסמך בדיוק דורש אותו גוף רגולטורי בטרם מגישים את הטופס.

 

מה כוללים מסמכי ההתארגנות – Article of organization?

אופי ונוסח המסמכים לובש צורה שונה בהתאם למחוז או המדינה בה הם מוגשים, עם זאת ניתן לראות דפוס קבוע בין כלל התצורות אשר כולל מספר מאפיינים זהים. כלומר, כלל מסמכי ההתארגנות ידרשו מבעל החברה אשר יבקש לרשום אותה, להצהיר ולמסור נתונים בסיסיים אודות החברה.

מסמכים אלו, יסייעו למחוקק לאחר מכן לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי הגורמים האנושיים שמאחורי החברה, כמו גם מטרתה העסקית, אשר תפורסם בהצהרת כוונות עסקיות. כתוצאה מכך, למחוקק ולחברה כאחד, מתאפשר ליצור ערוץ תקשורת רשמי עבור ענייניהם העתידיים.

 

הצהרת כוונות עסקיות

פרט למסירת פרטיהם של הנפשות הפועלות בחברה, הרגולטור דורש לקבל הצהרה עסקית ראשונית מהחברה במועד רישומה. הצהרה זו צריכה לכלול :

פרטים שמים
שם החברה וכתובת משרדה המרכזי.

טבע עיסוקיה והענף המקצועי
הכוונה היא לציין את עולם התוכן הרלוונטי לחברה הטריה. עם זאת, אין צורך להיות ספציפי מדי, לדוגמה "לפעול במסגרת כל ענף משפטי".

 

נציג מטעם החברה

שמו וכתובתו של האדם אשר מוסמך מטעם החברה לקבל מסמכים משפטיים ורשמיים בשמה.

 

פרטי בעלי תפקיד מרכזי

ציון שם וכתובתם של כלל בעלי התפקיד בחברה – בעלים, מנהלים, חברי דירקטוריון, ובעלי תפקידי מפתח רלוונטיים.

 

הסכמים פנימיים

בנוסף לכך יכילו מסמכי ההתארגנות כתב הסכמות בין כלל בעלי התפקידים הבכירים בחברה, אשר מקבעים את תחום האחריות אשר ניתן לכל אחד, כמו גם סמכויות ופריבילגיות שונות אשר נוגעות למרחב הפעולה השונה של כל בעל תפקיד בחברה.

 

אופן מילוי הטפסים

מדינות רבות בארצות הברית מעמידות לטובת הרישום טפסים מקוונים גנריים, אשר למעשה עושים את מירב העבודה עבור נציגי החברה אשר מבקשים לרשום אותה. דוגמה לכזה טופס ניתן למצוא בהקשר של מדינת ניו יורק (NY) .

במקרה זה, פרסמה המדינה לטובת החברות טופס קצרצר של 2 עמודים, אשר כל שהוא דורש הוא למלא את החסר בכמה משבצות מתאימות, אשר כוללות הצהרת שמות וכתובת של אנשי מפתח בחברה, כמו גם כתובתה המרכזית.

 

עלויות הגשת מסמכי ההתארגנות

לעתים עלולה אותה רשות לגבות דמי רישום עבור אותו טופס, לרוב דמי הרישום הללו נעים בין 40$ לכדי 500$. כפי שניתן לראות גם כן במקרה של ניו יורק, בו דמי הרישום הינם 200$ עבור הגשת מסמכי ההתארגנות לרשם החברות.

 

מסמכי התארגנות בתעשיות השונות

ישנן תעשיות אשר נדרשות להגיש מסמכי התארגנות שונים ומפורטים יותר מאחרים. מבין הדוגמאות לתעשיות שכאלו ניתן למנות את תעשיית המזון, כמו גם חברות אשר מערבות בעסקיהן ילדים.

אותן חברות צפויות להיתקל גם בהגבלות רגולטוריות כבדות יותר מצד המחוקק, אשר עלולות להתבטא גם כן בבחינה מדוקדקת יותר של מסמכי ההתארגנות, בעודו דורש מהן לפרט ביתר שאת אודות מבנה ואופי החברה.

 

אופן אישור המסמכים

לבסוף משנמסרו אותם מסמכים אל רשם החברות במחוז ו/או עיר ו/או מדינה הרלוונטי, יבחן האחרון את תקינותם, ויהיה מחויב בהחזרת תשובה בעניין במסגרת 90 ימים ממועד הגשת הטופס.

אילו וימצא לנכון לאשרם, יוכלו כלל חוקי ותקנות של אותה ישות חוקית על החברה הטרייה, אשר תהיה מחויבת לפעול לפי אותם דינים ותקדימים כחלק מהתנהלותה העסקית השוטפת. לפיכך, למעשה יש לראות במסמכי ההתארגנות כהסכם בין המחוקק לחברה, שהיא מודעת ומקבלת על עצמה את חוקי הרשות בה היא נמצאת ומבקשת לפעול.

לסיכום – מסמכי ההתארגנות כשער כניסה

תפקידם של מסמכי ההתארגנות הוא למסד ולהבטיח כי המחוקק ובעלי החברה רואים עין בעין את האופן בו על החברה להתנהל בתוך תחום שיפוטם, כמו גם יחסי ומאזני הכוחות בין בעלי החברה לבין עצמם, ובין החברה לכלל עובדיה.

מילוי והגשת מסמכים אלו אינה מטלה מורכבת, אך עקב היותה בעלת צורות וגוונים שונים בהתאם למקום בו מייעדים להגישם, ישנם רבים אשר נעזרים בסיוע משפטי לענייני תאגידים, אשר ככזה הינו בקיא בהליכים הספציפיים לאותו מחוז ו/או מדינה, ובכך מבטיח כי הליך הרישום והקליטה יתבצע על הצד הטוב ביותר.

לפיכך, במידה והנכם מעוניינים לבצע רישום חברה באחריות מוגבלת בארה"ב אך מתלבטים כיצד לעשות זאת על הצד הטוב ביותר.

אנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים כדי שיוכל לשוב אליכם בהקדם צוות המומחים של MasAmerica, אשר מורכב מעורכי דין ורואי חשבון ותיקים ומנוסים, אשר יסייעו לכם בצליחת ההליך, באופן שתואם ביותר את המקרה הפרטי שלכם.

Article of organization - מסמכי התארגנות
Article of organization – מסמכי התארגנות

שאלות ותשובות בנושא

חברה באחריות מוגבלת (LLC) היא סוג של מבנה עסקי המספק הגנת אחריות מוגבלת לבעליו, המכונה "חברים". לחברות LLC עשויות להיות חבר אחד או יותר, ולכל חבר יש אחריות מוגבלת לחובות והתחייבויות של LLC.
מטרת תקנון הארגון היא לספק את הניירת הדרושה להקמת חברה בערבון מוגבל. תקנון הארגון חייב לכלול את השם והכתובת של LLC, מטרת LLC, השם והכתובת של הסוכן הרשום, השם והכתובת של כל חבר וכל מידע אחר הנדרש על ידי המדינה בה נמצאת LLC. מתהווה.
מסמכי הארגון כוללים את סעיף הארגון המתאר את מטרת הארגון ומבנהו וכן כל מידע אחר הנדרש להקמת הארגון. מסמך זה מוגש בדרך כלל למדינה או לסוכנות הפדרלית הרלוונטית. מסמכי הארגון כוללים גם הסבר על העלויות הכרוכות בהגשת מסמכי הארגון.
עלויות אלו עשויות לכלול עמלות הגשה, הוצאות משפט ועמלות אחרות הקשורות להקמת הארגון. העלויות של הגשת תקנון הארגון משתנות בהתאם למדינה, אך בדרך כלל נעות בין $40 ל-$500.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים