מס ירושה בארה"ב

מס ירושה בארה"ב הוא מס שיש לשלם מתוך עזבונו של אדם שנפטר, כאשר נכסי המנוח נמצאים בארצות הברית. מכיוון שתשלום מס ירושה בארה"ב עלול להאמיר לסכומים גבוהים ומשמעותיים, כדאי להכיר קצת את התחום, ובמקרה בו נדרשתם לשלם מס מסוג זה, כדאי ואף הכרחי להתייעץ עם מומחה בתחום המיסוי האמריקאי, במטרה לבחון אפשרויות שונות להורדת החבות או לבדיקה כללית. 

 

מתי יגבה מס ירושה בארה"ב ומה היקפו?

מס ירושה בארצות הברית יגבה כנגד כל עיזבון הקיים בארה"ב, הן אם הנפטר היה אזרח אמריקאי והן אם הנפטר היה תושב זר. מס זה הינו גבוה ועלול להגיע לשיעור משמעותי מתוך כלל העיזבון, ולמעשה הוא מהווה את אחד מהמיסים המשמעותיים ביותר בארה"ב, והינו חריג גם כאשר משווים מיסים דומים במדינות אחרות, ובוודאי בישראל.

 

האם מס ירושה בארה"ב הינו מס עיזבון?

מס ירושה אמריקאי הינו שונה ממס עיזבון, אולם מקור הבלבול בין שניהם הוא בעובדה שארה"ב ממסה את נכסיהם ועזבונם של הנפטרים בתחומה. מס ירושה הינו מס המוטל על יורשיו של הנפטר, אשר לוקח בחשבון את הכנסות היורשים ואת הקירבה שלהם לנפטר, כך שכל אחד מהם ישלם באופן נפרד וספציפי.

חשבון התשלום ייקח בחשבון האם הירושה נובעת מאב או סב או דוד רחוק ומהם מקורות ההכנסה של החייב. באופן שונה, מס עיזבון הינו מס המוטל על נכסי הנפטר ללא קשר ליורשים הספציפיים ולמקורות הכנסותיהם.

חישוב מס ירושה בארה"ב

חישוב מס הירושה בארה"ב נעשה באופן פרוגרסיבי כך שמדרגות המס יכולות לנוע בין 18% ל- 40%. חישוב זה אינו כה פשוט ולמעשה מכיוון שטווח מדרגות המס הינו גדול באופן יחסי, יש להבין בתחום זה, ובמקרה הצורך אף להתייעץ עם מומחה בתחום. יש לזכור כי מס ירושה באמריקה מוטל לכאורה על המוריש, ולא על היורשים, ולכן חישוב המס ייעשה לפני חלוקת הנכסים.

חלק מהירושה יכול להיות פטור ממס עיזבון, כתלות בסוג האזרחות של האדם, כך שהוא ישפיע גם על מס הירושה. כמו כן, גם שיעור מסוים מהעיזבון הינו פטור ממס, כאשר בדרך כלל מנהל זאת מנהל העיזבון. ישנן מדינות אשר מחשבות את המס גם כתלות במספר היורשים, כך שככל שיהיו מספר יורשים גבוה יותר, כך שיעור המס יהיה קטן יותר. ככלל, יש להתחשב במדינות השונות, ובשיטות החישוב הייחודיות לכל אחת מהן.

 

הצורך בדיווח על מס ירושה בארצות הברית

במסגרת הדוח השנתי בארה"ב, אין חובת תשלום על קבלת ירושה אולם כן יש צורך בדיווח. לא תמיד יש צורך בתשלום מס ירושה בארה"ב, אלא במקרים בהם כלל שווים של הנכסים של הנפטר מוערכים במעל 5,450,000 דולר. הפטור לאזרחי ארה"ב מתשלום מס זה הוא כאשר כל נכסיהם הבינלאומיים מוערכים בסך של 11,200,000 דולר.

בדוחות החרגת סכום זה יבוא לידי ביטוי ב-Unified credit. מעל לסכום זה, תהיה כאמור חבות מס על כל אחד מהיורשים. יש לציין שכאשר מדובר על ישראלים למשל ללא אזרחות אמריקאית, חבות מס העיזבון יחול על כל ירושה מעל ל – $60,000 בלבד, אשר עלול להיות רלבנטי לשיעור גבוה יותר של אזרחים.

 

האם ישנן החרגות נוספות עבור תשלום מס ירושה בארה"ב?

ישנן עוד מספר החרגות נוספות עבור תשלום מס למשל כאשר עיזבון מסוים מועבר לבן או בת הזוג של המוריש במקרה ששני בני הזוג הינם אזרחים אמריקאיים. במקרה כזה, ההחרגה מתשלום המס יהיה בשווי של $22,400,000.  כמו כן, לפעמים ישנן הוצאות מסוימות אשר עשויות להיות מוכרות ולהוביל להפחתת המס ולחישוב מחדש.

לחילופין, כאשר ניתנו למשל מתנות לפני הירושה עצמה, עלותן לא תשחרר את היורשים מתשלום המס, למרות שהתשלומים עליהם יהיו פרוגרסיביים בדומה למס הירושה. ההיגיון והכוונה העומדים מאחורי תקנה זו היא למנוע מצבים בהם מתחלקים היורשים בירושה עוד בטרם מותו של המוריש, או כל מצב אחר אשר עלול לנכסיםהעמיד את המוריש בעמדה של פגיעות. גובה ההחרגות ועלותן עשוי להשתנות משנה לשנה, ועל כן יש להתעדכן בתעריפים הנכונים ליום הירושה.

 

המקרה המיוחד של אזרחים ישראליים

חישוב מס ירושה בארה"ב נעשה באופן שונה לאזרחים אמריקאיים ולאזרחים ישראליים. מכיוון שהמס הינו פרוגרסיבי, חלק מהשונות תתבטא בדרישה ובחובת הדיווח על הנכסים השונים. בעוד שאזרח אמריקאי יהיה חייב לדווח על כל נכסיו, גם אלה הנמצאים מחוץ לארה"ב, אזרח ישראלי יחוייב לדווח רק על נכסיו בארה"ב.

נכסים אלה כוללים נכסי נדל"ן ונכסים מוחשיים אחרים כמו ניירות ערך ומניות של חברות הנמצאות בארה"ב. בכל מקרה במקרה זה, יש להתייעץ לגבי חובת הדיווח בכל נושא ההשקעות בארה"ב, בין אם באמצעות שותפות ובין אם באמצעות התאגדות.

 

החשיבות של תכנון מיסים זהיר מול רשויות המס בארה"ב

ישנן המלצות שונות הניתנות לאזרחים ישראליים, בעיקר, לשם תכנון זהיר של השקעות כדי שבבוא העת אפשר יהיה להוריד מחבות מס הירושה. אפשרות אחת היא לנסות להשקיע בארה"ב באמצעות חברה או נאמנות ישראלית אשר יכולה להגן על המשקיע.

עם זאת, יש לקחת בחשבון שהשקעה זו גוררת הוצאות נוספות שאין על היחיד כמו למשל עלויות הקמה, חישוב עלויות ניהול ועוד. אפשרות שניה היא לרכוש ביטוח אשר עשוי לכסות ולהגן מפני מס עיזבון. אך גם באפשרות זו יש לקחת בחשבון את העלויות הכרוכות בכך, ולהתייעץ עם מומחה בתחום של מס ירושה בארה"ב. מעבר לכך, יש להתחשב כל הזמן ביחסי ארה"ב וישראל ובשינויים המתקיימים בחוקי המדינות.

 

נגד ובעד מס ירושה בארה"ב

ישנם, מן הסתם מתנגדים רבים לחוק, אשר ברובם טוענים כי המס מוטל על שיעור מועט מאד מהאוכלוסייה, ולכן הוא אינו רלבנטי לכלל האזרחים, ואף עלול להיחשב כמס כפול, מכיוון שעל כלל הנכסים כבר הוטלו מיסים שונים. בישראל, באופן מיוחד, ישנם מתנגדים לחוק החוששים כי ישראל תהווה מקלט מס עבור מיליונרים אמריקאיים אשר מעוניינים שילדיהם לא ישלמו מיסים לארה"ב.

מנגד, טוענים התומכים למס זה, כי הוא מנסה להשוות בין שכבות האוכלוסייה השונות, כך שהוא מבטא דרך לתשלום מיסים שווה ופרוגרסיבי. כמו כן, הם טוענים כי אין במס זה משום מס כפול, מכיוון שאת המס ישלמו היורשים ולא מס נוסף על הנכסים. כך או כך, בשנים האחרונות עם שינויי הממשל בארה"ב, עשויים להיות שינויים נוספים בתשלום המס או בעלויותיו השונות.

 

לסיכום

מס ירושה בארה"ב הינו מס המוטל על יורשי נכסים כאשר כלל נכסיו של הנפטר או הירושה עולה מעל סכום ידוע. המס הינו פרוגרסיבי ומוטל לאחר חישוב סוג האזרחות של האדם, הכנסותיו וקרבתו לנפטר. יש לבדוק היטב את חוקי המדינה הספציפית ואת דרך חשבון החבות.

מכיוון שנושא זה הינו מורכב ודורש ידע רב, הן במיסוי והן בחוקי המדינות, רצוי להתייעץ עם יועץ מיסוי אמריקאי. פעמים רבות, אפשר יהיה גם לחשב את עלות המס עוד לפני פטירת הקרוב, או להשקיע באופן מכוון בהשקעות מסוימות אשר עשויות להיות פטורות מדיווח ותשלום מיסים.

מס ירושה בארה''ב
מס ירושה בארה"ב

שאלות ותשובות בנושא

מס ירושה בארה"ב נגבה בדרך כלל לאחר מותו של בעל העיזבון.
כן, מס ירושה בארה"ב נחשב למס עיזבון.
מס ירושה בארה"ב מחושב על סמך שווי העיזבון והיחסים בין בעל האחוזה שנפטר לבין המוטב.
כן, ישנן חריגות לתשלום מס ירושה בארה"ב, כולל העברות של כסף או רכוש לבן זוג בחיים, העברות לארגוני צדקה, העברות בין הורים לילדיהם, והעברות של סוגים מסוימים של נאמנויות.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים