השלכות המס בארה"ב בעת מימוש אופציות על מניות שניתנו על ידי המעסיק

עובדים בעלי אופציות שמגישים דו”ח מס בארצות הברית צריכים להביא בחשבון את שיקולי המיסוי. בנוסף, כדאי לדעת מראש כמה מס נשלם במכירת המניה. אופציה לרכישת מנייה מתייחסת למועד עתידי שבו ניתן לממש אותה על מנת להפיק רווח כספי.

את האופציה מקבלים במחיר נמוך יותר ממחיר השוק, כדי שהיא תהיה משתלמת. בתחומים רבים במשק בוחרים להעניק לעובדים אופציות וכך להשיג שתי מטרות: גם לייצר אצל העובד אינטרס לכך שהחברה תרוויח וערך המניה יעלה במועד העתידי הנקוב על האופציה וגם לשפר את תנאי ההעסקה.

עם זאת, עובדים שמקבלים אופציות לרכישת מניות שניתנו להן על ידי המעסיק חייבים להביא בחשבון היבטי מיסוי. זה תקף בכל רחבי העולם ובעיקר בארצות הברית, שם כל אזרח או בעל תושבות אמריקאית מחויבים בהגשת דוח מס. בנוסף, רשויות המיסים בארצות הברית מפרידות בין שני סוגים שונים של אופציות לעובדים.

 

מהן אופציות NSSO?

אופציות Non statutory stock options, או בקיצור NSSO, מחולקות בעיקר לבכירים או לקבלנים חיצוניים. ברוב המקרים הן לא מגולמות תכניות תמריצים לעובדים ולכן הן לא נחשבות (Incentive stock option (ISO – אבל הן כן גורמות להתממשות אירוע מס במועד שבו בוחרים לפדות אותן.

אירוע המס מכונה exercised והוא מחייב את תשלום המס כפי שנקבע בחוק האמריקאי. מבחינת המעסיק, היתרון של Non statutory stock options בא לידי ביטוי בכך שהם יכולים לנכות אותן כהוצאה מוכרת. את הניכוי מבצעים לפי ההפרש בין עלות האופציה לבין מחיר המניה ואצל חברות סטארט אפ או מעסיקים קטנים זה יכול להיות משמעותי.

 

איך מחשבים מס על Non statutory stock options?

חישוב המס על Non statutory stock options מבוצע במועד מימוש האופציה. בארצות הברית מטילים את המס לפי חישוב ממוצע של שערי המניה ביום האמור, למעט מקרים בהם מדובר על אופציות Non-qualified/Non statutory – שבהן ההפרש בעין עלות האופציה לבין מחיר המניה נחשב הכנסה רגילה.

טכנית, עובדים בעלי אופציות כאלה שנדרשים על פי החוק המקומי להגיש דוח מס מקבלים טופס W-2 וממלאים אותו. על בסיס המידע המופיע בו מבצעים גם ניכוי של מיסים על הכנסה וגם ניכוי ביטוח בריאות ודמי רווחה.

 

איך מתזמנים את המיסוי על אופציות NSSO?

עוד כדאי לדעת שתזמון המיסוי על אופציות מסוג Non statutory stock options מושפע משני תרחישים שונים. בתרחיש הראשון, מדובר על אופציה שרשומה על שם מניה שנסחרת בבורסה לניירות ערך ולכן ניתן לקבוע את השווי שלה באופן רציף.

כאן אין אירוע מס במועד הענקת האופציות. עם זאת, כאשר העובד מחליט להמיר את האופציה מתרחש אירוע מס ומטילים אותו לפי גובה ההפרש בין מחיר המניה לבין עלות המימוש. אז אם לדוגמא האופציה מומשה אבל המניה לא נמכרה, ההכנסה מבחינת רשויות המס תגדל בגובה ההפרש הזה.

לשם השוואה, בתרחיש השני מדובר על אופציה למניית חברה שכלל אינה נסחרת בבורסה ולכן לא ניתן לקבוע את השווי שלה באופן רציף. הפתרון הוא להכיר בהכנסה רק לפי גובה ההפרש בין עלות האופציה לבין מה שמוגדר כ"שווי הוגן" של המניה, כל עוד הסטטוס של האופציה הופך להיות Substantially vested.

 

מהן אופציות Statutory stock options?

אופציות Statutory stock options ניתנות לעובדים כדי להמריץ אותם, או כחלק מתוכנית רכישת אופציות שהמעסיק מציע לכל עובד שמעוניין בכך. בשביל לקבל את הטבות המיסוי באופציות מסוג Statutory stock options, צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים: ראשית, המחזיק חייב להיות עובד של החברה בעת קבלת האופציות (ממועד הענקתן ועד 3 חודשים לפני מימוש האופציה). שנית, האופציה חייבת להיות בלתי ניתנת להעברה חוץ מאשר במקרים של חלילה מוות.

אי עמידה בתנאים תחייב למסות את האופציות בארצות הברית כ- Non-qualified/Non statutory ותבוא על חשבון הטבות מס. לעומת זאת, אם עומדים בתנאים לא צריכים לשלם מיסים על האופציות האלה בארצות הברית – לא במועד הענקתן ולא במועד המימוש, למעט Alternative minimum tax שעשוי לחול עליהן).

 

החלטתם לממש ולמכור? כך מתבצע המיסוי

מכירת מניה לאחר מימוש האופציה היא אירוע מס ולכן היא כמובן מחויבת בהגשת דוח. כדי לשלם רק מס רווח הון ולא מיסים גבוהים יותר, צריך לעמוד בשני תנאים:

  1. פרק הזמן שבו מחזיקים במניה – החוק בארצות הברית מגדיר פרק זמן (Holding period) וקובע שהעובד צריך להחזיק במניה במשך מינימום שנה. כמו כן, לפי החוק סופרים את התקופה המינימאלית להחזקה בצורה קבועה: ממועד מימוש האופציה למניה לפני המכירה. אם העובד מוכר את האופציה לפני כן, הוא ישלם מס גבוה יותר.
    עוד תנאי שקשור לפרק זמן קובע שעל העובד את המניה לאחר 24 חודשים לפחות ממועד קבלת האופציה. עם זאת, במידה האופציה נמכרת על רקע ניגוד אינטרסים עוד לפני המועדים הקבועים בחוק, ניתן להגיש דיווח מס עבור העובד ולשלם מס רק לפי שיעור מס רווח ההון גם ללא תקופת המתנה.
  1. רף כמותי – התנאי של Option granted at a discount קובע רף כמותי. קודם, בודקים אם במועד שבו קיבל העובד את האופציות המחיר של כל אופציה ביחס למחיר המניה היה 85%-100% ממחיר המניה או בשווי הוגן.
    לבסוף, אם המניה נמכרה או שהעובד שהחזיק בה נפטר, מדווחים את התמורה לרשויות המס כהכנסת עבודה לפי הנמוך מבין שני סכומים: או ההפרש בין שווי שוק המניה במועד קבלת האופציה לבין מחיר האופציה או ההפרש בין שווי המניה במועד המכירה שלה (או מות העובד) לבין מחיר האופציה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים