מה זה w8ben-e

בשנים האחרונות, יותר ויותר עסקים ישראליים נדרשים לחתום במסגרת פתיחת חשבון בנק על טופס שנקרא w8ben-e. דרישה זו היא תוצר של שינויים רגולטוריים שיזמה רשות המיסים בארה"ב ואומצו גם בידי רשות המיסים והבנקים במדינת ישראל. במה מדובר בדיוק ואיך הסיפור הזה נוגע לנו? כל הפרטים בשורות הבאות.

 

מהו טופס w8ben-e ואיך הוא נוגע לנו?

בשנת 2010  נחקק החוק לאכיפת המיסים בחשבונות הזרים (באנגלית: FATCA – ראשי תיבות של: "Foreign Accounts Tax Compliance Act"). חקיקה זו נועדה לאפשר את זיהויים של חשבונות הבנק המצויים בבעלותם של אזרחי ארה"ב, כדי להקטין את תופעת העלמות המיסים והלבנת ההון בארה"ב.

בעקבות חקיקה זו גם משקיעים זרים בארה"ב, שאינם אזרחי ארצות הברית או בעלי גרין קארד, נדרשים כיום לחתום על טופס ייעודי שנקרא w8ben. זאת בעוד שחברות ושותפויות נדרשות למלא טופס שנקרא w8ben-e.

טופס זה מיועד לסיווג של ישויות עסקיות שאינן אמריקאיות ותאגידים זרים מול המוסדות הבנקאיים והפיננסיים השונים, על מנת לאפשר ניכוי מס במקור מהכנסותיהן. בהקשר למוסדות ישראלים, טופס זה מיועד לזיהוי ישויות מיסוייות שאינן אמריקאיות ולכן התנהלותן מול ה- IRS היא שונה מזו של אזרחי ותושבי ארה"ב.

 

למה נועד טופס w8ben-e?

תכליתו המרכזית של טופס ה- w8ben-e הינה לאפשר את סיווגם של חברות ותאגידים כזרים (כלומר, ישויות מס שהוקמו מחוץ לגבולות ארצות הברית) ולהתאים למעמד זה את חובת הדיווח שלהם לרשות המיסים האמריקאית.

מטרות הטופס

טופס w8ben-e נועד לשרת 2 מטרות עיקריות:

 1. הגדרה של חברות זרות ושותפויות זרות כיישויות חוץ-אמריקאיות.
 2. הגדרת שיעור המס שיש לנכות במקור מהכנסותיהן של ישויות אלו המיוצרות בארצות הברית. בהקשר זה חשוב לדעת שישנם סוגי הכנסות שונים שעבורם מס בשיעור קבוע של 30% מנוכה במקור כשמדובר במשקיע זר, ובכללן הכנסות מריבית, דיווידנדים, הכנסות מדמי שכירות בארה"ב והכנסות משירותים שניתנים בארה"ב.

 

למותר לציין כי בטופס זה ישנן 31 אפשרויות שונות לסיווג חברות וישויות פיננסיות ולכן מומלץ להסתייע בגורם מקצועי המתמחה במיסוי אמריקאי, בעת שממלאים אותו.

 

איך נסווג את החברה בטופס w8ben-e?

בטופס w8ben e קיימות שתי אפשרויות לסיווג החברה או הישות הפיננסית, והן:

 1. סיווג כ–  FFI: ישות פיננסית זרה (ראשי תיבות של: Foreign Financial Institutions).
 2. סיווג כ– NFFE: ישות זרה שאינה פיננסית / בנקאית (ראשי תיבות של: Non Financial Foreign Entities).

 

ברוב המקרים, חברות ותאגידים ישראליים מסווגים תחת אחת מן הקטגוריות שלהלן:

 • Passive NFFE – חברה זרה פסיבית שאינה פיננסית / בנקאית.
 • Active NFFE – חברה זרה אקטיבית שאינה פיננסית / בנקאית.

 

סיווג משני זה נקבע כתלות באופי פעילותה של החברה ומבחני הכנסה שונים.

אולם ככלל, חברות שיותר ממחצית הכנסותיהן מגיעות ממקורות הכנסה פסיביים בארה"ב (היינו, הכנסות מריביות, דיבידנדים, רווח הון, דמי שכירות ודומיהם) – ישויכו לקבוצה הראשונה, ואילו חברות אשר יותר ממחצית מהכנסותיהן אינן הכנסות פסיביות, ישויכו לקבוצה השנייה.

מרגע שחברה מסוימת מסווגת כחברה זרה פסיבית שאיננה בנקאית, נדרש זיהוי של כלל בעלי המניות בחברה המהווים ישויות אמריקניות. בכל מקרה, כל אחד מן הסיווגים הללו מחייב מילוי של אזורים יעודיים בטופס w8ben-e.

 

מהן ההשלכות של מילוי שגוי של טופס w8ben e?

כאשר טופס w8ben-e ממולא בצורה נכונה ומדויקת, לרוב הוא לא משפיע על חברות ישראליות בהיבטי מיסוי, אלא אם לחברה יש הכנסות פאסיביות שמקורן בארה"ב וחייבות בניכוי מס במקור.

אולם גם עובדי הבנקים וגם רואי החשבון הישראלים, ברובם אינם בקיאים דיה בעולם המיסוי האמריקני. לכן בחלק נכבד מן המקרים, אין להם יכולת לעזור ללקוחותיהם במילוי של טופס  w8ben-e שכולל 8 עמודים וסעיפים רבים שיש להבינם כדי למלא את הטופס נכונה.

למרבה הצער, בחירה בסיווג שגוי של החברה ומילוי חלקי או שגוי של הפרטים בטופס, מובילים לא אחת לקנסות, סנקציות וניכויים של מס במקור מתקבולים, שאינם בהכרח מוצדקים. מכאן החשיבות הרבה של הסתייעות בגורם מוסמך הבקיא בתחום המיסוי בארה"ב ויודע לסייע במילוי מדויק של טופס w8ben e בהתאם לפרטי הנישום.

 

מה יכול לקרות אם מסרבים לחתום על טופס w8ben-e?

הימנעות מכוונת מחתימה על טופס w8bene עלולה להוביל להשלכות חמורות ובהן:

 1.     סגירה של חשבונות בנקאיים או הימנעות מהקמתם מלכתחילה.
 2.     ניכוי מס במקור בשיעור דרקוני של 30% מתוך התקבולים בחשבון.

 

סוגי ההכנסות בארה"ב החשופים לניכוי המס במקור

קיימים כמה סוגים של תקבולים שחשופים לניכויי מס במקור בארה"ב בשיעור של 30% וביניהם:

 • הכנסות מריבית בארה"ב
 • הכנסות מרווחי הון בארה"ב
 • הכנסות מתמלוגים בארצות הברית
 • הכנסות מנכסים מניבים שמייצרים לבעליהם דמי שכירות בארה"ב
 • הכנסות משירותים שניתנים בתחומי ארה"ב

 

ההבדלים העיקריים בין טופס ה- w8ben-e לטופס w8ben

בעוד שטופס w8ben נחשב לטופס פשוט למדי המצריך בעיקר מילוי של פרטים אישיים והוספה של חתימת הנישום, טופס w8ben e הוא מסמך מורכב ביותר שמילוי נכון שלו מחייב הבנה בחוקי המיסוי האמריקאי. לראייה: בטופס w8ben-e קיימות כאמור למעלה מ- 31 אפשרויות שונות לסיווג של היישות המיסוית ומגוון אפשרויות למילוי המידע הרלוונטי תחת כל אחת מהן.

די בכך שבמילוי הטופס יבחר סיווג שאיננו מתאים, על מנת לגרור סנקציות חמורות עבור הגורם הממלא. זאת מאחר ועל פי חוק פטק"א לאכיפת מיסים בחשבונות זרים, כל ישות חייבת בדיווח לרשויות המיסים בארה"ב על פי הוראות שונות שאי עמידה בהן מובילה להטלת קנסות ועונשים שונים.

 

על מה חשוב להקפיד כשממלאים טופס w8ben-e?

הדבר מפתיע ישראלים רבים, אך חשוב לדעת שאם אינכם בעלי דרכון אמריקאי והעסק שלכם אינו רשום כחברה אמריקאית, תידרשו למלא טופס w8ben (במידה ואתם יחידים או בעלי עסקים עצמאיים) או טופס w8ben-e (במידה ואתם בעלי חברה, שותפות או ישות עסקית מסוג אחר). הטופס ליחידים ועוסקים עצמאיים הוא כאמור לא מורכב במיוחד. הוא כולל עמוד בודד בלבד, שבו תידרשו למלא את שמכם המלא, כתובתכם והתושבות שלכם.

במידה ולמדינת התושבות שלכם קיימת אמנת מיסוי מול ארה"ב המיועדת למניעה של גביית מס כפול (ישראל וארה"ב אכן חתומות על אמנה כזו), תידרשו למלא את שיעור המס לניכוי במקור בארצות הברית, בהתאם לאחוז שנקבע במסגרת האמנה. נתון זה זמין אצל רואי חשבון ויועצי מס המתמחים במיסוי אמריקאי. מנגד, מילוי הטופס לחברות וצורות התאגדות נוספות, הוא מורכב בהרבה, היות והוא מצריך קביעה של סיווג ה- FATCA של הישות בעלת הזכויות בחשבון (FFI צןך NFFE – כפי שהסברנו מוקדם יותר).

בסוף הטופס תידרשו להוסיף את החתימה בכתב ידו של מורשה החתימה של החברה שלכם. בהקשר זה יש לשים לב כי במידה ומדובר בחשבון בנק עסקי הרשום על שמה של החברה, הבעלים בזכות לא יהיו בעלי המניות, אם כי החברה עצמה. אולם אסור לחתום על הטופס באמצעות חותמת החברה, משום שרשות המיסים בארה"ב מעוניינת בזיהוי של אדם יחיד, שעליו האחריות החוקית לנכונותם של הפרטים בטופס תוטל.

האדם שיחתום על הטופס אם כך, חייב להיות דירקטור, מנכ"ל או בעל שליטה בחברה, ואיננו יכול להיות בעל ייפוי כוח בלבד (עו"ד או רו"ח). לבסוף, את טופס ה- w8ben-e תידרשו להעביר אל הבנק שבו החשבון העסקי מתנהל, כאשר רוב הבנקים יבקשו מכם למלא טופס כזה אחת לשנה מחדש.

 

לסיכום

כל ישראלי שיש לו פעילות כלכלית או מסחרית בארה"ב, עשוי להידרש למלא טופס w8ben-e או w8ben. מילוי תקין ומדויק של הטופס, הוא כאמור קריטי אם רוצים להימנע מסנקציות וקנסות בלתי רצויים. מאחר והבנקים בארץ אינם מספקים ללקוחותיהם סיוע ראוי במילוי טפסים אלו, במידה ואתם זקוקים לסיוע בהגשתו, כדאי מאוד לפנות לחברת ייעוץ מס אמריקאי כמו "מס אמריקה", שתוכל לכוון אתכם ולחסוך מכם טעויות מצערות.

מה זה w8ben-e
מה זה w8ben-e

שאלות ותשובות בנושא

טופס W8-BEN-E הוא טופס מס הכנסה המשמש גופים זרים העוסקים במסחר או בעסק בארצות הברית. הטופס משמש כדי לקבוע אם הישות זכאית לניכוי מס במקור מופחת על תשלומים שהתקבלו משלם אמריקאי.
ההשלכות של מילוי שגוי של טופס W8-BEN-E עלולות להיות חמורות, שכן היא עלולה לגרום לכך שהישות הזרה תהיה כפופה לניכוי מס במקור מופרז ולכן לא תקבל את מלוא התשלום המגיע.
ההבדלים העיקריים בין טופס W8-BEN-E לטופס W8-BEN הם שטופס W8-BEN-E מיועד ספציפית לגופים, ולא ליחידים, והטופס דורש מידע מפורט יותר, כגון מספר זיהוי מעסיק.
בעת מילוי טופס W8-BEN-E חשוב לשים לב להנחיות הספציפיות, שכן הטופס מצריך מידע מדויק ומפורט על מנת לעבור עיבוד נכון. בנוסף, חשוב לבדוק שוב שכל המידע מדויק, שכן כל שגיאה עלולה לגרום לניכוי מס במקור מופרז.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים