מילון מקצועי

דיווח שנתי של אזרחי ארה"ב למשרד האוצר האמריקאי בדבר חשבונות פיננסיים המוחזקים מחוץ לארה"ב, הכוללים, בין היתר: חשבונות בנקים, קופות גמל וקרנות השתלמות, חשבונות בהם קיים יפוי כח ועוד.

FACTA  -Foreign Account Tax Compliance Act

הן הוראות חוק לאכיפת דיווח על חשבונות זרים של אזרחי ארה"ב.

החוק נאכף כיום ללא פשרות במוסדות פיננסיים ברחבי העולם ובישראל, זו הסיבה שמוסדות פיננסיים רבים בישראל החלו להחתים את לקוחותיהם על טופס W9 (טופס מידע IRS information return).

טופס W-9 – טופס דיווח אשר בהגשתו מחוייב כל אזרח אמריקאי בעל חשבון במוסד פיננסי אם נדרש לכך ע"י רשויות המס.

על ישראלים המחזיקים באזרחות אמריקאית או בעלי גרין קארד חלה חובת דיווח לרשויות המס בארה"ב (IRS) על הכנסתם העולמית באמצעות הגשת דוחות מס שנתיים, וזאת גם אם הם לא גרים בארה"ב או מעולם לא גרו בה. 

מידע נוסף אפשר למצוא תחת חובת דיווח.
קיים נוהל גילוי מרצון מקוצר, המיועד במיוחד לאזרחי ארה"ב המתגוררים מחוץ לארה"ב.

אנא פנו אלינו לבחינת זכאותכם להשתתף בהליך הזה.

מספר מזהה לצרכי מס. המספר מונפק רק על ידי סוכן מורשה ע"י רשויות המס האמריקאיות (IRS).

טופס הכולל את כל ההכנסות בשנת המס מכל מקור ומקום בעולם והמס ששולם עבורו.
במסגרת נספחי הטופס חלה חובת דיווח על חשבונות פיננסיים מסוימים, על אחזקות בחברות זרות ודיווחים נוספים.

דוח שנתי למשקיע נדל"ן שאינו אמריקאי. לפרטים על התהליך.