חוק ה- FATCA

החקיקה האמריקאית בנושא מס מאוגדת ברובה תחת "קוד המס" (TAX CODE), אשר כולל עשרות אלפי סעיפי חוק. מי שאינו נמנה על מקצועות ראיית החשבון וייעוץ המס, לא יוכל להתחקות אחר ריבוי הכללים, הסעיפים וההנחיות. למען האמת, היכרות עם כלל הוראות החוק אינה אפשרית עבור מי שאינו נמנה על בעלי מקצוע אלו. ואולם, קיימת חשיבות בהכרתו של חוק אחד לפחות : חוק ה- FATCA.

במאמר שכאן, נעמוד על מקורו של החוק, נבחן את החובות העיקריות הנגזרות ממנו ונבחן באילו אופנים הוא עשויי להיות רלוונטי עבורכם.

 

חקיקת חוק ה- FATCA

החוק לאכיפת מס בחשבונות זרים, Foreign Accounts Tax Compliance Act, מכונה בקיצור חוק ה- FATCA. המדובר בחוק פדראלי בעל השפעה רחבה על כלל מדינות ארצות הברית, ואף על מדינות זרות.

החוק חוקק בשנת 2010 בניסיון להגביר את אכיפת חובת הדיווח וחובת תשלום המס בקרב אזרחי ארצות הברית. בשנת 2013 נכנס החוק לתוקפו וקבע שלוש חובות עיקריות:

דיווח על נכסים פיננסים במסגרת דוח הדיווח השנתי. החוק הטיל על נישומים החייבים בדיווח מס שנתי (קרי- הכנסתם עולה על רף ההכנסה הקבוע בחוק), חובה לדווח בטופס נפרד המצורף לטופס דיווח המס על נכסיהם הפיננסים מחו לתחומי ארצות הברית.

דיווח על נכסים פיננסים במסגרת דוח FBAR. אזרחים אמריקאים, בעלי מעמד תושב קבע ותאגידים אמריקאיים, בין אם הם חייבים בדיווח מס שנתי ובין אם לאו,  מחויבים על פי החוק לדווח למשרד האוצר האמריקאי על חשבונות פיננסים המתנהלים מחוץ לארצות הברית ואשר הסכום המצטבר בהם עולה על הרף הקבוע בחוק.

דיווח מצד מוסדות פיננסים ברחבי העולם על חשבונות המתנהלים על ידם ואשר לאזרחים אמריקאים יש בהם עיין.

נעמוד על כל אחת מחובות אלו, ונבחן את השפעתה על אזרחים ישראלים שהינם בעלי אזרחות אמריקאית כפולה.

דיווח על נכסים פיננסים במסגרת דיווח המס השנתי – טופס 8938

חוק ה- FATCA חוקק בניסיון להילחם בגירעון התקציבי בארצות הברית.  קברניטי הממשל האמריקאי סברו כי הגברת אכיפת חוקי המס תגדיל את הכנסות המדינה ותקטין, במתאם ישיר, את הגירעון. הצעד הראשון בתהליך האופטימיזציה של מנגנון אכיפת המס הינו הטלת חובת דיווח על נכסים פיננסים זרים, כחלק מחובת דיווח המס השנתית. באופן זה, ביקש החוק לחשוף הון ונכסים הנשמרים מחוץ לתחומי ארצות הברית במטרה להימנע מתשלום מס.

ואכן, חוק ה- FACTA הטיל חובת דיווח מס  ספציפית אודות נכסים פיננסים זרים. ע"פ החוק, בנוסף לטופס דיווח המס השנתי, חייב נישום אשר החזקותיו בנכסים פיננסים כלשהם מחוץ לארצות הברית  עולה על הרף הקבוע בחוק, לדווח על נכסים אלו בטופס נפרד המצורף לדיווח השנתי – טופס 8938 (או Statement of Specified Foreign Financial Assets אם תרצו).

יודגש כי לא כל נישום המגיש דיווח מס שנתי חייב גם בהגשת טופס 8938 . רק נישום המגיש את דיווח המס השנתי והינו אזרח אמריקאי, תושב קבע (בתנאים מסוימים) או תאגיד מקומי המוחזק מעל ל- 80% בידי אזרחים אמריקאים או לחלופין 50% מהכנסותיו הם ממקורות פסיבים, יהא חייב בדיווח.

זאת ועוד,  הדיווח מתייחס רק לנכסים פיננסים כגון: מניות, אגרות חוב, אופציות, ניירות ערך, מכשירים פיננסים זרים, ורק להכנסות שהן מעל הסף הקבוע בחוק. ככל שמדובר בנישום אשר אינו מתגורר בארצות הברית קובע החוק כי יהא חייב הנישום בדיווח ככל שסך הנכסים עולה על 200,000 דולר בסוף השנה או 300,000 דולר בנקודה כלשהי במהלך השנה.

 

דיווח על נכסים פיננסים במסגרת דוח FBAR

החובה הנוספת אשר הוטלה במסגרת חוק ה- FATCA הינה חובת דיווח על חשבונות זרים למשרד האוצר האמריקאי. חובת דיווח בדוח FBAR תקום בהתקיים התנאים הבאים:

 1. המדווח הוא אזרח אמריקאי, בעל מעמד של תושב קבע או תאגיד אמריקאי.
 2. למדווח עניין (בעלות / שותפות / הרשאת חתימה) בחשבונות פיננסים זרים, אחד או יותר.
 3. סכומם המצטבר של החשבונות הזרים עולה על 10,000 דולרים בנקודה כלשהי במהלך השנה.

חשבון פיננסי:

 • חשבונות עובר ושב
 • פיקדונות וחסכונות
 • קרנות פנסיה
 • תיקי ניירות ערך
 • ביטוחי מנהלים
 • קופות גמל
 • קרנות השתלמות
 • ביטוחי חיים עם מרכיב חיסכון

מדווח אשר מתקיימים התנאים הנ"ל נדרש להגיש דוח FBAR ולכלול בו מידע מפורט אודות החשבונות הפיננסים הזרים בהם יש לו עניין.

 

דיווח של מוסדות פיננסים ברחבי העולם על חשבונות של אזרחים אמריקאים

אחת החובות הכי מרחיקות לכת של חוק ה- FBAR הינה החובה אשר הוטלה על מוסדות פיננסים בעולם (בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וכדומה). החוק מטיל על מוסדות פיננסים חובה לזהות חשבונות המתנהלים במסגרתם ואשר לבעליהם אזרחות אמריקאית. בהינתן אינדיקציה כי מדובר בחשבון "אמריקאי", על המוסד, כך על פי החוק, להעביר את המידע לרשות המיסים האמריקאית.

החוק קובע סנקציה חריפה במיוחד למוסדות שיסרבו לציית לחוק – ניכוי מס במקור בשיעור של 30% מכל הכנסה שמקורה בארצות הברית ומועברת למוסד.

במסגרת החוק חתמה ארצות הברית הסכמי חילופי מידע פיננסי עם מספר רב של מדינות. גם ישראל חתומה על אמנת חילופי מידע עם ארצות הברית. משכך, פועלים הבנקים בישראל לזיהוי חשבונות בהם ישנם בעלי עניין אמריקאים (בעלים / שותפים / מורשי חתימה).

עם זיהוי חשבון "חשוד" יתבקש הלקוח לחתום על טופס ובו הוא מצהיר על אזרחותו וכי הוא עומד בחובת דיווח המס השנתית שלו. בהיעדר חתימה על הטופס, עשוי הבנק להקפיא את החשבון או לנכות מס במקור בשיעור של 30%.

 

חובות הדיווח הקבועות בחוק ה- FBAR

  8937 FBAR דיווח מצד מוסדות פיננסים זרים
מי צריך לדווח? יישויות אמריקאיות העומדות בספי ההכנסה הקבועים בחוק. יישויות אמריקאיות העומדות בספי ההכנסה הקבועים בחוק. מוסדות פיננסים (בדר"כ באמצעות רשות המיסים המקומית).
מהו רף הדיווח? עבור אזרחים שאינם מתגוררים בארצות הברית – 200,000 דולרים בסוף שנת המס, או 300,000 אלף דולרים במהלכה. 10,000 דולרים במצטבר. אין חשיבות לסכום החשבונות.
על מה מדווחים? נכסים פיננסים – מניות, אג"ח, ניירות ערך, מכשירים פיננסים זרים וכדומה. חשבונות פיננסים – עו"ש, פקדונות וחסכונות, ניירות ערך וכדומה. נכסים וחשבונות פיננסים.
באיזו מסגרת מדווח? דיווח מס שנתי. דיווח FBAR
מתי מדווח? 15 באפריל 15 אפריל לאורך כל השנה

עדין מבולבלים באשר לדיווחים אשר עליכם להגיש? מתקשים במילוי הטפסים כנדרש? צוות המומחים של MasAmerica ישמח לסייע.

חוק ה- FATCA
חוק ה- FATCA

שאלות ותשובות בנושא

חוק תאימות המס של חשבונות זרים (FATCA) מחייב מוסדות פיננסיים זרים לדווח על מידע מסוים על בעלי החשבון בארה"ב שלהם ל-Internal Revenue Service (IRS) על מנת לסייע ל-IRS להילחם בהעלמת מס בחו"ל.
טופס 8938 הוא טופס מס שנתי המשמש לדיווח על נכסים פיננסיים זרים מסוימים ל-IRS.
דוח FBAR מחייב אנשים לדווח על כל חשבונות פיננסיים שיש להם במדינה זרה בשווי כולל של יותר מ-$10,000.
חוק FBAR מחייב אנשים לדווח אם יש להם עניין פיננסי בחשבון פיננסי זר, או סמכות חתימה עליו. הדבר כולל כל חשבונות בנק, חשבונות ניירות ערך ומכשירים פיננסיים אחרים. בנוסף, אנשים חייבים לדווח על כל נאמנות זרה או עיזבון זר שיש להם עניין בהם.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים