מענק קורונה לאזרחים אמריקאיים – CARES ACT

בעקבות משבר נגיף הקורונה, ממשל ארה"ב הברית הכריז על חוק חדש – CARES ACT. כחלק מאותו החוק ישראלים רבים בעלי אזרחות אמריקאית יכולים ליהנות מזכויות שונות, בניהן מענק קורונה (מענק כספי) של סכומי כסף התלוי במגוון משתנים. במאמר קצר זה, ננסה לפרט לפרטי פרטים את אותם המשתנים.

 

מענק קורונה -כספי- לאנשים פרטיים

הזכות למענק של 1,200$ ויותר אם אתם הורים

קימת זכאות לקבלת תשלום של 1,200$ לאזרחי ארה"ב ובעלי גרין קארד. הזכאות כוללת את גם את אלו שמתגוררים מחוץ לארה"ב ובעלי הכנסה של עד 75,000$ (ברוטו). יצוין כי מקרה של זוג נשוי המגיש דוח מס משותף, סכום התשלום הוא 2,400$ עבור הכנסה (ברוטו) הוא עד 150,000$. הורים לילדים זכאיים ל- $500 עבור כל ילד בגיל מתחת 17.

 

הזכות לאנשים עם רמת הכנסה של מעל 75,000$

עבור אנשים עם רמת הכנסה מעל 75,000$ (ו- $150,000 במקרה של זוג נשוי המגיש דוח מס משותף) התשלום יהיה קטן יותר. לאנשים ללא ילדים, אין תשלום כלל במקרה של הכנסה מעל $99,000 (ומעל $198,000 עבור זוג נשוי המגיש מס משותף).

 

כיצד נקבע הסכום והתשלום לזכאות מענק CARES ACT?

הזכאות וסכום התשלום ייקבעו בהתאם לדוח מס ההכנסה הפדרלי של היחיד עבור שנת 2019.

במקרה של משלם מס שטרם הגיש דוח מס הכנסה פדרלי עבור שנת 2019, הזכאות וסכום התשלום יתבססו על דוח מס הכנסה הפדרלי עבור שנת 2018.

אנשים שיקבלו תשלומים פחות ממה שהם היו האמורים לקבל לפי דוח מס הכנסה הפדרלי שלהם עבור שנת 2020 (למשל, במקרה שהכנסתם בשנת 2019 או 2018, הייתה גבוהה יותר מאשר בשנת 2020), יהיו זכאים לקיזוז המס של שנת 2020 עבור הסכום שהם חייבים לשלם מול הסכום שהם לא קיבלו.

אולם, אנשים שמקבלים תשלומים גבוהים יותר ממה שהם היו האמרים לקבל לפי הנתונים של דוח מס הכנסה הפדרלי שלהם לשנת 2020, אינם מחזירים את הסכום ששולם.

התשלומים עצמם אינם חייבים במס.

הטבות נוספות בחסות "מענק קורונה"

ויתור על קנס של 10% במקרה של פרישה מוקדמת

בעקבות משבר הקורונה, ישנו ויתור על הקנס של 10% בגין משיכה מוקדמת של עד $100,000. חישוב הפרישה, תהיה עבור משלם מס שנפגע על ידי נגיף הקורונה, לדוגמא:

  • בן / בת זוגם או מישהו שתלוי בהם מאובחנים בנגיף
  • בת / בת זוגם או הם עצמם, חווים קשיים כלכליים כתוצאה מלהיות בהסגר
  • בן / בת זוגם או הם עצמם נמצאים בחופשה ללא תשלום, שעות העבודה שלהם צומצמו, הקטינו את שעות העבודה שלהם או את העבודה שלהם עקב הנגיף

 

הסכום הנמשך מהחשבון נכלל בהכנסה חייבת במס באופן יחסי וזאת במשך שלוש שנים, אלא אם הוא הוחזר לתכנית פרישה בכל עת בתקופת שלוש השנים. התיאום בין כלל ההכנסה לשלוש שנים, שצריך להיעשות באופן יחסי, לבין תקופת ההשבה, שניתן לעשות בכל נקודת זמן, אינה ברורה.

 

הגדלת הסכום מהלוואת תכנית פרישה

הגדלת הסכום מהסכום הנמוך ביותר של 50,000 $ ו- 50% מהסכום המוקצה בתוכנית שמשלמי המס שנפגעו על ידי נגיף הקורונה יכולים ללוות מתכנית פרישה, לסכום הנמוך ביותר של 100,000$ ו- 100% מהסכום המוקצב בתוכנית. בכדי שהזכאות תוכר, יש למשוך את ההלוואה תוך 180 יום מיום חקיקתה (27 במרץ 2020) של הצעת החוק.

 

עיכוב תאריך הפירעון להחזרי הלוואות פרישה

עיכוב תאריך הפירעון של החזרי הלוואות פרישה שהיו האמורים להתפרע בין מועד הצעת החוק וה- 31 של דצמבר 2020 למשך שנה.

 

ויתור החלוקה לחשבונות פרישה

ויתור החלוקה המינימלית הנדרשת עבור חשבונות פרישה מסוימים לשנת 2020.

 

ניכוי מעל השורה עבור תרומות לצדקה

משלמי מס שאינם מפרטים ניכויים (itemize deductions), מקבלים ניכוי "מעל השורה – above the line" של עד $300 עבור תרומות לצדקה (למעט תרומות הניתנות לארגונים תומכים) שנעשו במזומן. בנוסף, משלמי מס אשר מבצעים ניכוי מפרט, יכולים לבחור להתעלם מאחוז הגבלת ההכנסה המותאמת בהשתתפות העצמית בגין תרומות צדקה (למעט תרומות הניתנות לארגונים תומכים) שנעשו במזומן.

 

הוצאת חלק מההכנסה של העובד לטובת הלוואת הסטודנט שלו

מתן זכות לעובד להוציא מההכנסה הברוטו שלו עד 5,250$ מתשלומים שהועברו על ידי מעסיקו, במהלך השנה הקלנדרית 2020, בגין הלוואות הסטודנטים שלו.

 

עסקים ומענק CARES ACT

CARES ACT מעניק למעסיקים זיכוי למס שכר – payroll שניתן להחזר בשווי של כ-50% מהשכר (שכר של עד 10,000 $) ששולם לכל עובד אחרי ה- 12 במרץ 2020 ולפני ה- 1 בינואר 2021. האשראי – credit זמין למעסיקים שעסקיהם נסגרו במלואו או חלקית עקב נגיף הקרונה או שמעסיקים שחווים ירידה של 50% ברוטו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עבור מעסיקים עם יותר ממאה עובדים, האשראי זמין לשלם את שכרם של העובדים שאינם עובדים בגלל נגיף הקרונה.

עבור מעסיקים עם פחות מ-100 עובדים, האשראי זמין עבור כל העובדים (כולל עובדים שעדיין עובדים). מעסיקים אשר לוקחים הלוואת הפרעה לעסקים קטנים (small business interruption loan) והם אינם זכאים לזיכוי.

 

הטבות נוספות לעסקים ממענק CARES ACT – "מענק קורונה"

דחיית התשלומים לביטוי לאומי

מעסיקים יכולים לדחות את התשלום לביטוח לאומי (social security tax) על שכר ששולם עבור המעסיק מיום חקיקתה של הצעת החוק עד סוף 2020. יש לשלם את מיסי הביטוח הלאומי הנדחים במהלך השנתיים שלאחר מכן, כאשר 50% ישולמו עד ל31 בדצמבר2021 ו- 50% שנשאר ישולמו עד ל31 בדצמבר 2022. כללים דומים חלים על 50% ממיסי העסקה עצמית (self-employment tax).

 

גלגול הפסדים תפעוליים, והקפאת קיזוז מההכנסה החייבת

הפסדים תפעוליים (נטו) הנובעים משנת 2018, 2019 ו- 2020 ניתן לגלגל אחורה לתקופה של חמש שנים ולהשתמש בהם לקבלת החזרים כספיים. בנוסף, הפרשה המגבילה את סכום ההעברות של NOL שניתן להשתמש בהן לקיזוז הכנסה ל- 80% מההכנסה החייבת, הוקפאה עד שנת 2021. כך, ניתן להשתמש בהעברות NOL ומעבירות לקיזוז 100% מההכנסה החייבות בשנים לפני שנת 2021 .

 

הדחקת קיזוז הכנסות שאינן עסקיות לטובת משלמי מס שאינם חברות

המועד הקובע של IRC סעיף 461 (1), ההוראה המגבילה את יכולתם של משלמי מס שאינם חברות להשתמש ב"הפסדי עסקים עודפים – excess business losses" כדי לקזז הכנסות שאינן עסקיות, נדחקת לשנת המס שהחלה לאחר ה31 בדצמבר 2020.

 

הגדלת סכום הריבית העסקית מה- EBITDA הניתנת לניכוי

סכום הריבית העסקית הניתנת לניכוי במסגרת IRC סעיף 163 (j) הוגדל ל- 50% מה- EBITDA (מ- 30% מ- EBITDA) לשנים 2019 ו- 2020. בנוסף, משלמי המס יכולים לבחור לחשב את מגבלת הריבית שלהם לשנת 2020 באמצעות ה- EBITDA לשנת 2019. (אשר ככל הנראה יהיה גבוה מה- EBITDA לשנת 2020, מה שמאפשר להם ניכוי הוצאות ריבית גבוה יותר).

 

תיקון רטרואקטיבי לשגיאה טכנית ברפורמת המס של שנת 2017 בנושא פח"ת

נעשתה תיקון שגיאה טכנית לרפורמה המס של שנת 2017 שבטעות חייב פח"ת על "שיפור רכוש נדרש – required improvement property" עבור תקופה של 39 שנים. הצעת החוק מתקנת רטרואקטיבית את הטעות בכך שהיא מתייחסת לשיפור רכוש נדרש (qualified improvement property) כאל רכוש בן 15 שנה לצורכי פח"ת, ובכך מאפשרת גם לרכוש כזה להיות זכאי לבונוס של 100% בפח"ת.

 

סיכום "מענק קורונה" – CARES ACT

בעקבות משבר נגיף הקורונה ממשל ארצות הברית, מעניק מענקים לאנשים פרטיים, עסקים ולחברות על מנת לסייע בשעת משבר זה. כאשר המענקים מגיעים גם לאזרחי ארצות הברית המתגוררים מחוץ לארצות הברית. כגון ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית.

רוצים לדעת האם גם לכם מגיע המענק, ואם כן, אז כמה מגיע וכיצד תקבלו אותו? מלאו את השאלון כאן וקבוצת רואי החשבון שלנו ישמחו לסייע לכם.

מענק קורונה לאזרחים אמריקאיים – CARES ACT
מענק קורונה לאזרחים אמריקאיים – CARES ACT

 

שאלון מענק קורונה לאזרחים אמריקאים

שאלות ותשובות בנושא

אנשים ועסקים שסבלו ממצוקה כלכלית עקב מגיפת הקורונה זכאים למענקי חוק CARES בארה"ב.
סכום המענק של חוק CARES ואמצעי התשלום נקבעים לפי זכאותו של האדם או העסק לתכנית.
כן, ישנן הטבות נוספות הודות למענקי חוק CARES כגון דמי אבטלה מורחבים, מחילה על הלוואות ועוד.
כן, עסקים זכאים למענקי חוק CARES, כאשר גובה המענק תלוי בסוג העסק ובגודל המבצע. ניתן להשתמש במענקים לכיסוי עלויות שכר, שכר דירה והוצאות עסקיות אחרות.תת.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושא מיסים אמריקאיים בלבד
צרו איתנו קשר

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים