החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי

צמד המילים "מס הכנסה" תמיד מצליח לעורר בנו תחושות חשש ודאגה בכל הקשור להתמודדות מול רשויות המס, בטח כשמדובר ברשות המס האמריקאית, הנחשבת לאחד מהגופים העוצמתיים ביותר בארה"ב. לצד חובות הדיווח והתשלום, קיימים גם מקרים הפוכים, בהם מגיע לכם החזר מס ובסכומים מפתיעים במיוחד. על מה מדובר בדיוק וכיצד ניתן לקבל החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי? הנה לפניכם כל מה שחשוב לדעת בנושא

 

החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי – על מה ולמה?

רשות המיסים בארה"ב היא אחד הגופים העוצמתיים ביותר במדינה, כשהיא אחראית על כל נושא האכיפה וגביית המס. במסגרת חבות המס של אזרחי ארה"ב מקובל להבחין בין שתי חובות עיקריות: חובת הדיווח, החלה באופן עצמאי וללא תלות בחובת תשלום המס וחובת תשלום המס עצמו, המוטלת על בעלי רמת הכנסה מסוימת.

בעוד שאת חובות הדיווח והתשלום כולנו מכירים היטב, אנשים רבים לא מודעים לאפשרות לקבל החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי וזאת בשל מגוון סיבות, כמו:

  • תשלום מס עודף, מעבר לחובת התשלום בפועל
  • זכאות לקבלת הטבות
  • זכאות לקבלת תמריצים ומענקים

 

באילו מקרים ניתן לקבל החזר מס בארה"ב?

הזכאות לקבלת החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי מגיעה בשל מגוון סיבות וזאת אף במקרים בהם לא חלה על הנישום חובת תשלום. בין המקרים הבולטים בגינם ניתן לקבל החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי נמצאים:

 

זיכוי מס בגין ילדים

אחד המקרים השכיחים בגינם ניתן לקבל החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי הוא במקרים בהם לאזרח האמריקאי ישנם ילדים בעלי אזרחות אמריקאית ומתחת לגיל 17, עבורם ניתן לקבל החזר מס בגובה של עד 1,000 דולר בגין כל ילד ובהתאם לרמת ההכנסה.

 

זיכוי מס בגין לימודים אקדמאיים

במטרה לעודד את האוכלוסייה הצעירה לרכוש השכלה במוסדות אקדמאיים, ארה"ב מעניקה החזרי מס לסטודנטים בעלי אזרחות אמריקאית עבור הוצאות שכר לימוד, החזרים היכולים להגיע לסכום של 1,000 דולר לשנה. כדאי לדעת כי ישנם גם מוסדות לימוד אקדמאיים בישראל בגינם ניתן לקבל את זיכוי המס, כמו אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ועוד.

 

זיכוי מס בגין הכנסה נמוכה

אזרחים אמריקאים, אשר התגוררו במהלך חצי השנה האחרונה באחת ממדינות ארה"ב, יהיו זכאים בתנאים מסוימים ובהתאם לרמת ההכנסה שלהם, לקבל החזר מס בגין הכנסה נמוכה.

 

זיכוי מס עבור עוסקים עצמאיים

החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי בעל עסק עצמאי מגיע בגין הוצאות העסק השונות, דוגמת רכישת ציוד משרדי, הוצאות מחשוב, הוצאות משפטיות, הוצאות תחבורה ועוד, תוך שקלול מצבו האישי והמשפחתי של הנישום.

 

זיכוי מס עבור תרומות

במידה ואתם תורמים, באופן קבוע או חד פעמי, לארגוני צדקה מוכרים, הרי שתוכלו לקבל החזר מס בגין התרומה, החזר של עד 300 דולר עבור אדם רווק ועד 600 דולר עבור זוג נשוי. בכדי לממש את החזר המס עבור תרומות, יש לשמור את הקבלות או אסמכתאות בגין התרומה, כאשר על פי אמנת המס הקיימת בין ישראל לארה"ב, גם תרומה למוסדות המוכרים בישראל תחשב כתרומה מוכרת לצרכי מס בארה"ב.

 

מה ההבדל בין ניכוי מס לבין זיכוי מס?

ההבדל בין ניכוי מס לבין זיכוי מס יסייע לנו להבין כיצד ואיך בדיוק למלא את דוח המס השנתי. כך, בעוד שזיכוי מס הוא מרכיב המפחית את חבות המס של הנישום וכאשר מתקיים עודף זיכוי מס ניתן יהיה לקבל החזר מס בהתאם, הרי שניכוי מס הוא מונח המתייחס לצמצום חבות המס הסופית. כלומר, ניכוי מס מקטין את ההכנסה החייבת במס.

 

כיצד ניתן לקבל החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי?

בכדי לקבל החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי נדרש למלא טופס ייעודי, טופס החזר מס, המהווה חלק נלווה לדוח המס השנתי, אותו צריך כל אזרח אמריקאי להגיש לרשויות המס, בין אם הוא שכיר ובין אם עצמאי. בטופס החזר המס מפורטים כלל ההכנסות וההוצאות השנתיות ומידע על רווחים בגין השקעות ונכסים. על בסיס המידע המפורט בטפסים הללו, ייקבע האם מגיע החזר מס ובאיזה סכום.

 

ההשלכות של העדר דיווח

לדיווח שנתי מדויק ומהימן לרשות המיסים האמריקאית קיים תפקיד חשוב בקביעת הזכאות וגובה החזר המס שנוכל לקבל, אך חשוב לדעת כי מלבד זאת, דיווח לא מדויק וכמובן שגם מקרים של העדר דיווח, עלולים לגרור סנקציות משמעותיות, הנעות בין ריבית שנתית בשיעור גבוה, דרך קנסות משמעותיים ועד סנקציות ועונשים משמעותיים כמו שלילת הדרכון האמריקאי.

 

מהי הדרך הבטוחה ביותר לקבלת החזר מס בארה"ב?

בכדי לקבל את החזר המס המגיע לכם, החזר היכול להגיע לסכומים של אלפי דולרים מידי שנה, חשוב ומומלץ לפנות לשירותים מקצועיים של רואה חשבון מומחה בתחום המיסוי האמריקאי. רואה חשבון מוסמך ומומחה בתחום, יוכל לייצג אתכם בפני רשות המיסים האמריקאית, לנהל עבורכם את תיק המס ולהגיש בשמכם את דוחות המס וטפסי החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי בצורה הנכונה והמדויקת ביותר, על מנת שתקבלו את מלוא ההחזר.

 

האם להחזר מס בארה"ב קיימת תקופת התיישנות?

כמו לכל דבר טוב בחיים, גם להחזרי מס יש תקופת התיישנות, שלאחריה לא ניתן יהיה לקבל את הכספים המגיעים לכם. תקופת ההתיישנות בגין החזרי מס בארה"ב עומדת לרוב על שלוש שנים ממועד הגשת הדוח או שנתיים ממועד תשלום המס בגינו מבוקש ההחזר.

לתקופת התיישנות של החזרי מס בארה"ב קיימים חריגים מסוימים, היכולים להאריך את תקופת ההתיישנות משלוש שנים לעד שש שנים, כמו למשל במקרים בהם לא דווחו הכנסות בהיקף העולה על 25% מההכנה שדווחה והכנסות שלא דווחו מעל סכום של 5,000 דולר, בגין חשבונות זרים.

 

שאלות ותשובות בנושא החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי

תשלום מס עודף וזכאות לקבלת הטבות הן בין הסיבות העיקריות המביאות לקבלת החזר מס, כאשר בין המקרים השכיחים ביותר נמצאים: החזר מס בגין ילדים מתחת לגיל 17, לימודים במוסדות אקדמאיים מוכרים, החזר מס בגין הכנסה נמוכה, החזר מס בגין הוצאות שונות של עוסקים עצמאיים והחזר מס בגין תרומות למוסדות מוכרים.

עם הגשת דוח המס השנתי, יש לצרף טופס החזר מס, בו יש לפרט את סך ההוצאות וההכנסות שלכם ומידע על רווחים בגין השקעות ונכסים. עם קבלת הטפסים, רשויות המס יבחנו היטב את הפרטים ויקבעו בהתאם האם אתם זכאים לקבל החזר מס ובאיזה סכום.

הדרך הבטוחה והמהירה ביותר להגיש את הטפסים הרלוונטיים באופן הנכונה ובצורה המדויקת ביותר, היא באמצעות רואה חשבון מקצועי ומומחה בתחום דיני המס בארה"ב, אשר ייצג אתכם בפני רשות המיסים האמריקאית ויגיש בשמכם את דוחות המס וטפסי החזר מס, כך שתוכלו להיות בטוחים שתקבלו את מלוא ההחזר המגיע לכם.

החזר מס בארה"ב יכול להיות שווה לכם כמה אלפי דולרים בשנה ולפיכך, כדאי לדעת כי קיימת תקופת התיישנות לזכאות לקבלת החזר מס, תקופה העומדת לרוב על 3 שנים ובמקרים חריגים, יכולה להגיע גם ל – 6 שנים.

 

החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי
החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים