רפורמת המס בארה"ב (BDO)

בסוף שנת 2017 אושרה רפורמת המס האמריקאית שמטרתה העיקרית היא לחזק את פעילות החברות בארה"ב ולעודד חברות מחו"ל לפעול ברחבי המדינה. הרפורמה כוללת שורה ארוכה של הטבות שנועדו לשפר את התחרות, כמו הורדה אפקטיבית של מס החברות בארה"ב.

לאור העובדה שסכום המיסים עומד לרדת, רשות המיסים האמריקאית החלה להגביר את מאמצי הגביה. בעיקר בתחום העסקאות המבוצעות בתאגידים שבין ישראל לארה"ב.

 

מהי רפורמת המס האמריקאית?

ביום 22 לדצמבר 2017, אושרה רפורמת המס הפדרלית בארה"ב. הרפורמה עוסקת במיסוי מעגלים שונים של התנהלות פיננסית מהתנהלות יחידים, דרך התנהלות חברות ועד התנהלות אל מול מערך המיסוי הבינלאומי. הרפורמה נחשבת למקיפה ביותר מאז שנת 1986.

הרפורמה מתנהלת בשיטה מאוזנת. כלומר, היא כוללת מחד הפחתת מיסים ומאידך הטלת חובות נוספות והגבלת ניכוי הוצאות מסוגים שונים. כל זאת על מנת לפשט את כללי המס, להעצים את יכולתם הכלכלית של הבנקים ולעודד צמיחה כדי לשפר את פעילות המשק האמריקאי.

מהם מאפייני רפורמת המס האמריקאית?

בהיבט המיסוי לחברות

הפחתת המס

הפחתת שיעור המס הפדרלי לחברות מ- 35% ל- 21%.

 

ביטול מס מינימום

ביטול הAlternative Minimum Tax, (מס המינימום לחברות).

 

מס חד פעמי

רווחים צבורים של חברות זרות ידרשו לשלם מס חד פעמי בשיעור של 15.5% על רווחים מזומנים ו8% על נכסים אחרים.
-היטל בגובה 10% לחברות המאוגדות במשטרי המס שמחזורן עולה על 500 מיליון דולר בשנה בממוצע בחישוב על פני 3 שנים.

 

בהיבט המיסוי ליחידים

שיעור מס פדרלי ליחידים

הורדת המדרגה הגבוהה ביותר של שיעור המס הפדרלי ליחידים מ- 39.6% ל- 37%. בנוסף לריווח מדרגות המס.

 

מס עירוני ומס מדינתי

מס עירוני ומס מדינתי יוכרו לצורך ניכוי וחישוב המס הפדרלי עד סכום 10000$.

 

ניכוי אישי

ביטול הניכוי האישי והכפלת הניכויים הסטנדרטים.

 

הפחתת סך ההכנסה

הפחתת סך ההכנסה החייבת בעזרת נתינת ניכוי של 20% מההכנסות שיחולקו ליחיד מישויות שקופות כמו שותפויות, בכפוף לתנאים מסוימים.

 

בהיבט המס הבינלאומי

חברות שמקבלות פטור

חברות אמריקאיות יקבלו פטור ממס כשיחלקו דיבידנדים לחברות זרות.

 

הגבלת הוצאות

הגבלת הוצאות התמלוגים והריבית שאינם מוכרים כהכנסה בחו"ל ומשולמים לצד הקשור לפעילות הפיננסית של החברה או היחיד.

 

שיטת מס ועידוד מיסוי

מס מינימלי לחברה זרה בהיקף חריג (GILTI); ועידוד מיסוי הכנסות מסוג IP על ידי הפחתת מס לגובה של 13.1%.

 

כיצד מתרחשת רפורמת המס בארה"ב?

בהיבט הכלכלי

כאמור, מטרת הרפורמה היא לגרום לחברות האמריקאיות לשלם מס מופחת ככל האפשר.
לדוגמה, חברה אמריקאית מפיצה מוצרים של חברה ישראלית ברחבי ארה"ב. על פי הרפורמה, החברה הישראלית תתייחס לחברה האמריקאית כ"מפיץ בסיכון נמוך". כלומר כזו המשאירה רווח נמוך יחסית בכלכלת ארה"ב וכך היא יכולה לשלם מס מופחת יותר.

 

בהיבט סיווג ההוצאות

רשות המס האמריקאית יכולה לקבוע כי הוצאה שהחברה האמריקאית שילמה לחברה הישראלית מסווגת אחרת. לדוגמה, שימוש בשירות מסוים כולל ידע, ולכן הוא אמור לכלול תשלום של תמלוגים.
לפיכך, החברה הישראלית עלולה להיקלע למצב של חובות מס נוספות לרשות המיסים האמריקאית. במקרה זה החובות עלולות להיווצר בצורה של ניקוי מס במקור בשל הוספת התמלוג לתשלום.

 

השפעה על הבנקים

הפחתת שיעור המס המוטל על הבנקים עשוי לסייע להם להשתקם כלכלית ובכך לסייע להתפתחות הכלכלית במשק. כך יכלו הבנקים להעלות את שכר הבסיס, ולהעניק בונוסים מיוחדים.

 

השפעת רפורמת המס על דחיית ההכרה בהכנסה

על פי הרפורמה, מיום 31 לדצמבר 2017, לא ניתן לדחות הכרה בהכנסה מעבר לשנת המס בה ההכנסות נלקחות בחשבון בדוח הכספי הראשי או המשני. במילים אחרות, על הנישום בשיטת הצבירה לכלול את פרטי ההכנסה בדוח כספי ישים.

 

השלכות המיסוי בנושא מס ירושה

גובה הפטור לאזרחים אמריקאים, בין אם מתגוררים בישראל או לאו, עומד כעת על 11 מיליון דולר ליחיד ו22 מיליון דולר לזוג.

 

מס Base Erosion Anti-Abuse Tax (BEAT)

חוק רשות המיסים האמריקאית מטיל מס על המשלם כאשר המשולם קשור לצד מסוים מחוץ לגבולות המדינה. על ההכנסות של החברות האמריקאיות מוטל אף מס מינימלי.
חוק זה נכנס לתוקף בעזרת שני תנאים:

 

שחיקת המס

שיעור שחיקת המס עלה על 3% ביחס לכלל ההוצאות.

 

למי מתייחס החוק

החוק מתייחס לחברות שהמחזור שלהן עולה על 500 מיליון דולר בפרק זמן של 3 שנים.

על פי ה- BEAT שיעורי המס עולים לאורך השנים. כלומר, לשנת 2018 היקף המס יהיה 5%, לתקופת 2019-2025 היקף המס יהיה 10%, והחל משנת 2026 היקף המס יהיה 12.5%.

 

שינויים בהוצאות מוכרות

הרפורמה כללה גם שינויים בהוצאות מוכרות כדוגמת הגבלת מיסי נדל"ן פדרליים לגובה של 10,000 דולר בלבד. גזירה זו פוגעת בתושבי מדינות בעלות תקנות מס מקומי גבוה כמו ניו יורק וקליפורניה.
כמו כן, זיכוי המס מסוג Personal Exemptions בוטל. הוא היה מוכר לרוב תושבי החוץ שהגישו טופס NR1040 בהיקף של 4,500 דולר.

 

מיסוי הכנסה עסקית של שותפויות

החוק מעניק ליחידים המחזיקים בשותפויות הפחתת מס של 20%. הטבה זו מוענקת בתנאי של הענקת הוצאה מוכרת בגובה 20% מכלל ההכנסה העסקית המונפקת בארה"ב.
כמו כן, בעלי מקצועות חופשיים, פרט לאדריכלים ומהנדסים, זכאים להטבה בגובה הכנסה של עד 157000$ כיחידים או 315000$ בדיווח משותף.

 

הקלה בדיווח על בסיס מזומן

החוק החדש מרחיב את ההקלה בדיווח על בסיס מזומן עבור בעלי עסקים במחזור של עד 25 מיליון דולר, ללא קשר לקיום מלאי בעסק. כמו כן, ההכרה בהוצאה על ארוחות עובדים הוקטנה ל50% והחל משנת 2026 תחשב ל0% הוצאה.
נוסף על כך, בוטל החריג שעניינו איסור בהוצאות בתחום הפנאי. כעת הוצאות מסוג זה יהיו מותרות עד ל50% מההוצאה.

 

הפסדים

יש צורך להכיר במצב הפיננסי של החברה או התאגיד לפני יום ה31 לדצמבר 2017 כהוראת מעבר להפסדים. כלומר, ההפסדים שנוצרו לחברה עד יום זה יהיו מוכרים עד שנתיים אחורה ו20 שנה קדימה. זאת ללא מגבלת הכנסה המחייבת קיזוז על ידי הפסדים מועברים.
בסעיף זה חשוב להחריג את המגבלה לצורך חישוב AMT של ה90%.

 

חישוב שכר בכירים

משנת 2018 החוק מגביל ניכוי הוצאות שכר בכירים בחברות ציבוריות למעט עובדים מסוימים. החוק מבטל את חריג העמלות והתגמול מבוסס הביצועים. כמו כן, החוק קובע ומרחיב את הגדרת העובדים הכפופים למגבלה זו המכונים "בכירים" לרבות, המנכ"ל, סמנכ"ל הכספים ושלושת בעלי התפקידים המשתכרים בסכום הגבוה ביותר בחברה.

לסיכום, רפורמת המס האמריקאית דורשת בחינה מחודשת של מחירי העברת חברות ישראליות על מנת לצמצם את הסיכון לתשלום כפל מס. כמו כן, יש צורך להתאים את מבנה החברה או התאגיד ואת התכנון הפיננסי לתקנות החדשות על מנת לזכות להטבות המרובות ככל האפשר בכניסה לעולם הפיננסי בארה"ב. אנו מציעים שירותי תכנון מס כדי למזער סיכון זה.

מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ולהתאמת ההתנהלות הפיננסית שלכם לרפורמה.

רפורמת המס בארה"ב (BDO)
רפורמת המס בארה"ב (BDO)

שאלות ותשובות בנושא

רפורמת המס האמריקאית היא תהליך של שינוי מערכת המס בארצות הברית. הוא כולל שינויים בקוד ההכנסה הפנימית (IRC) ותקנות מס אחרות, שנועדו לפשט את קוד המס ולהפוך אותו להוגן ויעיל יותר.
רפורמת המס מתרחשת בארה"ב בעיקר באמצעות חקיקה שהתקבלה על ידי הקונגרס ונחתמה בחוק על ידי הנשיא. חקיקה זו כוללת לעתים קרובות שינויים ב-IRC ובתקנות מס אחרות, כגון הכללים המסדירים ניכויים, זיכויים ושיעורי מס הכנסה.
השלכות המיסוי לגבי מס ירושה תלויות במדינה בה התגוררו המורישים בעת פטירתם. ככלל, מס ירושה מוטל על העברת נכסים מעיזבון של נפטר ליורשים או המוטבים.
כן, אפשר לקבל הקלות בדיווח על בסיס מזומן. רשות המסים הפנימית (IRS) מאפשרת לנישומים לדווח על הכנסותיהם וניכויים על בסיס מזומן, כלומר, הכנסות וניכויים מדווחים כאשר הם מקבלים או משולמים, ולא כאשר הם הרוויחו או נוצרו. הדבר יכול לספק הקלה ממיסים מסוימים, כגון מס על עצמאים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים