כדאיות השקעה בנדל"ן בארה"ב – נדבך המיסוי

בשל העלייה החדה במחירי הנדל"ן בישראל מחד והמחירים הנמוכים יחסית בארה״ב מאידך, אנו רואים בשנים האחר מגמה של יותר ויותר ישראלים המשקיעים בנדל"ן בארה"ב.
ההשקעה נעשית או במספר צורות שהעיקריות בהן: השקעה ישירה, השקעה באמצעות חברות מתמחות והשקעה באמצעות קרנות ייעודיות.

על מנת לחשב את התשואה על ההשקעה יש לקחת בחשבון את כל המרכיבים הקשורים לעלות העסקה ההשקעה הישירה, תחזוקה שוטפת של הנכס והוצאות נוספות שכוללת בין היתר עלות בדיקת נכס, דמי ניהול שנתיים, הוצאות תחזוקה, מס ירושה וכמובן מיסים ועלות הגשת דיווחים שנתיים לרשויות האמריקאיות.

מיסוי הנדל״ן בארה״ב מהווה נדבך חשוב בהבנת כדאיות ההשקעה בנדל"ן.

נייר זה יעסוק בהיבט המיסוי המוטל על ההכנסה השוטפת מהנכסים, ועל הרווח שייווצר ממכירתם.

כדאיות השקעה בנדל"ן בארה"ב – נדבך המיסוי
כדאיות השקעה בנדל"ן בארה"ב – נדבך המיסוי

 

כללי: כל ישראלי המשקיע בארה"ב חייב לדווח על הכנסותיו מההשקעות לרשויות המס האמריקאיות בכל שנת מס.

סעיף 7 לאמנת המס ישראל-ארה״ב מקנה לארה״ב זכות ראשונים על מיסוי נדל"ן בשטחה.
משמעות הדבר הינה שמשקיע נדל"ן בארה"ב מחויב להגיש מידי שנה דוחות מס לרשויות האמריקאיות, ורק לאחריהם מגישים את דוחות המס לרשויות המס בישראל, תוך השלמת המס במידת הצורך.

בארה״ב לא קיים פטור או שיעורי מס מופחתים בגין השכרת דירות מגורים או נכסים אחרים. המיסוי הינו מסוי בשעורים רגילים החל על הרווח השנתי (הכנסות בניכוי הוצאות).

הדוח שנדרש ממשקיע ישראלי (שאינו אמריקאי) למלא נקרא NR 1040. הדוח צריך לכלול דוח רווח והפסד נפרד עבור כל נכס.
יש לזכור כי חלק המדינות בארה״ב מטילות מס על הרווח הנוצר מנדל"ן הנמצא בשטחיהן, ולכן יש לעתים להגיש דוח מס שנתי נוסף גם למדינה (STATE).

בדיווח השנתי על ההכנסה השוטפת יש לדווח על ההכנסות ברוטו (לפני הוצאות או קיזוזים).

 

הוצאות מוכרות לניכוי

  • הוצאות ישירות המשויכות לנכס כדוגמא: אחזקת הנכס, דמי ניהול, תיקונים, מיסים, חשמל וכיו״ב.
  • פחת – בארה"ב כמו בישראל , פחת הינה הוצאה מוכרת לפיכך ניתן לתבוע אחוז מסוים מעלות הנכס (ללא מרכיב הקרקע) כהוצאת פחת.
  • הוצאות ביקור בנכס – בתנאים מסוימים ניתן גם לתבוע כהוצאה את הוצאות הטיסה לביקור בנכס כחלק מעלות תחזוקת הנכס.
  • ניכוי נוסף – ארה״ב מתירה ניכוי נוסף לכל מגיש דוח בסך של 3,900 דולר ( נכון לשנת 2013). המס בארה״ב מוטל על ההכנסה הנוצרת לאחר ניכוי נוסף זה.

 

כאמור, בארה״ב אין פטור או שיעורי מס מופחתים בהשכרת דירות מגורים או נכסים אחרים. המיסוי חל על הרווח השנתי הנובע מכל נכס ונכס.

 

מכירת הנכס

בארה״ב יש הפרדה בין רווחי הון שנוצרו תוך פחות משנה הממוססים בד״כ בשיעורי מס רגילים, לבין רווחי הון שנוצרו לאחר שנה (הממוססים בד״כ בשיעור קבוע של בין 0 ל 20 אחוז).

 

אמנת המס והמיסוי בישראל

בישראל הרווח ממכירת נכס נחשב כרווח הון לכל עניין ודבר. ניתן בחלק מהמקרים, לקבל זיכוי הן בגין המס הפדרלי, והן בגין המס המדינתי. בעת מכירה ישראלים צריכים לדווח על רווח ההון בישראל תוך 30 יום ולשלם את המס החייב בניכוי המס ששולם בארה״ב.
חשוב לזכור כי במרבית המקרים הרווח המדווח בישראל שונה מהרווח שדווח בארה״ב , מכיוון והרווח בארה״ב הינו דולרי, ואילו הרווח בישראל הינו שקלי, ומושפע משער החליפין.

מאמר זה נכתב כמקור ידע ואינו מהווה המלצה להשקעה או יעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע ומומחים לפני כל השקעה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים
.elementor-post__title { height: 8px!important; overflow: hidden!important; } .span.elementor-post__title { display: block; height: 20px; overflow: hidden; }