מיסוי שותפויות בארצות הברית – דוח שותפות 1065

השימוש בשותפויות בכדי לבצע השקעות בנדל"ן בארצות הברית הפך פופולארי ביותר בקרב ישראלים רבים. השימוש בשותפויות טומן בחובו יתרונות רבים, אך בכדי לעשות בהן שימוש מיטבי נדרשת היכרות גם עם נטלי המס החלים עליהן, ובכלל זה – דיווח מס ההכנסה השנתי. הכרת חובת הדיווח, הטפסים הרלוונטיים ומועדי ההגשה – יבטיחו הגנה על כדאיות ההשקעה.  מהו דוח שותפות 1065? מהי שותפות ומהם נטלי דיווח המס החלים עליה? זאת, ועוד, במאמר שלפניכם.

 

מהי שותפות?

הדין האמריקאי מבסס סוגים שונים של התאגדויות, מסחריות ואחרות, חלקן דומות לישויות משפטיות המוכרות לנו כאן בישראל, וחלקן ייחודיות למשפט האמריקאי. ההתארגנות המשפטית הנפוצה ביותר לצורך ביצוע השקעות נדל"ן בארצות הברית הינה התארגנות מסוג שותפות.

כשמדברים על שותפות בהקשר זה, מדברים הן על Partnership  והן על L.L.C.  בשני המקרים מדובר בהתאגדות למטרות מסחר כאשר השותפות הינה בעלת אישיות משפטית נפרדת מבעליה ולכן מעניקה לשותפים הגנה מפני אחריות משפטית. ההבדל בין Partnership  לבין L.L.C היא כי בראשונה אחד מהשותפים חייב להיות שותף כללי שאינו מוגבל באחריותו כשאר השותפים. בחברת L.L.C לעומת זאת כלל השותפים יכולים ליהנות מהאישיות המשפטית הנפרדת של החברה ומהגבלת אחריותם לסך השקעתם בלבד.

השימוש בשותפות הפך נפוץ שכן לא רק שהיא מעניקה אחריות מוגבלת לשותפים (בדומה לכל חברה), אלא שבו זמנית היא יישות שקופה לצרכי מס. משמעות הדבר היא כי נטל המס של השותפות חל על כל אחד מהשותפים לפי חלקו בשותפות, כאשר שיעורי המס המיוחסים לו הם שיעורי המס החלים על יחידים ולא על חברות.

 

מהם יתרונות ההשקעה באמצעות שותפות?

כאמור לעיל, היתרון המרכזי של ההשקעה באמצעות שותפות הינו השילוב בין הגבלת האחריות של החברים והשקיפות המיסויית. מאפיינים אלו מאפשרים הנאה מהיתרונות הכלולים בחברה לצד היתרונות הכלולים בהשקעה כיחידים.

על יתרונות אלו אפשר להוסיף את היתרונות הבאים:

  • מיסוי בשיעורי המס החלים על יחידים – לא רק שלא חלים שיעורי מס חברות, אלא שאין חבות מס בעת חלוקת דיבידנדים.
  • השותפות מספקת מנגנון גמיש וזול לתפעול הניתן לשינוי בכל עת.
  • ישנם לעיתים שיעורי מס עדיפים החלים על שותפויות. כך לדוגמא הטבת מס על הכנסות עסקיות – QBI.

יש לזכור כי לצד היתרונות הנ"ל ישנן חסרונות בהשקעה באמצעות שותפות, ולכן אנו ממליצים על ייעוץ מס מקצועי אשר יסייע לכם בתכנון קפדני ויעיל של ההשקעה.

חובת דיווח מס – דוח שותפות 1065

ככל אדם/חברה המפיקה הכנסה שמקורה בארצות הברית, גם שותפויות העוסקות בסחר או בפעילות עסקית כלשהי, חייבות בדיווח מס הכנסה שנתי. דיווח המס של שותפויות יעשה באמצעות טופס 1065 – U.S Return Of Partnership Income. כיוון שהשותפות אינה נושאת בחבות המס בעצמה אלא מעבירה את החבות לשותפים המחזיקים בה, בנוסף לדיווח שתגיש השותפות יגיש כל אחד מהשותפים דוח מס הכנסה אישי נפרד (טופס 1040 או לחלופין 1040NR).

טופס 1065 הינו טופס קצר יחסית, הכולל בנוסף למידע כללי אודות השותפות פירוט בנוגע לפעילות העסקית של השותפות. במסגרת הטופס תדווח השותפות על הכנסות, הוצאות, רווחים, הפסדים, זיכויים ופעילות נוספת של השותפות.  נתונים אלו יהוו את הבסיס לחלוקת נטל המס בין השותפים. כך, במסגרת הטופס תנפיק השותפות  נספח Schedule – K , ובו תדווח על חלקו של כל שותף ברווחים, והכל בהתאם לקבוע בהסכם השותפות.

יוער כי ככל שאחד השותפים הינו יישות זרה, הרי שהשותפות תנכה במקור מס מהכנסתו, ותנפיק לו טופס 8805. טופס זה ישמש את השותפים במסגרת דוחות ההכנסה האישיים בכדי לקבל החזר מס בעבור הניכוי במקור.

 

מועד הגשת הדיווח?

שותפות תדווח על הכנסותיה באמצעות טופס 1065 עד ליום 15 במרץ בשנה העוקבת. ככל שהשותפות מנוהלת מחוץ לתחומי ארצות הברית, תינתן לפי דרישה ארכה עד  ליום 15 ביוני. בכל מקרה, ניתן לבקש ארכה נוספת עד ליום 15 בספטמבר.

יש לשים לב כי איחור במועד ההגשה עלול לגרור קנסות כבדים – כ- 200 דולרים בעבור כל שותף לכל חודש איחוד.

 

מילות סיכום

השקעה באמצעות שותפות הינה מהלך פופולארי בקרב משקיעים הישראלים, ולא בכדי. השקעה באופן זה כולל יתרונות רבים שעיקרם הגבלת אחריות משפטית של השותפות לצד שקיפות מבחינת היבטי המס החלים על פעילותה.

ואולם, יש לזכור כי השימוש בשותפות לשם השקעה מצריך חשיבה מוקדמת, ותכנון – עדיף על ידי איש מקצוע. זאת ועוד, על אף שמדובר ביישות שקופה לצורכי מס הרי שעדין ישנם נטלי מס שצריך להכיר – במיוחד בכל הנוגע לחבות דיווח המס. דיווח המס של שותפות נעשה בטופס ייעודי עבור השותפות, וגם כאן מילוי מקצועי וקפדני יבטיח הגנה על כדאיות ההשקעה והנאה מהטבות מס השמורות לשותפויות.

צוות יועצי המס של MasAmerica רווי ניסיון בהיבטי המס המורכבים של השקעות נדל"ן בארצות הברית, וישמח לעמוד לרשותכם לכל עניין. 

מיסוי שותפויות בארצות הברית – דוח שותפות 1065
מיסוי שותפויות בארצות הברית – דוח שותפות 1065

שאלות ותשובות בנושא

השקעה בשותפות היא תרומה כספית של משקיע לשותפות בתמורה לנתח בעלות בחברה. המשקיע מקבל בדרך כלל חלק מהרווחים וההפסדים שהעסק מייצר.
היתרונות של השקעה בשותפות כוללים סיכונים משותפים, חיסכון פוטנציאלי במס וגמישות בחלוקת הרווחים.
דו"ח שותפות 1065 הוא טופס שעל שותפות להגיש למס הכנסה (IRS) כדי לדווח על ההכנסות, הניכויים, הרווחים וההפסדים שלה עבור שנת מס.
המועד האחרון להגשת דו"ח השותפות 1065 הוא היום ה-15 לחודש השלישי לאחר תום שנת המס של השותפות. לדוגמה, אם שנת המס של שותפות מסתיימת ב-31 בדצמבר, יש להגיש את דוח השותפות 1065 עד ה-15 במרץ.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים