שימוש באמנה למניעת כפל מס

תהליכי הגלובליזציה המתפתחים בשנים האחרונות, הביאו לכך שאנשים רבים מצליחים לשמור בקלות על ניידות גבוהה, הן מבחינת מקום המגורים הפיזי והן מבחינת סחר בינלאומי וביצוע עסקאות חוצות גבולות. לצד הנוחיות הרבה והתרומה להתרחבות הסחר הבינלאומי, מקורות הכנסה ממדינות אחרות מעלים סוגיות מהותיות גם בנושאים אחרים, כשאחד הבולטים מביניהם הוא כפל מס. מהו כפל מס? וכיצד עושים שימוש באמנה למניעת כפל מס? 

 

עידן הגלובליזציה – מציאות מסחר חוצה גבולות

תהליכי הגלובליזציה המתקדמים שינו ללא הכר את מציאות המסחר ומקורות ההכנסה שלנו, כאשר בזכות הטכנולוגיה המתקדמת ניתן כיום לתקשר ולעבוד כמעט מכל מקום בעולם, כאשר ארה"ב, המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, מהווה את אחד מיעדי המסחר המרכזיים והמועדפים  על ישראלים רבים, בין השאר, בגלל הסכם הסחר החופשי הקיים בין המדינות.

במציאות זו, בה יכולים להיות לאדם מספר מקורות הכנסה ממדינות שונות, עולות מספר סוגיות מהותיות, אשר אחת העיקריות מביניהן היא סוגיית תשלום מס הכנסה. מאחר ומדובר בסוגיה מורכבת, אשר חוסר הבנה בה עלול לעלות לכם בכסף רב, חשוב במקרים כאלו להתייעץ עם רואה חשבון מקצועי ומומחה בתחום המיסוי בכלל ודיני המיסוי בארה"ב בפרט.

 

מהו כפל מס?

לפני שנעבור להכיר מהי האמנה למניעת כפל מס וכיצד עושים שימוש באמנה למניעת כפל מס, כדאי שנכיר את המונח כפל מס. כעיקרון, המונח כפל מס מתייחס למציאות בה האדם משלם מס הכנסה פעמיים, כלומר עבור שני גורמים, בגין אותה הכנסה. מציאות זו נפוצה במיוחד כאשר מדובר במקורות הכנסה ממדינות זרות, אז כל מדינה גובה על אותה ההכנסה את שיעור המס הקבוע אצלה בחוק.

מלבד עצם העובדה כי מדובר בתשלום מס כפול, הרי שלכפל מס יכולות להיות השלכות שליליות גם ברמת המאקרו, כשהוא מהווה תמריץ שלילי לסחר בינלאומי ובסופו של דבר, פוגע בהתפתחות הכלכלית של המדינות המעורבות.

 

אמנה למניעת כפל מס

בכדי להתמודד עם מציאות המסחר הגלובאלית ולמנוע חבות מס כפולה, ניסחו המדינות השונות אמנות מס ביניהן ואחת החשובות מביניהן היא אמנת המס שנחתמה בין ארה"ב לישראל בשנת 1955. האמנה למניעת כפל מס בין ארה"ב לישראל עוסקת באופן המיסוי וחלוקתו בין המדינות, לרבות התייחסות לסוגיה איזו מדינה תזכה להטיל מס ראשונה.

 

שימוש באמנה למניעת כפל מס

שימוש באמנה למניעת כפל מס מביא למעשה לכך שכמעט בכל סוג של הכנסה הנישום לא יחויב בתשלום כפל מס, אך יושת עליו שיעור המס הגבוה מבין שתי המדינות. כך לדוגמה, אם חבות המס בארה"ב בגין הכנסה מסוימת עומד על 15% ואילו בישראל על 12%, הרי שהנישום ישלם מס בשיעור 15%.

שימוש באמנה למניעת כפל מס ייעשה בגין מקורות ההכנסה העיקריים הבאים ובהתייחס למקום מושבו של בעל ההכנסה או למקום בו מצוי הנכס / בוצעה העסקה: דיווידנדים, ריביות, תמלוגים, מקרקעין, דמי שכירות בגין נכסי דניידי, הכנסות ממכירת נכסים אישיים והכנסות כתוצאה מביצוע עבודה או שירותים מסוימים.

 

הכנסות בהן לא ניתן לעשות שימוש באמנה למניעת כפל מס

לצד מגוון מקורות הכנסה שבגינן ניתן לעשות שימוש באמנה למניעת כפל מס, ישנן כמה הכנסות שאינן כלולות באמנה:

 

מס העסקה עצמית

מס העסקה עצמית הוא מס המוטל על עצמאים, מלבד המס המוטל על הכנסותיהם, והוא מהווה מקבילה לדמי הביטוח הלאומי הנגבים בישראל. היות ואמנת המס בין ישראל לארה"ב אינה מתייחסת לביטוח סוציאלי, הרי שלא ניתן יהיה לעשות שימוש באמנה למניעת כפל מס במקרה כזה.

 

פנסיה

במקרים של פנסיה ישראלית, קיים חוסר בהירות ומחלוקת פרשנית בנוגע לתחולת דיני המיסוי האמריקאים, כאשר ישנם כאלה הסוברים כי הרווחים הנצברים בקרן הפנסיה חייבים במס, בעוד שאחרים סבורים כי רווחים אילו יהיו חייבים במס רק בעת משיכת הכספים.

 

הייחודיות של אמנת המס בין ישראל לארה"ב

מדינת ישראל חתומה על מספר רב של אמנות מס עם מדינות שונות, כאשר לאמנת המס בין ישראל לארה"ב קיימת ייחודיות מסוימת, שמקורה בתחולת דיני המיסוי האמריקאים, החלה באופן אינדיווידואלי על אזרחי ארה"ב, ללא קשר למקום מגוריהם. כך, גם אזרחי ארה"ב שאינם מתגוררים בארה"ב, ואפילו לא ביקרו בה מעולם, יצטרכו לעשות שימוש באמנה למניעת כפל מס.

מאפיין ייחודי נוסף הוא של אמנת המס למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב הוא שכללי אמנת המס מתווספים לחוקי המיסוי הקיימים בכל מדינה והם קודמים לחוקי המיסוי המקומיים במקרים בהם קיים חשש לכפל מס. כלומר, במקרים בהם הוראות אמנת המס מקלות עם הנישום ביחס לדיני המס המקומיים, הרי שהוראות האמנה יחולו. ובמקרים בהם הוראות האמנה מחמירות ביחס לדיני המס המקומיים, הרי שחוקי המיסוי המקומיים יחולו.

 

חבות מס בארה"ב בגין מקורות הכנסה מישראל

במרבית המקרים, המיסוי השולי הקיים בישראל יהיה גבוה יותר בהשוואה למיסוי בארה"ב, אך ניתן למנות מספר מקרים בהם תתקיים חבות מס בארה"ב בגין מקורות הכנסה מישראל:

  1. משיכה מקרן השתלמות
  2. הכנסה משכר דירה עד לסכום חודשי של 5,000 ₪
  3. ריביות ורווחי הון לטווח קצר (הוחזקו לתקופה שאינה עולה על שנה)

 

למה חשוב להיעזר בשירותיו של רואה חשבון מומחה בתחום?

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב כוללת לא מעט דינים והוראות רבות וסבוכות, אשר אינם תמיד מסונכרנים עם השינויים שחלו בשנים האחרונות בסחר הבינלאומי. שימוש באמנה למניעת כפל מס בצורה מקצועית, נכונה ומדויקת ביותר, יסייע לכם לעמוד בשיעור חבות המס המדויקת אותה אתם נדרשים לשלם ולא מעבר לכך.

בהתאם לכך, מומלץ יהיה להיעזר בשירותיו של רואה חשבון מומחה ומקצועי בתחום, המכיר היטב את דיני המיסוי בשתי המדינות, כך שיוכל לספק עבורכם את פתרונות המס המתאימים ביותר. במסגרת ניסיוננו רב השנים בתחום ומאות לקוחות מרוצים נשמח להעניק גם לך שירות מקיף ומקצועי.

 

שאלות ותשובות בנושא שימוש באמנה למניעת כפל מס

תהליכי הגלובליזציה המתקדמים, מאפשרים לנו לעבוד כמעט מכל מקום בעולם, כאשר האמנה למניעת כפל מס ישראל ארה"ב נועדה למנוע מצבים בהם נשלם כפל מס לשתי המדינות בגין אותה ההכנסה. בנוסף, האמנה עוסקת באופן המיסוי וחלוקתו בין המדינות, לרבות התייחסות לסוגיה איזו מדינה תזכה להטיל מס ראשונה.

בשל הסכם הסחר החופשי בין המדינות, ניתן למנות מגוון מקרים בהם ניתן לעשות שימוש באמנה למניעת כפל מס ובין הבולטים מביניהם נמצאים: דיווידנדים, ריביות, תמלוגים, מקרקעין, דמי שכירות בגין נכסי דניידי, הכנסות ממכירת נכסים אישיים והכנסות כתוצאה מביצוע עבודה או שירותים מסוימים.

במקרים מסוימים, כללי אמנת המס בין ישראל לארה"ב לא יהיו רלוונטיים, כמו למשל בגין מס העסקה עצמית ורווחים שנצברו בקרן הפנסיה. לגבי המקרה האחרון, כדאי לדעת כי קיימת מחלוקת פרשנית סביב העניין ולפיכך, חשוב ומומלץ להיעזר בשירותיו של רואה חשבון מומחה בתחום.

רואה חשבון מומחה בתחום, המכיר היטב את דיני המיסוי בכל מדינה ואת כללי האמנה למניעת כפל מס ישראל ארה"ב, יוכל לסייע לכם לעמוד בשיעור חבות המס המדויקת אותה אתם נדרשים לשלם ולא מעבר לכך ולספק עבורכם את פתרונות המס המתאימים ביותר.

 

שימוש באמנה למניעת כפל מס
שימוש באמנה למניעת כפל מס

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים