דיווח מס שנתי בארצות הברית – טופס 1040 & טופס 1040NR

בנג'מין פרנקלין צוטט באומרו כי ישנם רק שני דברים בטוחים בחיים: מיסים ומוות. ואכן, מלידתנו ועד מותנו (ולפעמים גם אחרי), הוראות המיסוי מלוות אותנו בכל שעל וצעד. הדברים נכונים אחת כמה וכמה בכל הנוגע לשיטת המיסוי האמריקאית – שיטה רוויות כללים, הוראות וטפסים. אומנם קיים ביטחון רב בנוגע להטלת המס אך חוסר וודאות רב שורר בנוגע לבירוקרטיה הנוגעת לנושא. במאמר שכאן ננסה לעשות סדר בעניינים ונתמקד באחד הטפסים הנפוצים ביותר והוא טופס 1040.

 

מהו טופס 1040?

טופס 1040 הינו טופס דיווח ההכנסה השנתית המיועד ליחידים המגישים דיווח מס. הטופס המקביל הינו טופס NR  1040 – טופס דיווח מס שנתי המיועד ליחידים שאינם אזרחים אמריקאיים אך חייבים בחובת דיווח המס.

 

מהי חובת דיווח המס?

שיטת המיסוי האמריקאית מבחינה בין חובת דיווח המס ובין חבות המס עצמה. חובת הדיווח הינה חובה עצמאית שאינה תלויה בחבות מס, ולפיה אדם עליו חלה חובת הדיווח ואשר הכנסתו גבוהה מספי ההכנסה הקבועים בחוק – יהא חייב בדיווח על הכנסותיו השנתיות לרשות המיסים האמריקאי.למעשה, נישום עשוי לחוב בחובת דיווח אף אם חבות המס שלו עומדת על 0 דולרים.

 

על מי חלה חובת דיווח מס?

המיסוי האמריקאי הינו פרסונאלי וחל על האדם ללא קשר למקום מושבו. משכך, חובת הדיווח חלה על אזרחים אמריקאים ותושבי קבע גם אם אינם מתגוררים בארצות הברית. משמעות הדבר הינה כי ישראלים רבים שהינם בעלי אזרחות ישראלית כפולה עשויים להיות חייבים בדיווח ללא ידיעתם.

לא זו בלבד, אלא שגם אזרחים זרים המפיקים הכנסה שמקורה בארצות הברית חייבים בדיווח מס שנתי. כך, גם ישראלים שאינם מחזיקים בנוסף באזרחות אמריקאית אך הינם בעלי הכנסה כלשהי שמקורה בארצות הברית – חייבים בדיווח מס שנתי.

טבלה: על מי חלה חובת דיווח המס? 1. אזרחים אמריקאים המתגוררים בארצות הברית 2. אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לארצות הברית 3. תושבי קבע המתגוררים בארצות הברית 4. תושבי קבע שאינם מתגוררים בארצות הברית 5. אזרחים זרים המפיקים הכנסה שמקורה בארצות הברית

 

מהם ספי ההכנסה המחייבים דיווח מס?

בסעיף הקודם נוכחנו כי חובת דיווח המס הינה חובה בעלת תחולה רחבה. ואולם, תחולת החבות אינה מחייבת כשלעצמה בהגשת הדיווח. חובת הדיווח עצמה תקום רק בהינתן עמידה בספי הכנסה מסוימים. סך הכנסות הנמוך מספי ההכנסה אינו מחייב בדיווח מס, גם אם מדובר באזרח אמריקאי.

 

עצמאים

כל הכנסה מעל 400 דולר תקים חובת דיווח מס שנתי.

 

שכירים

הוראות המיסוי קובעות סף הכנסה שונה בהתאם לסטאטוס האישי של המגיש.

 

קיימים מספר סטאטוסים אישיים מוכרים

  • יחיד – רווק או גרוש / אלמן ללא ילדים.
  • נשוי המגיש באופן נפרד ועצמאי מבן/ בת זוג.
  • נשואים המגישים דוח משותף.
  • ראש משק בית – נישום שאינו נשוי אך הוא מנהל משק בית ותומך בתלויים.
  • אלמן עם ילדים בשנתיים הראשונות לאחר מוות בן / בת זוג.

 

כאמור, לכל סטאטוס אישי קיים סף הכנסה שונה המחייב אותו בהגשת דיווח מס.  ספי ההכנסה אלו מתחשבים במכלול בשיקולים סוציאליים ואחרים. כך, ספי ההכנסה לאוכלוסיות "חלשות" עליהן מבקשת המדינה  להקל יהיו גבוהים יותר, ואילו ספי ההכנסה לאוכלוסיות "חזקות" יהיו נמוכים יותר. בדומה, עבור אוכלוסיות אותן המדינה מבקשת לתמרץ כי ישנו את סטאטוס ההגשה שלהם, נקבע סטאטוס הכנסה נמוך במיוחד.

הוראות המיסוי קובעות הקלות גם לאוכלוסיה המבוגרת (מעל גיל 65) ואוכלוסיית העיוורים. בעבור אוכלוסיות אלו נקבע כי יתווסף לסף ההכנסה הקבוע בחוק סך של 1,650 דולרים.

סטאטוס

סף הכנסה

יחיד

12,200$

נשואים המגישים במשותף

24,400$
נשוי המגיש בנפרד

5$

ראש משקי בית

18,350$

אלמן טרי

24,400$

 

ככל שהכנסתו של הנישום עולה על ספי ההכנסה הללו, תקום לו חובת דיווח מס שנתית אשר תעשה באמצעות טופס 1040/ NR1040.

 

מה כולל הדיווח?

הגעתם למסקנה כי אכן עליכם להגיש דיווח מס הכנסה שנתי – מה כולל הדיווח?

כאמור, הדיווח נעשה בטופסי 1040 או NR1040 עבור אזרחים זרים החייבים בדיווח.

ככל שמדובר באזרחים או תושבי קבע אמריקאים הדיווח יתייחס להכנסותיהם הכלל עולמיות. כלומר- גם הכנסותיהם בישראל או מכל מקום אחר בעולם. לעומת זאת, ככל שמדובר באזרחים זרים הרי שהדיווח מתייחס אך ורק להכנסותיהם המקומיות בארצות הברית.

 

מהם הפרטים הנדרשים למילוי הטופס?

סעיפיו הראשונים של הטופס כוללים: פרטים אישיים (בין היתר SSN או מספר זיהוי לצרכי מס (TIN  ופרטים בנוגע לסטאטוס ומעמד המדווח. לאחר מתן פרטי הבסיס, כולל הטופס מספר סעיפים העוסקים בדיווח על הכנסות. במסגרת סעיפים אלו על הנישום לדווח על כלל מקורות הכנסותיו – אקטיביות או פסיביות.

כך לדוגמא יכלול הטופס פרטים בנוגע להכנסה משכר עבודה, קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה, הכנסות מעסקים פרטיים, דיבידנדים, ריביות וכו'. חלקו השלישי של הטופס כולל מתייחס לניכויי מס אפשריים להם זכאי הנישום. בחלק זה על הנישום לפרט את הניכויים להם זכאי. חלקו האחרון של הטופס אף הוא אינפורמטיבי ומטרתו גילוי מידע בנוגע לישויות משפטיות נפרדות הנמצאות בבעלות הנישום.

 

מתי יש להגיש את הדיווח?

אזרחים אמריקאים המתגוררים בתחומי ארצות הברית יגישו את טופס 1040 עד ליום 15 באפריל של השנה העוקבת. ניתן לקבל ארכה להגשת הדיווח עד ליום 15 ביוני, בהינתן הגשת בקשה מיוחדת. אזרחים אמריקאים שאינם מתגוררים בתחומי ארצות הברית מקבלים באופן אוטומטי ארכה להגשת הדיווח ליום 15 ביוני. בשני המקרים ניתן לבקש ארכה נוספת בנסיבות מיוחדות, ולהגיש את הדוח עד ה- 15 באוקטובר.

אזרחי מדינות זרות יגישו את טופס 1040NR עד ליום 15 ביוני. בנסיבות מיוחדות, ובהינתן הגשת בקשה ספציפית, תינתן ארכה להגשת הדיווח עד ליום 15 בדצמבר.

 

מועד הגשה ארכה ארכה נוספת

אזרחים אמריקאים

15 באפריל 15 ביוני

אזרחים המתגוררים מחוץ לארצות הברית יקבלו את הארכה אוטומטית.

15 באוקטובר

אזרחים זרים 15 ביוני 15 בדצמבר

 

מהן הסנקציות בגין העדר הדיווח?

בכדי לתמרץ את החייבים בדיווח לעמוד בחובה זו קבעה ממשלת ארצות הברית סנקציות וקנסות כבדים בגין העדר דיווח ואי דיוק בדיווח.

איחור בדיווח  עלול לגרור קנסות בשיעור של עד 25% מחברות המס.

אי דיוק בדיווח עלול לגורר קנס בשיעור של כ – 20% מחבות המס.

חבות המס עצמה תישא בכל התקופה הנ"ל ריבית בשיעור של 6%.

מעבר לסנקציות אזרחיות הרי שהעדר דיווח ודיווח לא מלא עלולים לעלות כדי עבירה פלילית בעלת סנקציות פליליות.

 

לסיכום

שיטת המיסוי האמריקאית הינה בעלת תחולה והשפעה רחבה ביותר. מורכבותם של הוראות המיסוי בנוגע לאופן הדיווח, היקפו ומועדיו יחד עם הסנקציות הכבדות שעלולות להיות מושתות על הנישום , מחייבות התייחסות מקצועית לנושא.

צוות MasAmerica מורכב מרואי חשבון ועורכי דין בעלי ידע וניסיון הן בהוראות המיסוי הישראליות והן באלו האמריקאיות. נשמח לייעץ, ללוות ולסייע לכם לצמצם את נטלי המס ולמקסם הכנסות.

דיווח מס שנתי בארצות הברית - טופס 1040 & טופס 1040NR
דיווח מס שנתי בארצות הברית – טופס 1040 & טופס 1040NR

שאלות ותשובות בנושא

טופס 1040 הוא טופס מס ההכנסה הפדרלי העיקרי בארה"ב. הוא משמש לדיווח על הכנסתו של יחיד ומהווה בסיס לחישוב סכום המס שחייב. טופס זה מוגש מדי שנה במועד ספציפי, ה-15 באפריל של כל שנה.
חובת דיווח המס מחייבת יחידים לדווח על הכנסה החורגת מספים מסוימים. בדרך כלל, אנשים חייבים לדווח על כל הכנסה שהרווחת או לא הרווחת שהיא גדולה מהניכוי הסטנדרטי והפטור האישי. זה כולל שכר, משכורות, טיפים, ריבית, רווחי הון, הכנסה מעבודה עצמאית, קצבאות ביטוח לאומי ומקורות הכנסה אחרים.
ספי ההכנסה המחייבים דיווח מס משתנים בהתאם למצב ההגשה ולגיל. לדוגמה, מגישים רווקים מתחת לגיל 65 חייבים להגיש דו"ח מס אם הכנסתם ברוטו עולה על 12,200 דולר לשנת 2020. עבור זוגות נשואים המגישים במשותף, סף ההכנסה הוא 24,400 דולר למי מתחת לגיל 65.
הסנקציות על היעדר דיווח תלויות בנסיבות. בדרך כלל, אנשים שלא יגישו החזר מס עלולים לעמוד בפני קנסות וריבית על כל מיסים שלא שולמו. בנוסף, הם עלולים להיות נתונים לתביעה פלילית אם יימצא כי התרשלו בכוונה בהגשת החזר מס.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים