טופס 1099 (Form 1099)

כמות הטפסים המיועדים לדיווחי המס השונים לרשות המיסים האמריקאית הינה אינסופית. טופס בעל מספור ומטרה ייחודית, מיועד לכל עניין והנישום הפוטנציאלי עשוי למצוא את עצמו חסר אונים לחלוטין אל מול מסת ההוראות והטפסים. אחד מהטפסים השכיחים והנפוצים ביותר הינו טופס 1099.

אלא שקיימת חוסר בהירות לגבי מטרותיו, מי צריך למלא אותו, מי צריך להגיש אותו ולאיזו מטרה. בכדי להקל עליכם את ההתמצאות , במאמר שכאן ננסה לעשות לכם סדר בעניינים – נסביר מהו טופס 1099, מהן המטרות השונות להן מיועד ומי צריך להגיש אותו.

 

טופס 1099

על אף התפיסה הרווחת, טופס 1099 אינו טופס אחד אחיד אלא סדרה המכונה 1099 ולה מספר רב של תתי טפסים. סדרת הטפסים הנ"ל מיועדת לדיווח על העברות כספים במסגרת מסחרית בין פרטים או יישויות (בין אם באמצעות העברה בנקאית ובין אם באמצעות שיק).

כל אחד מתתי הטפסים ייעודי לסוג ספציפי של תקבול / תשלום – העברה במסגרת חלוקת דיבידנד, העברה במסגרת קצבת אבטלה, העברה במסגרת תשלום עבור שירות וכן הלאה. כל אחד מהטפסים מכונה 1099, וזוכה לסיומת משתנה באמצעות אחת מהאותיות באנגלית (למשל 1099A).

 

המידע הכלול בטופס

טפסי הסדרה כוללים פרטים בסיסיים בנוגע להעברה: פרטי המעביר והמקבל, סיבת העברה וסכום העברה.

 

הנפקת הטופס והגשתו לרשות המיסים

הטופס מונפק על ידי מבצע העברה, מועבר למקבל העברה וגם לרשות המס. הן המעביר והן המקבל מגישים את הטופס לרשות המס כך שבסופו של דבר יכולה הרשות לבצע הצלבה של המידע. את הטופס יש להעביר/ לקבל עד ליום 31 בינואר של השנה העוקבת.

חשיבות הטפסים

בשל הצלבת המידע ברשות המיסים קיימת חשיבות יתרה להנפקתם המדויקת של טפסי 1099 לספקים ולקבלתם של טפסים מדויקים מצד לקוחות. אי הגשתם של הטפסים או הגשתם הלא מדויקת עשויה לחשוף את הנישום לביקורת מס, לקנסות ולסנקציות אחרות.

 

סוגי טפסי 1099

כאמור, קיים מגוון של טפסי 1099 בעלי ייעוד ספציפי על פי אופי התשלום /תקבול. להלן מספר טפסים הנמצאים בשימוש נפוץ ואשר עליכם להכיר – בין אם כלקוחות משלמים המקבלים את הטפסים ממבצע העברה, ובין אם כמבצעי העברה המנפיקים את הטופס:

 

1099 MISC Miscellaneous Income

טופס דיווח על העברת תשלום בגין קבלת שירות מסחרי.  הטופס יוגש למקבל ולרשות המיסים כמתואר לעיל, בהינתן עמידה בתנאים המצטברים להלן:

  1. המשלם הינו אזרח אמריקאי, תאגיד מקומי או אזרח זר המדווח לרשות המיסים האמריקאית.
  2. המקבל הינו אזרח אמריקאי או תאגיד מקומי.
  3. סכום העברה עולה על 600 דולרים או 10 דולרים מקום בו התקבל הסכום מתמלוגים.
  4. התשלום הינו בעבור: שכירות, דמי שירות מקצועיים, פרסים וזכיות, שכר טרחת עורך דין, תשלומי ביטוח רפואי, הכנסה אחרת שאינה במהלך העסקים הרגיל.

יוער כי הטופס לא יונפק מקום בו ההעברה הינה פרטית ולא חלק מיחסים מסחריים, וכן לא יונפק בגין משכורת המדווחת באמצעיים אחרים.

 

1099DIV – Dividends and Distributions

טופס דיווח על חלוקת דיבידנד לבעל מניות בסכום העולה על 10 דולרים בשנה. התאגיד ימלא ויגיש טופס זה בנוגע לכל בעל מניות. ככל שנוכה מס מן הדיבידנד הטופס יכלול גם מידע על הסכום שנוכה.

 

Interest Income –  1099INT

טופס דיווח על הכנסה שמקורה מריבית בסכום העולה על 10 דולרים בשנה ו/ או מקום בו נוכה מס במקור מהתשלום.

 

Proceeds From Real Estate Transactions- 1099S

טופס דיווח על ביצוע עסקה בנדל"ן (קניה / מכירה של קרקע או נכס חייב במס) המבוצעת בעזרתו של מתווך. הטופס מונפק ומוגש על ידי המתווך המבצע את התשלום וניהול העסקה בפועל על ידי הרוכש. על פי רוב מדובר בחברות TITLE, בנקים למשכנתאות, עורכי דין או מתווכים במקצועם.

הטופס לא יוגש מקום בו מדובר בנכס שאינו חייב במס, גוף פטור ממס או העברת זכויות שאינה מכירה או עיקול המכסה חוב באופן מלא.

 

Certain Government Payments – 1099G

גופים ממשלתיים ינפיקו טופס דיווח זה בגין תשלומי קצבת אבטלה, החזרי וניכויי מס ומענקים מהמדינה החייבים במס.

 

מילות סיכום

טפסי 1099 הינם טפסי דיווח על העברות כספים מסחריות בין פרטים ויישויות. הטפסים מונפקים על ידי מבצע העברה ומוגשים לרשות המיסים ולמקבל העברה אשר צריך אף הוא להגיש את הדיווח. סוג הטופס הספציפי בו יש לעשות שימוש נגזר מאופי התקבול, וקיים טופס ייחודי לכל סוג העברה. קיימת חשיבות להגשה מדויקת של הדיווחים שכן ההשלכות של אי הגשת הטפסים או דיווח חסר עשויה להשית עליכם סנקציות וקנסות כבדים.

הצוות של MasAmerica מנוסה בהוראות המיסוי וההלכות הרלוונטיות לנושא, וישמח לסייע במילוי הטפסים והגשתם.

טופס 1099 (Form 1099)
טופס 1099 (Form 1099) 

שאלות ותשובות בנושא

טופס 1099 הוא טופס מס הכנסה (IRS) המשמש לדיווח על הכנסה שאינה כפופה להלנת שכר. הוא משמש אנשים ועסקים לדיווח על הכנסות שאינן שכר, משכורות וטיפים, כגון ריבית, דיבידנדים, שכר דירה, תמלוגים וסוגים אחרים של הכנסה.
טופס 1099 מונפק על ידי המשלם ומוגש ל-IRS ולמקבל. המשלם אחראי להנפקת הטופס ונדרש להגיש את הטופס למס הכנסה. המקבל אחראי לדווח על ההכנסה בדוח המס שלו.
ישנם מספר סוגים של טופס 1099, כולל טופס 1099-INT (הכנסה מריבית), טופס 1099-DIV (הכנסה מדיבידנד), טופס 1099-MISC (הכנסה שונות), טופס 1099-R (הכנסה מפנסיה) וטופס 1099 -G (תשלומים ממשלתיים).
טופס 1099 חשוב מכיוון שהוא מספק מידע למס הכנסה ולמקבל על הכנסה שאינה כפופה להלנת שכר. מידע זה משמש כדי להבטיח ששולם הסכום הנכון של המסים ושהמקבל זוכה כראוי עבור ההכנסה שהרוויח.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים