איך תדעו אם עליכם להגיש את טופס 8938 – הצהרה על נכסים פיננסים?

אם אתם מחזיקים באזרחות אמריקאית כפולה, או אפילו במעמד של תושבי קבע בארצות הברית (מחזיקי גרין קארד), עליכם להכיר את טופס ההצהרה על נכסים פיננסים – טופס 8938. טופס זה הינו חלק מדיווח המס השנתי וכולל מידעים בנוגע לנכסים פיננסים אותם אתם מחזיקים – בישראל או בכל מקום אחר בעולם. אי הגשת הטופס עשויה לגרור קנסות וחבויות מופרזות. במאמר שכאן נסביר כל מה שאתם צריכים לדעת על טופס 8938 –  מי צריך להגיש את הטופס, מהו המידע שיש לכלול בו ומהן הסנקציות בגין אי הגשתו.

 

טופס 8938 – הצהרה על נכסים פיננסים

אזרחים אמריקאים, תושבים אמריקאים וגם אזרחים זרים המפיקים הכנסה שמקורה בארצות הברית, חייבים בדיווח מס שנתי לרשות המיסים האמריקאית, וזאת בהינתן עמידה בספי הכנסה מסוימים. בדומה, גם  חברות זרות המפיקות הכנסה בארצות הברית וחברות מקומיות (שותפויות, LLD, C-CORP) חייבות בדיווח מס שנתי על הכנסותיהן.

דיווחי המס השנתיים נעשים באמצעות טפסי דיווח מס ייעודיים לכל סטאטוס נישומים – טופס יעודי ליחידים, טופס יעודי לחברות, טופס ייעודי לאזרחים זרים וכן הלאה. במסגרת טפסי דיווח אלו מדווחים הנישומים על הכנסותיהם, רווחיהם והפסדיהם, ניכויים וזיכויים להם הם זכאים. על בסיס הטופס מחושבת חבות המס של הנישום (שעשויה לעמוד גם על 0 דולרים).

במסגרת דיווח המס השנתי, חייבים חלק מהנישומים בדיווח נוסף באמצעות טופס נלווה – טופס 8938, המכונה – Statement of Specified Foreign Financial Assets. המדובר בטופס דיווח מס שנתי נוסף ונלווה, הייחודי לנכסים פיננסים. במסגרת הטופס מדווח הנישום בפירוט על כל הנכסים הפיננסים בהם הוא מחזיק מחוץ לארצות הברית.

יש לציין כי חובת דיווח זו שונה מחובת הדיווח באמצעות טפסי FBAR. אומנם גם במסגרת דיווח ה- FBAR על אזרחים אמריקאים לדווח על החזקותיהם הפיננסיות מחוץ לארצות הברית, אך מדובר בחובות שונות. דיווח ה- FBAR השנתי מדווח למשרד האוצר האמריקאי, ואילו טופס 8938 מדווח לרשות המיסים האמריקאית.

 

מי צריך להגיש טופס 8938?

החייבים בהגשת הטופס הינם נישומים מוגדרים (Specified Person), המחזיקים בנכסים פיננסים מוגדרים מחוץ לארצות הברית (Specified Foreign Financial Asset), ושווי הנכסים הללו עולה על סף הדיווח הרלוונטי.

מי עונה להגדרת  Specified Person?

נישום מוגדר, Specified Person, הינו מי שעומד בשני התנאים הבאים:

 

נישום אשר חייב בהגשת דיווח מס הכנסה שנתי

קרי – נישום אשר הכנסתו עומדת בספי הדיווח של מס ההכנסה השנתי. גם אם סך הנכסים הפיננסים של הנישום עולים על ספי ההכנסה המחייבים דיווח בטופס 8938, אך הנישום אינו עומד בספי ההכנסה המחייבים דיווח מס שנתי – הנישום לא ידרש להגיש טופס 8938. טופס 8938 לעולם יתווסף לדוח הדיווח השנתי.

 

אזרח אמריקאי

תושב קבע בארצות הברית אשר שהה בארצות הברית במשך כל שנת המס או אזרח זר אשר בחר להגיש דיווח מס במשותף עם אזרח אמריקאי.

חובת הדיווח אינה חלה רק על יחידים, אלא גם על חברות שותפויות ונאמנות, וזאת בהינתן התנאים המצטברים הבאים:

  1. ביום האחרון לדיווח, יותר מ- 80% ממניות התאגיד מוחזקות על ידי מי שהוגדר Specified Person כמתואר לעיל.
  2. מקורן של יותר מ- 50% מן ההכנסות ברוטו הינו בהכנסה פסיבית. לחלופין 50% מנכסי התאגיד מייצרים או מוחזקים ליצור הכנסה פסיבית.

 

מהם נכסים פיננסים המחייבים דיווח (Specified Foreign Financial Asset)?

הגדרת הנכסים הפיננסים הינה רחבה ביותר, והיא מתייחסת לנכסים פיננסים ולנכסים שאינם פיננסים ומוחזקים להשקעה. ובכלל זה: מניות, אגרות חוב, אופציות, ניירות ערך, מכשירים פיננסים זרים, בעלות בחברות זרות  וחוזים עתידיים.

 

מהם ספי ההחזקה המחייבים דיווח?

בכדי להקים את חובת הדיווח על הנישום לעמוד בסף הדיווח. הוראות המיסוי קובעות כי נישום אשר השווי המצטבר של סך יתרות הנכסים הפיננסים שלו עומד בקריטריונים הבאים יהא חייב בדיווח:

 

נישום הנמצא בתחומי ארצות הברית

נישום יחיד או נשוי המגיש בנפרד

50,000 דולרים בסוף השנה או 75,000 דולרים בנקודה כלשהי במהלך השנה.

 

נישומים נשואים המגישים במשותף

100,000 דולרים בסוף השנה או 150,000 דולרים בנקודה כלשהי במהלך השנה.

 

הנישום הנמצא מחוץ לתחומי ארצות הברית:

נישום יחיד או נשוי המגיש בנפרד

200,000 דולרים בסוף השנה או 300,000 דולרים בנקודה כלשהי במהלך השנה.

 

נישומים נשואים המגישים במשותף

400,000 דולרים בסוף השנה או 600,000 דולרים בנקודה כלשהי במהלך השנה.

 

מהן ההשלכות של אי הגשת הטופס?

הסנקציות בגין אי הגשה חושפות את הנישום לקנסות כבדים – 10,000 דולר בגין אי הגשה ו- 50,000 דולר בגין סירוב מתמשך להגיש את הטפסים.

אינכם בטוחים מהם טפסי הדיווח אותם אתם צריכים להגיש אם בכלל? מתקשים במילוי הטפסים? הצוות המקצועי והמיומן של MasAmerica מתמחה בראיית חשבון ועריכת דין בישראל ובארצות הברית, וישמח לעמוד לרשותכם וללוות אתכם בכל צעד.

איך תדעו אם עליכם להגיש את טופס 8938 - הצהרה על נכסים פיננסים?
איך תדעו אם עליכם להגיש את טופס 8938 – הצהרה על נכסים פיננסים?

שאלות ותשובות בנושא

טופס 8938 הוא טופס מס הכנסה (IRS) שאנשים צריכים להגיש כאשר הם עומדים בספים מסוימים הקשורים לנכסים פיננסיים זרים. טופס 8938 משמש לדיווח על זכויות בנכסים זרים שצוינו החורגים מספים מסוימים. אנשים העונים להגדרה של "אנשים מוגדרים" חייבים להגיש טופס 8938.
אדם שהוא אזרח ארה"ב, תושב זר או ישות מקומית (כגון תאגיד, שותפות, נאמנות או עיזבון) המחזיק בנכסים פיננסיים זרים שצוינו העולים על ספים מסוימים. ספים אלה משתנים בהתאם לסטטוס ההגשה והאם האדם מתגורר בארה"ב או בחו"ל.
נכסים פיננסיים הדורשים דיווח בטופס 8938 כוללים חשבונות פיננסיים זרים (למשל חשבונות בנק, חשבונות ניירות ערך וחשבונות פיננסיים אחרים), מניות וניירות ערך שהונפקו על ידי מישהו שאינו אדם אמריקאי, מכשירים פיננסיים או חוזים המוחזקים להשקעה שיש להם מנפיק. או צד שכנגד שאינו אדם אמריקאי, וכל עניין בישות זרה (למשל תאגיד זר, שותפות, נאמנות או עיזבון).
ספי ההחזקה המחייבים דיווח בטופס 8938 הם כדלקמן: עבור משלמי מס בארה"ב המתגוררים בארה"ב, הסף הוא $50,000 ביום האחרון של שנת המס או $75,000 בכל עת במהלך שנת המס. עבור משלמי מס בארה"ב המתגוררים בחו"ל, הסף הוא $200,000 ביום האחרון של שנת המס או $300,000 בכל עת במהלך שנת המס.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים