מס פדרלי בארה"ב

כל אדם שהוא אזרח או תושב בארה"ב חייב בדיווח מס פדרלי בארה"ב על הכנסותיו מכל מקור שהוא ברחבי העולם. חובה זו חלה גם אם האדם אינו מתגורר ברחבי ארה"ב. החוקה האמריקאית מסמיכה כל ממשלה פדרלית לגבות ממנו סוגים שונים של מס.

 

מס פדרלי ארה"ב – הצורות הנפוצות ביותר

מס הכנסה

כללי המיסוי מאפשרים לרשויות המס הפדרלי לגבות מס הכנסה מכל עסק שמרוויח כסף במהלך השנה. כללי המס כוללים הגדרה נרחבת של פירוש המונח "הכנסה", לרבות הנכסים שהאדם מקבל, השקעות או הכנסה רציפה מהעסק. הכללים טומנים בחובם שורה של ניכויים והחרגות המפחיתים את סכום המס שעל האדם לשלם.

 

מס הענקה

כל אדם שמעניק מתנה מסוימת לאדם אחר או לגוף במסגרת עסקית ואינו מצפה לקבל דבר בתמורה והן בעלות ערך רב מחויבות בתשלום מס הענקה. כמו כל סוגי המיסים, גם מס מסוג זה עשוי להשתנות מבחינת ערכו בשל ניכויים שונים. מס זה משולם באופן שנתי ולכן מאפשר להוסיף מתנות נוספות שבעל העסק מעוניין להעניק. במידה ובעל העסק בוחר במס הענקה שנתי עליו להגיש החזר מס מותאם לסוג זה.

מס עיזבון

מס עיזבון פדרלי חל על כל ירושה שאדם מעוניין להעניק לאחר מותו. גובה המיסוי נקבע על פי התקנות המקובלות בשנת המוות של המנוח.

 

מיסי תעסוקה

קצבאות שונות של ביטוח לאומי יכולות לבוא לידי ביטוי בשל מיסי תעסוקה. הכספים הללו דרושים להפעלת תוכניות רווחה סוציאליות ומנוכים באופן קבוע מתלושי המשכורת של שכירים במשק.
בשנת 2020 בעל עסק אחראי לשלם 6.2% מהכנסותיו של 137,700 הדולרים הראשונים למימון ביטוח לאומי.

 

סוגי המס הפדרלי

ניתן לחלק את סוגי המס הפדרלי ל3 מוקדי רווח: ההכנסות שאדם מרוויח באופן ישיר, ההון שבבעלותו והרכוש שקנה.

 

מיסי רווח

סוג זה של מס מוטל על השכר, המשכורות, ההשקעות וצורות ההכנסה האחרות שאדם מרוויח מהן.
מיסים מסוג זה הם בדרך כלל פרוגרסיביים. כלומר, ככל שההכנסות עולות כך גובה התשלום עולה. לרוב שיעור המיסים מסוג זה נע בין 10%-37% מגובה ההכנסות. טווחי תשלום אלו נקראים "מדרגות מס".

 

מיסי שכר

מיסים אלו משולמים תחת קטגוריית מיסי רווח בעבור שכרם של העובדים למימון תוכניות הביטוח הלאומי ו"מדיקר".

 

מיסוי על קנייה

מס קנייה

מס קנייה נראה תחת קבלות החנויות בארה"ב. הוא מוטל על מכירות קמעונאיות של מוצרים ושירותים שונים. לגובה מס זה יש השפעה רחבה על המקום בו הצרכנים בוחרים לקנות. כמו כן מומחים ממליצים להטיל מס זה על הטובין שהצרכנים רוכשים ולא על חומרי הגלם שרוכשים העסקים בעצמם כדי ליצור טובין אלה.

 

מס ערך מוסף

מס מסוג זה משולם על כל שלב בייצור של מוצר או שירות. הצרכן הוא קצה שרשרת התשלום של מס זה. הוא משלם את המע"מ מבלי שהיה מסוגל לנכות את המע"מ ששולם בעבר.

 

מיסים על הון בבעלות המשלם

מס רכוש

מיסים מסוג זה מוטלים על מבנים או אדמות ומהווים מקור הכנסה חיוני לממשלת ארה"ב.
סוג מס רכוש מוכר לנו הוא הארנונה, המהווה משענת עבור ממשלות רבות למימון השירותים הציבוריים. מדינות רבות מוסיפות לארנונה "מס אישי מוחשי" המוטל על אחזקת כלי רכב וציוד בבעלות עסקים שונים.

 

מיסי הון אישי

מיסי הון אישי, או מיסי עושר מוטלים בדרך כלל על הונו האישי של הפרט מגובה מסוים. מס זה מרתיע ממדינות רבות יוזמות חדשניות טכנולוגיות ועד שנת 2019 רק שש מדינות באירופה החזיקו בסוג מס זה. מס העושר חל על כל אדם ששווי הונו מעל מיליון דולר וגובהו 5% מהסכום.

 

חישוב גובה מס פדרלי באופן עצמאי

בשלב הראשון, בעל העסק נדרש לנהל חישוב מדויק של ההכנסות. כמו כן חשוב לציין כמה מתוך ההכנסות הללו דרושות עבור תפעול שוטף של העסק. כמו כן, כל בעל עסק נדרש לשלם מיסים כמו "ביטוח לאומי" ו"מדיקר". נכון לשנת 2020 יש צורך לשלם 15.3% מההכנסות עבור סוג מס זה. גובה תשלום זה מתחלק בין המעסיק לבין העובד בחברה.
אך ניתן לתבוע ניכוי מס בעת הגשת החזר המס.

על מנת להעריך את שווי המס העתיד להיות משולם, יש צורך לבצע חישוב בהתאם לארבעת מועדי תשלום מס זה במהלך השנה.

 

מועדי תשלום המס נכון לשנת 2020

הרבעון הראשון להגשת דוחות המס הפדרליים נגמר בתאריך 15 באפריל. אחריו, הרבעון השני נגמר בתאריך 15 ביוני. הרבעון שלאחר מכן נגמר בתאריך ה15 בספטמבר ולאחריו הרבעון הרביעי מסתיים ב15 לינואר.

לסיכום, סוג המס משפיע על התכנון הפיננסי לא פחות ולעיתים אף יותר מאשר גובה המס. מומלץ לתכנן מבעוד מועד את אופן התשלום וכן לבצע פריסה מקיפה של כל סוגי המס שיוטלו על הישות הפיננסית בה אתם מחזיקים.

מומלץ לקבוע שיחת ייעוץ ראשונית לתכנון מסוג זה. משרדנו מתמחים במתן שירותים אלה לכל בעל ישות פיננסית בגבולות ארה"ב.

מס פדרלי בארה"ב
מס פדרלי בארה"ב

שאלות ותשובות בנושא

מס פדרלי בארה"ב הוא המיסוי המוטל על ידי הממשלה הפדרלית על אנשים ועסקים.
ההבדל בין מיסי רווח ומסי שכר הוא שמסי רווח מוטלים על רווחי עסקים, בעוד מיסי שכר מוטלים על מעסיקים ושכירים על שכרם ומשכורתם.
מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס צריכה המוחל על מוצר כאשר הוא נמכר. זה מחושב כהפרש בין מחיר המכירה לעלות המוצר או השירות.
מס רכישה הוא מס המוטל על מכירת סחורות ושירותים. בדרך כלל הוא מוטל בנקודת המכירה ונאסף על ידי המוכר.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים