7 הבדלים בין רשויות המס בארץ לאמריקה

לפי דיני המס האמריקאיים, אזרחים ישראלים שחיים בישראל אולם מחזיקים בגרין קארד אמריקני או בדרכון אמריקני, חייבים בהגשת דוחות מס לרשויות המס באמריקה. אף שארה"ב וישראל חתומות על אמנת מס שנועדה למנוע גביית מס כפולה, עדיין ישנם מצבים שבהם תושב ישראלי נדרש לתשלום מס בארה"ב אף ששילם מיסים גם כאן בישראל.

על מנת שתוכלו להגן על זכויותיכם בהקשר זה, חשוב להכיר את ההבדלים בין רשויות המס בארץ לאמריקה וחוקי המיסוי השונים, ולשם כך בדיוק נכתב המדריך שלפניכם.

 

השוני בין חוקי המיסוי האמריקאים לחוקי המס הישראלים שעלול להוביל לחבות מס כפולה

לפי חוקי המס של ארה"ב, ישראלים שחיים בארץ ובבעלותם דרכון / גרין קארד אמריקאים, חייבים בהגשת דוחות מס לרשות המיסים בארה"ב (ה- IRS) ובמסגרתם לדווח על כלל ההכנסות שלהם בארץ ומחוץ לה. כאמור, ישראל וארצות הברית חתומות אמנם על אמנת מס שנועדה למנוע גביית מיסים כפולה בשתי המדינות, אולם בפועל כן מתקיימים תרחישים המחייבים את הנישום לשלם מס גם בארה"ב בנוסף למס ששילמו כאן בישראל.

 

הבדלי המיסוי על הכנסות מסוגים ומקורות שונים – בין ישראל לארה"ב

להלן מספר דוגמאות להבדלים בין רשויות המס בארץ לאמריקה שכל אדם ששוקל להעתיק את  מגוריו מישראל לארה"ב או מארה"ב לישראל, כדאי שיכיר. הבדלי מיסוי אלו רלוונטיים גם עבור מי שמחזיקים בדרכון אמריקאי ודרכון ישראלי גם יחד:

מיסוי על משיכת כספי קרן השתלמות, כספי פנסיה או כספים מקופת גמל

חוקי המס בישראל מאפשרים קבלת פטור מלא או חלקי ממיסים על משיכת כספי השתלמות, גמל או פנסיה, כאשר ישנם רכיבים שונים המשפיעים על הזכאות לפטור. מנגד, בארה"ב, כל הכנסה מקרן השתלמות, קופת גמל או קרן פנסיה, היא בגדר הכנסה לכל דבר ועניין, וככזו היא חייבת במס.

מיסוי על הכנסות מדמי שכירות

ישנם לא מעט בעלי דירות, בתים ונדל"ן מסחרי בארץ ובארה"ב המרוויחים הכנסה קבועה מדמי שכירות. שיעור המס הנגבה על הכנסה זו, תלוי בגובהה, כאשר במדינת ישראל מוטל מס על הכנסה מהשכרת נכס בשווי 5,070 ש"ח כאשר מתחת לסכום זה ניתן לבעל הנכס פטור ממס, ומעל – חבות המס נקבעת על פי החוק.

זאת להבדיל ממיסוי על דמי שכירות בארה"ב שבה לא קיימת תקרה כזו, אלא כל סכום שבעל הנכס מרוויח מדמי השכירות חייב במס – החל מהדולר הראשון.

מיסוי על הכנסה מעל לתקרה הקבועה בחוק

בארץ בעלי הכנסות גבוהות אינם נדרשים לדווח לרשות המיסים על הכנסותיהם מקרנות השתלמות או קופות גמל מלבד הפרשות המעביד שלהם (אם הם שכירים) למכשירים האלו. בארה"ב לעומת זאת, כל מי שמשתכר סכום העולה על 120 אלף דולר לשנה, נדרש לדווח גם על רווחיו מקרן ההשתלמות ו/או קופת הגמל שלו.

מיסוי על מכירת נדל"ן

כיום קיימים יזמי נדל"ן רבים בישראל שנהנים מפטור ממס או חבות מס מופחתת, כמו במקרה של בעלי דירה שרוצים למכור את דירתם. לעומת זאת, בארה"ב רק אדם שבבעלותו נכס שהוא גר בו עד מועד המכירה נהנה ממס מופחת, אם כי כל אדם אחר שלא גר בנכס שלו עד למכירה, נדרש לתשלום מס רווחי הון מלא על מכירת הנכס.

 

מיסוי על הכנסות ממשלח יד עצמאי

במדינת ישראל, בעלי עסק עצמאי חייבים בדמי ביטוח לאומי, תשלום למס הכנסה וכן למע"מ. בארצות הברית, ישנו גם מס נוסף שנקרא מיסוי מעסיקים. מס זה הינו מס המשולם לביטוח הלאומי בשיעור של 15 אחוזים מרווחי העסק (נטו), וגם אם כבר שולמו מיסים לרשות המיסים בארץ, אין אפשרות לנכות אותם בארה"ב אלא יש לשלמם בנוסף לכך.

מיסוי הכנסות מריבית (דיבידנדים)

כל אדם בישראל שיש לו רווחים מריבית, נדרש לשלם מס בגינם. פירוש הדבר הינו כי אדם בעל תיק השקעות / רווחי ריבית מכל מקור שהוא, יידרש לשלם בגינם מס שהוא קבוע ואינו מדורג. בארה"ב להבדיל, ההכנסה מריבית ממוסה על פי מדרגות מס שולי. זה אומר כי אם שיעור המס השולי של הנישום בארה"ב הופך גבוה משיעור המס הקבוע בארץ, בארצות הברית הוא יידרש לתשלום ההפרש.

מיסוי על השקעות

רשות המיסים הישראלית אינה מבחינה בין השקעות לטווח קצר והשקעות לטווח הארוך. פירוש הדבר הוא שעל אדם שרכש נכס והחליט למכור אותו כעבור 18 חודשים, חלה אותה חבות מס כמו על אדם שרוכש נכס להשקעה ומחליט למכור אותו כעבור כמה שנים. בארה"ב לעומת זאת, רווח הון לטווח הקצר ממוסה לפי מדרגות מס שולי.

 

אמנת המס ככלי לגישור על ההבדלים בין רשויות המס בארץ לאמריקה

אמנת המס שעליה חתומות ארה"ב וישראל, נועדה כאמור למנוע על בעלי אזרחות כפולה, גרין קארד אמריקאי בנוסף לאזרחות ישראלית או ישראלים בעלי הכנסה מארה"ב, מגביית מס ביתר. לשם כך קבועים באמנת המס סעיפים שונים שמתווים את אופן המיסוי בתרחישים שונים.

להלן הנקודות המרכזיות שכדאי להכיר לעניין זה:

  • מיסוי על הכנסות מנדל"ן – אמנת המס קובעת שכל הכנסה שמקורה בנכס מקרקעין נחשבת להכנסה החייבת במס בהתאם לחוקי המיסוי במדינה שבה הנכס ממוקם פיזית.
  • מיסוי על רווחים עסקיים – על פי אמנת המס, רווחים עסקיים יחויבו במס על פי חוקי המס של המדינה שבה בעל ההכנסה העסקית רשום כתושב.
  • מיסוי דיבידנדים – אמנת המס מחילה מס על דיבידנדים בהתאם למקום המגורים או העסק של משלם הדיבידנדים.
  • מיסוי הכנסות מתמלוגים – חל בהתאם למקום שבו זכויות התמלוגים נמצאות, קרי – המקום שבו התמלוגים הופקו.
  • מיסוי על מכירת נכסים אישיים – נקבע בהתאם למקום שבו עסקת המכירה בוצעה.
  • מיסוי על הכנסות משירותים – אמנת המס קובעת שמי שמספק שירותים מסוגים שונים, נדרש לשלם מס בהתאם למקום שבו השירותים סופקו.

 

סוגיות מיסוי שישראלים עם הכנסות מארה"ב צריכים לבחון

הסברה הרווחת היא כי מדרגות המס במדינת ישראל ושיעור המס המשולם בישראל הם גבוהים מהמיסים בארצות, וכי זיכוי עבור המיסים ששולמו בארץ, יאפשר לקזז את שומת המס החלה על אותו נישום בארה"ב. אולם חשוב לדעת שישנם מקרים שבהם הכנסה שנוצרה בישראל תהיה חייבת בתשלום מס בארה"ב למרות שהמס בגינה כבר שולם בארץ.

מסיבה זו, אם אתם יחידים החייבים בדיווח לרשות המיסים האמריקאית, לבדוק את הדרך שבה אתם ממוסים בארצות הברית, ולבצע תכנון מס מקצועי. זה עשוי להיות רלוונטי ומשתלם בהקשר לסוגיות כגון:

  • מימוש השקעות נדל"ן והפחתת חבות במס רווח הון.
  • הימנעות מחבות במס מעסיק לישראלים בעלי פעילות עסקית בארה"ב.
  • תכנון מועד משיכתם של כספי הפנסיה, הפיצויים וההשתלמות שלכם.

 

מי יכול לייעץ לי בנושא הבדלים בין רשויות המס בארץ לאמריקה והשלכות המיסוי הנובעות מהם?

ההבדלים בין רשויות המס בארץ לאמריקה, נוטים לבלבל מאוד ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית או גרין קארד אמריקאי, כמו גם ישראלים המקיימים פעילות עסקית בתחומי ארה"ב. כתוצאה מכך, רבים נדרשים לשלם מס עודף כשלא היו ערוכים לכך. לכן חשוב מאוד להקדים תרופה למכה ולפנות לייעוץ מס מקצועי לפני שמבצעים כל פעולה בעלת משמעויות כלכליות בארה"ב.

צוות אתר מס אמריקה מתמחה במיסוי אמריקאי וישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה. פנו אלינו! 

7 הבדלים בין רשויות המס בארץ לאמריקה
7 הבדלים בין רשויות המס בארץ לאמריקה

שאלות ותשובות בנושא

בישראל הכנסה מדמי שכירות ממוסה כהכנסה רגילה וחייבת במיסוי פרוגרסיבי. בארה"ב, הכנסה מדמי שכירות ממוסה כהכנסה רגילה והיא כפופה למס הכנסה פדרלי.בהתאם למדינה, עשוי לחול גם מס הכנסה של המדינה.
בישראל, כל הכנסה מעל התקרה הקבועה בחוק ממוסה בשיעור אחיד של 47%. בארה"ב, הכנסה מעל התקרה הקבועה בחוק מחויבת במס בשיעור השולי הגבוה ביותר.
בישראל השקעות חייבות במיסוי בדמות מס רווחי הון. שיעור המס מבוסס על שיעור המס השולי של המשקיע. בארה"ב, השקעות כפופות למסי רווחי הון פדרליים ומדינתיים. שיעור המס תלוי ברמת ההכנסה של המשקיע וכן בסוג ההשקעה.
בישראל הכנסה מריבית חייבת בשיעור מס אחיד של 25%. בארה"ב, הכנסות ריבית כפופות למס הכנסה פדרלי ועשויות להיות כפופות גם למס הכנסה של המדינה, בהתאם למדינה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים