טופס W-9 וטופס W-8: מה הבנק רוצה ממני?

במאמר שכאן נעמוד על מהות טופס W-9 וטופס W-8 ומשמעותם בפועל ונענה על השאלה מדוע הם רלוונטיים לבנק שלכם ולאזרחות האמריקאית שיש (או אולי אין) לכם. כך שאם אתם קוראים מאמר זה, כנראה שזאת הסיבה שגם קיבלתם לאחרונה בקשה מסניף הבנק שלכם להגיע לחתום על מספר על טפסים המתייחסים לאזרחות האמריקאית (שיש או אין לכם) ואתם מתלבטים כעת לגבי משמעות הטפסים והאם יש מקום לחתום עליהם. אם כן, אתם לא לבד.

בעקבות הסכמי חילופי המידע הפיננסי בין ישראל לארצות הברית, הבנקים בישראל החלו לאסוף מידע לגבי חשבונות פיננסים המתנהלים בישראל ואשר גביהם קיימת אינדיקציה לאזרחות אמריקאית של בעלי החשבון, השותפים לו או מורשי החתימה בו.  כך, בהינתן אינדיקציה מבקשים הבנקים את הצהרתו של בעל החשבון לעניין אזרחותו האמריקאית. הצהרות אלו ניתנות במסגרת טפסי W-9 ו-W-8.

 

חוק ה- FATCA

בשנת 2013 נכנס לתוקף חוק ה- Foreign Account Tax Compliance Act) FATCA  ). החוק מטיל על אזרחי ארצות הברית חובת דיווח הכנסה נוספת על חובת דיווח ההכנסה השנתי – חובת דיווח על החזקה בחשבונות זרים ששווים המצטבר בנקודת זמן כלשהי עולה על 10,000 $. החזקה לצורך העניין הינה בעלות, שותפות ואף רשות חתימה בחשבון. באופן זה מבקש החוק לעקוב אחר הפעילות הפיננסית של האזרחים האמריקאים מחוץ לגבולות ארצות הברית.

במסגרת החוק, ובכדי להבטיח את אכיפתו, חתמה ארצות הברית עם מספר רב של מדינות העולם על הסכם חילופי מידע פיננסי. כך, מדינות העולם מעבירות לארצות הברית מידע על פעילות פיננסי של אזרחיה בשטחן, ואילו ארצות הברית מעבירה להם מידע דומה בנוגע לאזרחיהם. ישראל חתומה אף היא על הסכם דומה עם ארצות הברית.

למעשה, משמעותו של ההסכם הינו כי הגופים הפיננסים בישראל מנתרים חשבונות לגביהם יש אינדיקציה של פעילות אזרחים אמריקאים בין אם כבעלי החשבון, בין אם כשותפים לחשבון ובין אם כמורשי חתימה. מידע זה מועבר לרשות המיסים הישראלית אשר מעבירה את המידע לרשות המיסים האמריקאית ה- IRS.

בהינתן המידע, רשות המיסים האמריקאית יכולה לבצע הצלבת המידע הנתון אצלה, ולאתר אזרחים אמריקאים אשר אינם עומדים בחובת הדיווח החלה עליהם לגבי פעילות פיננסית מחוץ לארצות הברית. פתיחת חקירה שכזו עלולה להסתיים בסנקציות כבדות עבור אזרחים אמריקאים שלא עמדו בחובת הדיווח באופן חלקי או מלא.

כאשר המוסדות הפיננסים בישראלים מנתרים חשבון לגביו קיימת אינדיקציה לפעילות של אזרחים אמריקאים הם מבקשי מבעל החשבון ליתן הצהרה בנוגע לאזרחותו ובנוגע לעמידתו בחובות דיווח המס האמריקאיות. הצהרות אלו נודעות בשם טופס W-9  וטופס W-8.

טופס W-9

אם כן, מוסד פיננסי ישראלי המזהה כי ללקוח יש זיקה אמריקאית מבקש מהלקוח להצהיר כי הוא אכן אזרח אמריקאי ולמלא טופס W/9 – Request For Taxes Payer Identification number and Certification.

 

מתי נתבקש למלא את הטופס?

כאמור, נתבקש למלא את הטופס מקום בו תעלה אינדיקציה לזיקה אמריקאית של החשבון. כתובת בארצות הברית או תקבולי מגורם המצוי בארצות הברית יעלו כדי זיקה כאמור, אשר תגרור בקשה מצד הבנק לחתימה על הטופס.

 

מהם פרטים הנדרשים  בטופס?

מדובר בטופס בסיסי ביותר במסגרתו נדרשים הפרטים הבאים:

  • שם מלא (כולל שם העסק אם קיים).
  • כתובת.
  • סוג היישות (יחיד, שותפות, חברה, וכו').
  • מספר זיהוי לצרכי מס (TIN, EIN,SSN)

 

מהן ההצהרות הכלולות במסגרת הטופס?

במסגרת החתימה על הטופס מצהיר החתום כי הינו אזרח אמריקאי (או לחלופין, התאגדות לפי הדי האמריקאי) שאינו חייב בניכוי מס במקור בשיעור 30%, וכי מספר זיהוי המס שניתן על ידו הוא מספר הזיהוי הנכון. מידע זה ישמש את רשות המס האמריקאית לבחון כי החתום אכן מילא את חבויות המס שלו. המשמעות המסתברת של החתימה על הטפסים היא כי הינך עתיד לדווח על ההכנסות המועברות לחשבון הנ"ל במסגרת דיווח המס השנתי לרשויות המס האמריקאיות.

בנוסף,  חלק מהמוסדות יבקשו להחתים את לקוחותיהם על הצהרה נוספת ולפיה הם מצהירים כי הם עומדים בכל חובות הדיווח החלות עליהם (הן חובת דיווח המס השנתי והן חובת דיווח על חשבונות זרים למשרד האוצר האמריקאי). במידה ואינכם עומדים בחובות אלו נמליץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך ולבחון אפשרות דיווח בדיעבד, טרם החתימה על הצהרה זו.

 

מהן הסנקציות בגין אי חתימה על הטופס?

אי חתימה על טופס עלולה לגרור סגירה של החשבון או ניכוי מס במקור בשיעור של 30%.

 

טופס W-8

מתי נתבקש למלא את הטופס?

לקוח אשר המוסד הפיננסי הישראלי מצא שקיימת אינדיקציה לזיקה אמריקאית, קרי- קבלת תקבולים ממקור אמריקאי, אך אינו אזרח אמריקאי, ימלא טופס חלופי לטופס W-9. זהו טופס W-8. למעשה מדובר בסדרת טפסים שעניינם זהה – יישות שאינה אמריקאית המקבלת תקבולים ממקור אמריקאי, והם נבדלים זה מזה לפי סוג היישות (יחיד, חברה, שותפות וכו').

 

מהם הפרטים הנדרשים בטופס?

גם כאן מדובר בטופס בסיסי המצריך מילוי פרטי זיהוי כלליים. גם כאן נדרש מספר זיהוי לצרכי מס אמריקאי, וככל שזה אינו קיים יש צורך בהנפקתו. אם טרם הנפקתם מספר זיהוי לצורכי מס, החלו בהליכים וציינו על גבי טופס ה- W-8 כי הינכם מצויים בהליכי הנפקה.

 

על מה הינכם מצהירים במסגרת הטופס?

במסגרת הטופס תצהירו כי אינכם אזרחים אמריקאים, ותציינו האם נוכה מס במקור (יש לצרף מסמכים מאשרים), האם הינכם פטורים מניכוי (גם כאן יש לצרף מסמכים מאשרים), או הם אתם מבקשים לנכות מס בהתאם לאמנת המס עליה חתומות ישראל וארצות הברית (מס בשיעור נמוך מ- 30%).

 

מהן הסנקציות בגין אי מילוי?

אי מילוי הטופס עלול לגרור סגירת חשבון וניכוי מס במקור בשיעור של 30%.

צריכים עזרה במילוי הטפסים? צריכים להנפיק מספר זיהוי לצורכי מס? לא הגשתם בעבר דיווחי מס כנדרש? הצוות של MasAmerica לשירותכם.

טופס W-9 וטופס W-8: מה הבנק רוצה ממני?
טופס W-9 וטופס W-8: מה הבנק רוצה ממני?

שאלות ותשובות בנושא

טופס W-9 משמש עבור אזרחים וישויות אמריקאיות, בעוד טופס W-8 משמש עבור אנשים זרים.
טופס W-9 משמש בדרך כלל על ידי אזרחים וישויות אמריקאיות, בעוד טופס W-8 משמש על ידי אנשים זרים.
אי מתן טופס W-9 או טופס W-8 שמילאו כהלכה עלול לגרום לקנס של $50 לטופס. יתרה מזאת, אם אדם זר לא יספק טופס W-8 שמולא כהלכה, האדם עשוי להיות כפוף לשיעור מופחת של ניכוי במקור על תשלומים שהם מקבלים, כנדרש בחוק ה-FATCA.
על פי חוק ה-FATCA, אנשים זרים חייבים לספק טופס W-8 מלא כהלכה למשלם בארה"ב כדי לקבל פטור מניכוי מס בארה"ב.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים