מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות חברה

בדומה למה שנהוג במדינת ישראל, גם עסקים הפועלים בשוק האמריקאי, חייבים בהגשת דוחות מס בארה"ב. אולם קיימים הבדלים בין דיווחי מס בארה"ב לחברות לבין הדיווח בישראל, בעיקר בכל מה שקשור באחוזי המיסוי. בסקירה להלן נרחיב בנושא מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות חברה, ונסביר מדוע חשוב להסתייע ברואה חשבון אמריקאי בישראל או יועץ מס אמריקאי בהקשר זה.

 

מהם מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות חברה ודוחות ליחידים?

אזרחים אמריקאיים ומחזיקי גרין-קארד חייבים בהגשת דוחות שנתיים למס ההכנסה בארה"ב בעזרת טופס 1040 וזאת עד ל- 15 באפריל בשנה העוקבת בשנת המס. כאשר מדובר על נישומים שאינם חיים בארה"ב, הם יקבלו אוטומטית הארכה למועד הדיווח, כך שיוכלו להגיש את הדוח השנתי עד ל- 15 ביוני. כך או כך, כל נישום זכאי להגיש בקשה למתן ארכה להגשת הדוח השנתי בארה"ב באמצעות טופס 4868. בקשה שתאושר תספק למבקש ארכה עד ל- 15 באוקטובר.

יחידים שאינם אזרחי ארה"ב אך מנהלים פעילות פיננסית בתחומיה, נדרשים להגיש את הדוח למס הכנסה באמצעות טופס NR1040 עד ל- 15 ביוני. במידה ויגישו בקשה לארכה, יוכלו לקבל ארכה להגשת הדוח עד ל- 15 בדצמבר.

בהקשר למועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות חברה יוגשו לרוב עד ל- 15 במרץ, ועם קבלת ארכה מיוחדת, ניתן יהיה להגישם עד ל- 15 באוקטובר.דיווח בדבר קיומו של חשבון זר במסגרת FBAR צריך להיות מסונכרן להגשתם של דוחות המס, ולכן יוגש עד ל- 15 באפריל, ל- 15 באוקטובר, ככל שניתנה ארכה מיוחדת לעניין זה.

דיווח לרשויות המס בארה"ב והגדרת המושג חברה לעניין המיסים

ככלל, הדין האמריקאי מכיר בקיומם של סוגים שונים של חברות – חברה, חברה שקופה לצרכי מס, חברה בע"מ וגופים עסקיים מסוגים נוספים. על כל סוג חברה חלים כללים שונים בהקשר לנושא של גביית מיסים. לצורך העניין, כאשר המקור של החברה איננו בארצות הברית, אבל מצד שני החברה פועלת בתחומי ארצות הברית, החברה הזאת תוכר כחברה זרה.

מדובר על חברה אשר מהותה ומטרתה הינן השגת רווחים, שהיא בעלת אישיות משפטית נפרדת ומוחזקת באמצעות מניות המשקפות את חלקם של האוחזים בהן בחברה. על כל חברה זרה חלה חובת דיווח לשלטונות המס בארצות הברית. יחד עם זאת, חובת הדיווח כאמור לעיל, חלה אך ורק על הרווחים שהופקו בתוך שטחה של ארצות הברית.

על מנת שתוכלו להתנהל באופן חוקי ובטוח מול רשויות המס בארצות הברית, צוות אתר מסאמריקה ערך את המדריך שלפניכם, שבו יוצגו עיקרי החוקים הנוגעים לגביית מיסים בארצות הברית באופן כללי, ומיסי החברות באופן ספציפי.

 

איך נגבה מס חברות בארצות הברית?

מבחינות רבות ארצות הברית, חרף היותה פדרציה המורכבת ממדינות רבות, היא למעשה ישות אחת. אולם בנושא המיסים עשויים להיות הבדלים בין המדינות השונות. בארצות הברית ישנן חמישים ושתיים מדינות ולכל אחת יש שיעורי מס שונים ודרך שונה לחשב את הרווחים:

מס מחזור מס מחזור הוא מס שהגבייה שלו מבוססת על המחזור של העסק. יש מדינות הגובות מס על נמוך על מחזור המכירות, אבל פוטרות ממס חברות שמחזור המכירות שלהן לא הגיע למינימום מסוים. יחד עם זאת, מרבית המדינות בארצות הברית אינן גובות מס על המחזור.
מס חברות מס המוטל בחלק מהמדינות על הרווחים של החברות, בנוסף על חישוב מס ההכנסה.
מס סניף המס הזה מוטל על חברה שאיננה אמריקאית, אשר פועלת בתחומי ארצות הברית. המס הזה מוטל על הרווחים של בעלי המניות, הנמשכים אל מחוץ לארצות הברית. האמנה למניעת כפל מס בארצות הברית, מגבילה את הס הזה לכדי 12.5% בלבד, עבור חברות ישראליות.

 

אחוזי המס על רווחי חברות וההבדלים בין ישראל וארה"ב

בין ארצות הברית לבין ישראל יש הבדלים לא מעטים, הן באחוזי המס המוטלים על עסקים הפועלים בתחומן והן בתחומים רבים נוספים. בישראל, שיעור מס הכנסה לחברות עומד של שיעור של 23%, בעוד שבארצות הברית שיעור המס הינו 21% בלבד.

בנוסף, חייבים בעלי המניות בתשלום מס על דיבידנדים. בישראל, המס על דיבידנדים לבעלי המניות הינו 25%, ועל דיבידנדים שחולקו לבעלי שליטה חל מס של 30%. גם בארצות הברית השיטה דומה. בשורות הבאות נרחיב מעט את היריעה בנושא תשלום המיסים, בדגש על מקדמות למס ההכנסה האמריקאי.

 

ניכוי מס במקור בארה"ב

אחת הדאגות המשמעותיות של רשויות המס בארצות הברית, היא מניעת העלמת הכנסה על ידי ישויות וחברות זרות הפועלות בתחומי ארצות הברית. על מנת למנוע מצב כזה, מחייב החוק הארצות הברית כל מי שמעביר הכנסה לחברה זרה הפועלת בארצות הברית, לנכות מס הכנסה במקור ע"ס 30%.

כלל הניכויים משמשים כמקדמה לתשלומי המס של החברה הזרה. עם זאת, סיווג נכון של ההכנסה עשוי למנוע או להפחית את הניכוי. לכן חשוב במיוחד להסתייע ברואה חשבון המכיר את שיטת המיסוי בארצות הברית. אם המס שנגבה היה גבוה מהדרוש, ניתן לתבוע החזרי מס.

 

תשלום מס רווחי הון בארה"ב

בדומה לחברות מקומיות, המס על רווחי הון חל על ההכנסה עצמה, ובשלב הבא על חלוקת דיבידנדים לבעלי השליטה או לבעלי המניות. לכאורה, רשויות המס בארצות הברית אינן נהנות מחלוקת דיבידנדים של חברות זרות לבעלי המניות.

למעשה, כל חברה זרה הפועלת הארצות הברית של אמריקה משלמת מס סניף, שעשוי להגיע לכדי 30% מרווחי בעל המניות המועברים אל מחוץ לארצות הברית. בעקבות האמנה בין ישראל לבין ארצות הברי, המיסים הללו יורדים לשיעור של 12.5% בלבד.

 

סוגי הטפסים לדיווח לרשויות המס בארצות הברית

ישנם כמה סוגי טפסים שחשוב להכיר, כאשר עוסקים במיסוי על חברות ופרטיים:

טופס 1120-F טופס שבאמצעותו מדווחות חברות זרות הפועלות בתחומי ארצות הברית על הרווחים שלהו. באמצעות הטופס הזה תצהיר החברה על ההכנסות, ההוצאות, הניכויים והזיכויים שלה. באמצעותו מצהירה החברה למעשה כעל כלל הרווחים שלה. דיווח מס שנתי בארצות הברית באמצעות הטופס הזה, מאחיד למעשה את הדיווחים של כלל החברות הזרות הפועלות בתחומי ארצות הברית.
טופס 1040 טופס שבעזרתו מצהירים אזרחי ארה"ב ומחזיקי קרין קארד על כלל ההכנסות שלהם.
טופס NR1040 טופס שבאמצעותו מדווח מי שאיננו אזרח ארה"ב אבל יש לו פעילות פיננסית בתחומי ארצות הברית. לצורך העניין – בעלים של חברה הפועלת בארצות הברית והמושך ממנה דיבידנדים.

 

רואה חשבון אמריקאי והחשיבות שלו לצורך חישוב נכון של המיסים בארה"ב

ארצות הברית היא מכל הבחינות גן עדן לעסקים. הרגולציה בארצות הברית מקלה מאד וקל מאד באופן יחסי לעשות שם עסקים. יחד עם זאת, לרשויות המס בארצות הברית יצא מוניטין של הקפדה יתרה על חישוב נכון של המיסים ועל תשלום מיסים במועדם ובמלואם.

אי הקפדה על דיווח עלולה להביא להטלת סנקציות משמעותיות, בדגש על קנסות משמעותיים על כל חברה שלא דיווחה בצורה נכונה או בזמן. רואה חשבון אמריקאי עשוי לסייע לחברה לעמוד בדרישות החוק, עקב ההיכרות המעמיקה שלו והידע שלו בחוקי המס ובתקנות השונות.

ככל שהפעילות של חברה כלשהי בתוך ארצות הברית היא משמעותית יותר, וככל שהרווחים שאותה חברה מפיקה שם הם גדולים יותר, כך השירות של רואי חשבון אמריקאיים מנוסים ומקצועיים הוא חיוני יותר לעסק. רואי החשבון פועלים על מנת להגיש את הדוחות והמאזנים של החברה הפועלת בתחומי ארצות הברית בזמן, ועל פי הדרישות הנהוגות שם.

 

איך מבצעים תכנון מס וחוסכים בתשלומי מיסים בארה"ב?

הקשרים האמיצים בין ארצות הברית לבין ישראל באים לידי ביטוי גם באמנות שונות בנוגעות לתשלומי מיסים. מי שיש להם עסק אשר פועל גם בתחומי ארה"ב, צריכים לתכנן בצורה מושכלת את תשלומי המס שלהם. תכנו נכון של תשלומי המס דורש את המעורבות של יועצי מס אמריקאיים מעולים, המכירים את הנושא על בוריו.

היועצים יפעלו על מנת להסדיר את תשלומי המיסים באופן שישרת את האינטרסים של בעלי העסק, אבל מנגד גם יעמוד בדרישות החוק בארצות הברית. כאמור, רשות המיסים האמריקאית, ה- IRS, ידועה בקפדנות הרבה שלה ובנחישות שלה לפעול נגד כל מי שפועל שלא בהתאם לנהלים ולחוקים. לפיכך רק אנשי מקצוע מיומנים יכולים להסדיר את הנושא על הצד הטוב ביותר.

מועדי דיווח לרשויות המס בארה''ב – דוחות חברה
מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות חברה

שאלות ותשובות בנושא

דוחות ליחידים ודוחות של חברות עבור אנשים פרטיים מגיעים בדרך כלל למס הכנסה בארה"ב (IRS) עד ה-15 באפריל של כל שנה.
מס חברות נגבה מחברות לפי הכנסתן החייבת. חברות חייבות להגיש דו"ח מס חברות ל-IRS כדי לחשב את חבות המס שלהן.
בארה"ב יש מבנה של שיעור מס חברות פרוגרסיבי, כלומר השיעור עולה ככל שסך ההכנסה החייבת עולה. השיעור נע בדרך כלל בין 15% ל-37%, בהתאם לגובה ההכנסה החייבת.
מס החברות בישראל נמוך בדרך כלל מאשר בארה"ב, בשיעור אחיד של 24%. בנוסף, חברות בישראל אינן מחויבות לשלם דיבידנדים לבעלי המניות, בעוד שחברות בארה"ב כן. בישראל יש גם מערכת שונה להוצאות הניכויות, שהן מרווחות יותר בישראל מאשר בארה"ב.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים