לפתוח דף חדש עם ה- IRS: כל מה שצריך לדעת על תכנית גילוי מרצון

זה כבר לא סוד שהמידע הפיננסי של כולנו מועבר בין רשויות המס בעולם. כך, במסגרת תקני המס שקבע ה- OECD, וכך במסגרת אמנת חילופי המידע הפיננסי שחתמה ישראל עם ארצות הברית. התגברות מגמת חילופי המידע, לצד התגברות מאמצי החקירה מצידה של רשות המיסים האמריקאית, ה- IRS, חושפת ישראלים רבים לא רק לחבות מס משמעותית, אלא גם לסנקציות חמורות בשל העדר דיווח. בדיוק בשל כך, גובשה תכנית גילוי מרצון – תכנית המאפשרת להכשיר בדיעבד רווחים לא מדווחים.

במאמר שכאן נסקור את כל סוגי הנישומים עליהם חלה חובת דיווח, נעמוד בקצרה על הסנקציות בשל העדר דיווח, ונעבור לסקירת תכנית הגילוי מרצון – יתרונותיה, חסרונותיה והמסלולים האפשריים. אז אם אתם רוצים לדעת האם אתם עלולים להיחשב למעלימי מס החשופים לסנקציות פליליות, ומה אפשר לעשות כדי למנוע את זה  – תמשיכו לקרוא.

 

הייתכן שאתם מעלימים מס מבלי ידיעתכם?

בניגוד לתפיסה הרווחת, רווחים ונכסים לא מדווחים, אינם נחלתם של אילי הון או פורעי חוק – ההון הלא מדווח נאמד במיליארדים רבים, וגם אנשים מן השורה יכול ולא עמדו בחובת הדיווח החלה עליהם. לאור חובות הדיווח הרחבות הקיימות בארצות הברית, לא מן הנמנע שאלפים רבים כלל לא היו מודעים לחובת הדיווח החלה עליהם, ועלולים להימצא כמעלימי מס החשופים לסנקציות פליליות.

אז מי חייב בחובת דיווח למס ההכנסה האמריקאי?

אזרחים אמריקאים ומחזיקי כרטיס גרין קארד

כל אזרח אמריקאי באשר הוא, וכל מחזיק בכרטיס גרין קארד, גם אם אינם חיים בארצות הברית, גם אם הם מחזיקים באזרחות נוספת ואפילו אם מעולם לא ביקרו בה – חייבים בדיווח מס הכנסה לרשות המס האמריקאית, בהינתן עמידה בספי הכנסה הקבועים בחוק.

ככל שמדובר בעצמאיים הרי שסף הכנסה הינו נמוך במיוחד ועומד על 400$ בשנה. כך, כל עצמאי בעל הכנסה שנתית העולה על 400$ חייב בדיווח מס. ככל שמדובר בשכירים נקבעו ספי הכנסה שונים המתייחסים לסטאטוס ההגשה של הנישום – יחיד (רווק או גרוש/אלמן בלי ילדים), נשוי המגיש בנפרד, נשואים המגישים יחד, בעל משק בית ואלמן מוכר.

להלן טבלה הכוללת את ספי ההכנסה הרלוונטיים על פי סטאטוס הגשה:

טבלת השוואה: יחיד - $12,200. ראש אב בית - $18,350. נשואים משותף - $24,400. נשואים בנפרד - $5. אלמן מוכר - $24,400.

ככל שהנישום הינו מעל לגיל 65, הרי שיש להוסיף לסף ההכנסה המצוין בטבלה סכום של 1,650 $. בדומה יש לנהוג אם הנישום הינו עיוור.

 

אזרחים זרים בעלי הכנסה שמקורה בארצות הברית

כל אזרח זר שיש לו הכנסה כלשהי שמקורה בארצות הברית, חייב בדיווח מס הכנסה עבור ההכנסה הזו.

 

תאגידים אמריקאים ותאגידים זרים

חייבים אף הם בדיווח למס ההכנסה האמריקאי. תאגידים אמריקאים חייבים בדיווח על כלל הכנסותיהן, ואילו תאגידים זרים חייבים בדיווח רק על הכנסותיהן שמקור בארצות הברית.

 

מהן הסנקציות בגין העדר דיווח?

כאמור,בניסיון להגביר את האכיפה וההרתעה נחתמו בין רשויות המיסים בעולם הסכמי חילופי מידע פיננסי רחבים ביותר. משמעות הדבר היא כי פערים בדיווח או העדר דיווח מזוהים ביתר קלות ועלולים לעורר חקירה של נישומים מצד רשות המס האמריקאית. מעבר לעובדה שחקירה של רשות המיסים אינה חוויה נעימה בפני עצמה, הסנקציות שיחולו על מעלימי מס הינן כבדות ביותר. להלן חלק מהסנקציות אשר יוטלו בגין אי דיווח או דיווח לא מדויק:

  • אי הגשת הדיווח בזמנה, גוררת קנסות בשיעור של עד 25% מחברות המס.
  • אי דיוק בדיווח גורר קנס, בשיעור של כ – 20% מחבות המס.
  • איחור בתשלום מס ההכנסה במועדו גורר אף הוא כ 0.5% מחבות המס המקורית.
  • לכל אלו יש להוסיף ריבית שנתית בשיעור של כ- 6% החלה על חבות המס.
  • אי דיווח על הכנסות או דיווח לא מדויק עלול לעלות כדי עבירה פלילית.
  • בעלי חובות מס משמעותיים עלולים להיות חשופים לשלילת דרכונם האמריקאי.

ענינו הרואות כי נישום שלא דיווח על הכנסותיו ונכסיו, או אפילו רק על חלקם, יהיה חשוף לחבויות אדירות.

 

לא דיווחתם על הכנסותיכם ואתם חוששים מסנקציות קשות? תכנית גילוי מרצון יכולה לסייע

בקרב רשויות המס האמריקאיות רווחת ההבנה כי מרבית האזרחים האמריקאים שחיים מחוץ לגבולות ארצות הברית, אינם עומדים בחובת הדיווח שלהם, וזאת לא מתוך כוונות זדון אלא מחוסר הכרה של החובה. כיוון שרווחת גם ההבנה שמדובר בהיקף כספי אדיר של הכנסות ורווחים שאינם מדווחים, ומתוך ניסיון לעודד אזרחים אמריקאים שלא הגישו עד כה את הדיווחים, להתחיל ולדווח לרשויות המס – גובשה תכנית הגילוי מרצון ( Streamlined Foreign Offshore).

 

מהות תכנית הגילוי מרצון

התכנית מאפשרת לאזרחים אמריקאים שחיים מחוץ לתחומי ארצות הברית להסדיר את דיווחי המס, לשלם את המס שהם חייבים ולפתוח דף חדש ונקי מול רשויות המיסים. בניגוד לשנים עברו אי אז גילוי בדיעבד היה כרוך בקנסות כבדים, במסגרת התכנית החדשה מקבלים הנישומים הגנה מפני סנקציות פליליות ואחרות. יוער כי ככל שיתברר כי העדר הגילוי לא נעשה בתום לב, תהא רשאית רשות המיסים האמריקאית להטיל קנסות וסנקציות אחרות.

 

יתרונות התכנית

התיישנות

התכנית מאפשרת להגיש דוחות מס הכנסה של שלושת השנים האחרות, ודוחות FBAR של ששת השנים האחרונות, באופן המבטל כל חבות מס של השנים קודם לכן. במילים אחרות, כיוון שאין התיישנות בכל הנוגע למיסים, התכנית מונעת מצב של בחינה בדיעבד של עשרות שנים אחורה.

 

חסינות

מעניקה חסינות מפני הליכים פלילים והטלת קנסות (כל עוד העדר הדיווח נעשה בתום לב).

 

טפסים להגשה

דוח מס (Tax Return)

דיווחי מס בטופס 1040 לשלושת השנים האחרונות. לחלופין דיווחי מס מתוקנים בטפסים ייעודיים.

 

דוח FBAR

דיווח על חשבונות פיננסים מחוץ לתחומי ארצות הברית שערכם עולה על 10,000$, לששת השנים האחרונות.

 

הצהרת תום לב

הצהרה לפיה הינך עומד בקריטריונים לתכנית וכי ההעדר ההגשה נעשה בתום לב. במסגרת הטופס נשאל הנישום מדוע לא הגיש את דיווחי העבר. ישנה חשיבות לאופן ניסוח התשובה שכן עשוי להשפיע על המשך הבדיקה (מעמיקה יותר או פחות).

 

ההמלצה שלנו

עם התגברות מגמת חילופי המידע, ישראלים רבים חשופים לסנקציות מיותרות. תכנית הגילוי מרצון עשויה לסייע לרבים מהם, אך נדרש ידע וניסיון בכדי לצלוח את התכנית. צרו איתנו קשר לייעוץ, ויחד נחליט מהי אסטרטגית המס העדיפה עבורכם.

לפתוח דף חדש עם ה- IRS: כל מה שצריך לדעת על תכנית גילוי מרצון
לפתוח דף חדש עם ה- IRS: כל מה שצריך לדעת על תכנית גילוי מרצון

שאלות ותשובות בנושא

אנשים, עסקים וארגונים שנדרשים לשלם מיסים חייבים לדווח ל-IRS האמריקאי.
אי דיווח עלול לגרור קנסות גבוהים, עונשים או אפילו העמדה לדין פלילי.
תוכנית הגילוי מרצון היא יוזמה של מס הכנסה המאפשרת לנישומים שלא דיווחו על הכנסה חייבת להתייצב ולדווח עליה, תוך הימנעות מהעמדה לדין פלילי והפחתת קנסות ועונשים.
בהתאם למצב, הנישומים נדרשים להגיש טפסים שונים כמו טופס 1040, טופס 941 וטופס 1065.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים