אמנת מס ישראל ארצות הברית

תהליך הגלובליזציה, התרחבות הסחר הבינלאומי והניידות הגבוהה של אנשים, הון ושירותים העלו סוגיות רבות גם בנשוא המיסויי. אם עד כה מקור הכנסתו של אדם היה גם מקום התיישבותו, וכל העסקאות נעשו באותו שטח מדיני – העידן החדש חייב התמודדות עם מציאות משתנה בה הסחר הינו בינלאומי ולאדם עשויות להיות מקורות הכנסה גם מחוץ למקום התיישבותו.

במציאות חדשה זו אדם יכול היה למצוא את עצמו משלם בעבור אותה הכנסה מס בשתי מדינות שונות – מצב שעלול להוות תמריץ שלילי לסחר בינלאומי, ולפגוע בסופו של דבר בהתפתחות הכלכלית של כל המדינות המעורבות.

בכדי להתמודד עם מציאות משתנה זו ולמנוע חבות מס כפולה גם במקרה של סחר בינלאומי, נוסחו אמנות מס בין המדינות. האמנות מעגנות הסכמות בין המדינות לגבי קדימות זכות המס בנוגע לכל סוג הכנסה. ישראל חתומה על אמנות מס עם מדינות רבות, ואולם אמנת המס החשובה ביותר היא זו שנחתמה בשנת 1995 עם ארצות הברית.

במאמר שכאן, נעמוד על חשיבות אמנת המס בין ישראל לארצות הברית, נתייחס להכנסות הכלולות בה, וחשוב מכך נתייחס להכנסות שאינן כלולות בה. מידע זה הינו קריטי עבור בעלי אזרחות אמריקאית כפולה, ועבור כל מי שיש לו אפיק הכנסה שמקורו בארצות הברית.

 

אמנת מס ישראל ארצות הברית – חשיבות

כאמור, מטרתן של אמנות המס היא למנוע מצב של כפל מס. אלא כשמדובר בארצות הברית, קיימת לאמנה חשיבות יתרה. הסיבה לכך נעוצה בשיטת המיסוי האמריקאית. ארצות הברית אינה מסתפקת בהטלת חבות מס רק בהתאם לתושבות במדינה (כנהוג במרבית מדינות העולם). כך, חבות המס האמריקאית חלה על הכנסותיהם הזרות של אזרחים אמריקאים גם אם מעולם לא ביקרו בארצות הברית.

לאור שיטת המיסוי, אזרח ישראלי שהינו בעל אזרחות אמריקאית בנוסף, יהיה חייב בדיווח ותשלום מס על הכנסותיו שהופקו במדינת ישראל. לא זו בלבד אלא שחבות המס חלה גם על אזרחים זרים שמקור הכנסתם בארצות הברית. מכאן, שגם אזרח ישראלי שאינו תושב ארצות הברית ואינו אזרח המדינה, יהיה חייב במס אמריקאי (בנוסף למס הישראלי) במידה והוא משקיע בנדל"ן או ניירות ערך בארצות הברית.

אם כן, בהעדר אמנת כפל מס, שיטת המיסוי האמריקאית עלולה ליצור חבות מס כפולה ומכופלת.

 

אמנת מס ישראל ארצות הברית – עקרונות

על רקע החשיבות המכרעת של האמנה מול ארצות הברית, נחתמה בשנת 1995 אמנת המס בין המדינות. האמנה עוסקת באופן המיסוי בין המדינות וחלוקתו בין המדינות, וקובעת מי מהמדינות תזכה להטיל מס ראשונה. בנוסף, כוללת האמנה סעיף העוסק בכפל מס. ואכן, כמעט בכל סוג הכנסה לא יוטל על הנישום כפל מס, אך יושת עליו מס בשיעור המס הגבוה ביותר מבין שתי המדינות.

לדוגמא, אם המס על הכנסה כלשהי עומדת בארצות הברית על 12%, ובישראל על 10%, ישלם הנישום מס בשיעור 12% . אם לעומת זאת המס בארצות הברית יהיה נמוך יותר ויעמוד על 10%, ואילו המס בישראל יעמוד על 20%, 10% ישולמו בארצות הברית והיתר (10% נוספים) בישראל.

נושא חשוב נוסף אליו מתייחסת האמנה הוא הכנסותיהם של מי שאינם אזרחי ארצות הברית אך יש להם הכנסה שמקורה בארצות הברית. כך, בנוגע לכל סוג הכנסה קובעת האמנה האם יהיה הנישום חייב במס או פטור (למשל, פטור של שנתיים ממס למורים במוסד חינוכי מוכר, פטור לסטודנטים ומתאמנים וכו').

 

אמנת מס ישראל ארצות הברית – הכנסות שאינן כלולות באמנה

מס העסקה עצמית – Self  Employment Tax

מה העסקה עצמית הינו מס המושת על עצמאים בנוסף למס על הכנסותיהם ומהווה החלופה האמריקאית לביטוח הלאומי הישראלי. כיוון שיתכן מצב שבו אזרח ישראלי שהינו ישלם ביטוח לאומי בארץ, ויהיה חייב במס העסקה עצמית בארצות הברית – מתעוררת שוב שאלת כפל המס.

אלא שאמנת כפל המס אינה חלה על ביטוח סוציאלי, לשם כך אמנות ספציפיות עליהן לא חתומה עם ארצות הברית. משכך, אותו אזרח ישראלי יאלץ לשלם ביטוח לאומי בארץ וגם מס העסקה עצמית בארצות הברית. ואולם, קצבאות סוציאליות מצד המדינה לא יהיו פטורות ממס בשתי המדינות.

 

פנסיה

לגבי פנסיות אמריקאיות הרי שעל פי רוב האמנה תמנע מצב של כפל מס, ואף תכלול פטורים מסוימים. המצב שונה ככל שמדובר בפנסיה ישראלית. לגבי פנסיה ישראלית ישנו חוסר בהירות ומחלוקת פרשנית בנוגע להוראות החלות עליה. יש הסוברים כי הרווחים של הפנסיה בשנות הצבירה חייבים במס, אחרים סוברים כי רווחים אלו אינם חייבים במס, אלא רק בעת משיכתם (על אף שבישראל הם עשויים להיות פטורים ממס, לפחות באופן חלקי).

כיוון שהאמנה עשויה להפחית את תשלום המס על פנסיות, ומנגד היא גם עשויה להטיל חבות מס כבדה – אנו ממליצים בחום לבעלי אזרחות כפולה שהינם בעלי פנסיה, לקבל ייעוץ מקצועי בעניין אשר יבטיח מינימום חשיפה.

 

מילות סיכום

אמנת המס בין ישראל לארצות הברית כוללת הוראות רבות וסבוכות, ואינה מעודכנת בשינויים שחלו בסחר הבינלאומי בשנים האחרונות. שימוש מקצועי ונכון הכולל סיווג הכנסות תחת קטגוריות מועדפות יבטיח נטל מיסים מינימאלי. לעומת זאת סיווג לא נכון של הכנסות עלול להטיל חבות מס כבדה. לאור מורכבות הסוגיה וחשיבותה אנו ממליצים בחום על קבלת ייעוץ מס מקצועי.

רוצים לדעת מהן הקטגוריות המועדפות או איך ניתן להפחית את חבות המס – הצוות המנוסה של MasAmerica בקיא בכל רזי המקצוע וישמח לעמוד לרשותכם.

אמנת מס ישראל ארצות הברית

שאלות ותשובות בנושא

אמנת המס של ישראל-ארצות הברית היא הסכם בין שתי המדינות בדבר מיסוי הכנסה שמקורה ביחידים במדינה אחת ממקורות באחרת. היא מבטיחה שההכנסה של אזרחי כל אחת מהמדינות לא תחויב במס פעמיים, ושאזרחים של כל אחת מהמדינות לא יופלו לרעה בכל הנוגע למיסוי. אמנה זו גם מסייעת להבטיח שאנשים יחויבו במס באזור השיפוט שבו הם מרוויחים את הכנסתם.
העקרונות של אמנה זו הם שיחידים יחויבו במס בשטח השיפוט שבו הם מרוויחים את הכנסתם, שיימנע מיסוי כפול, ושאזרחים של כל אחת מהמדינות לא יופלו לרעה בכל הנוגע למיסוי.
הכנסות שאינן כלולות באמנה הן רווחי הון, ריבית, דיבידנדים, תמלוגים וסוגים מסוימים של שירותים.
במידה ומדובר בפנסיה אמריקאית, לא יתבצע כפל מס ואף יתאפשרו פטורים לעיתים. בכל הנוגע לפנסיה ישראלית המצב תלוי במשתנים רבים וכל כן מומלץ להיוועץ במומחה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים