ביקורת מס אמריקאי: כשרשות המיסים האמריקאית דופקת אצלכם בדלת

אין ביקור רצוי פחות מביקור של נציג רשות המיסים. המחשבה על פקיד השומה מתדפק על הדלתות בחקירה ודרישה מלווה בהחלט בחיל ורעדה. הדברים נכונים לגבי כל רשות מס, ואחת על כמה וכמה לגבי רשות המס האמריקאית, ה – IRS, אשר קובעת סקציות מחמירות ביותר בגין העדר דיווח או דיווח לא מדויק.

במאמר שלפניכם נשתדל להעמיד לרשותכם את מירב המידע הרלוונטי בכדי להתמודד עם ביקורות מס אמריקאי – מי עלול להוות מטרה לביקורת? איך תדעו כי אתם נתונים לביקורת; מהן סוגי הביקורות האפשריות ; ומהן הסנקציות הרלוונטיות במידה ונכשלים בביקורת.

 

מי עלול להוות מטרה לביקורת מס אמריקאי?

כל נישום החייב בהגשת דוח מס הכנסה לרשויות המס האמריקאית, עלול להיות מטרה לביקורת מס ההכנסה. כך לגבי יחידים שהינם בעלי אזרחות אמריקאית, לגבי חברות אמריקאיות ואף לגבי יחידים זרים וחברות זרות שיש להן מקור הכנסה בתחומי ארצות הברית. כל אחד מהם, ואולי גם אתה הקורא את המאמר שכאן, עלול להיות חשוף לביקורת כאמור.

איך תדעו אם אתם נתונים לביקורת מס?

נתחיל במילת הרגעה –  ביקורת המס לא תחל על פי רוב כאשר פקיד המס האמריקאי יתדפק על דלתותיכם. ביקורת מס ההכנסה האמריקאית תחל על פי רוב במכתב ובו דרישה לקבלת מסמכים ואסמכתאות. מרגע זה ואילך, הינכם נתונים לביקורת קפדנית של רשויות המיסים אשר יבחנו את אמיתות הדיווחים לשנת המס הנוכחית, ואף לשנים הקודמות.

תרשים: מכתב פנייה: קיבלתם מכתב פנייה מרשות המיסים האמריקאי? ביקורת מס: 1) דעו כי הינכם נתונים לביקורת מס. 2) מומלץ כבר בשלב זה להתייעץ עם רו'ח

 

כיצד מתבצעת ביקורת המס?

בכלליות ניתן לסרטט קווי מתאר של מספר סוגי ביקורות אפשריות, נעמוד עליהם להלן:

 

דרישה לקבלת מסמכים ובדיקתם הקפדנית

על פי רוב, ביקורת המס תכלול תחילה (ובתקווה שלא תכלול שלבים נוספים), דרישה לקבלת מסמכים. המדובר הוא במסמכים המבססים נתונים ששיקפתם בדוחות המס שמילאתם. משכך, קיים משנה חשיבות למילוי דיווחי מס ההכנסה, על טופסיהם הנלווים, בצורה מדויקת וקפדנית. מילוי שאינו קפדני, אף אם שלא במתכוון, עלול לעורר חשד ולהביא לביקורת מלאה. באופן דומה, ישנה חשיבות למילוי דרישות גילוי המסמכים באופן מקצועי, שכן מילוי מקצועי עשוי לקטוע את החקירה באיבה ולהביא לסיום ההליך.

 

תשאול

אופציה נוספת היא כי תקראו למשרדי רשות המיסים לתשאול. התשאול הינו רחב יותר מדרישת המסמכים, הוא אינו מתעסק בנקודות ספציפיות בדוח מס ההכנסה שלכם אלא בכולו. תדרשו להביא איתכם לתשאול את כל ספרי החשבונות שלכם, ותוכלו להישאל על כל פרט לגביהם. תשאול כזה יכול שיעשה גם בנוכחות רו"ח מטעמכם. למעשה, ראוי ורצוי כי תלוו ברו"ח מנוסה ומקצועי מטעמכם. הדבר עשוי להביא לסיום ההליך במהירות ובקלות.

 

ביקורת פתע

אופציה שלישית היא כי פקיד המס אכן יגיע למקום מושבכם – ביתכם או המקום בו הינכם מנהלים את עסקיכם, ויבקש לקבל מידע בנוגע לדיווח המס שלכם. חקירה מסוג זה נוטה להיות רחבה וקפדנית ביותר. כמובן שבהקשר זה יש חשיבות מרבית לייעוץ רו"ח שוטף.

 

סוגי ביקורות אפשריות

תרשים: 1) דרישת מסמכים. 2) תשאול. 3) ביקורת פתע.

 

מה עלולות להיות תוצאות הביקורת?

לא ניתן לזלזל בחשיבות הטיפול בביקורת המס האמריקאית – העדר דיווח או דיווח שאינו מדויק חושף את הנישום להשלכות כלכליות כבדות, ולעיתים אף להליכים פלילים.

 

העדר דיווח

דיווח שלא במועד או העדר דיווח עלול לגרור קנס בשיעור של עד 25%.

 

דיווח לא מדויק, או רשלני או לא מהימן

אי דיוק בדיווח גורר אף הוא קנס, וזאת בשיעור של כ – 20% מחבות המס. כמובן שככל שמדובר בכוונות מרמה, בנוסף להליך האזרחי עלולות להינקט סנקציות פליליות.

 

אי תשלום חבות המס

אי תשלום מס ההכנסה במועדו גורר קנס של כ- 0.5% מחבות המס המקורית.

 

כל השיעורים הנ"ל צוברים ריבית המחושבת באופן יומי על בסיסי ריבית שנתית ששיעורה כ- 6%.

כפי שניתן לראות כלל השיעורים האלו עלולים להתווסף יחדיו ולהגיע לסכומים אדירים – גובה הקנסות המצטבר יכול להגיע עד ל כ- 75% מסכום חברות המס.

עוד יוער כי  בעלי חובות מס משמעותיים עלולים להיות חשופים לשלילת דרכונם האמריקאי.

ואולם, גם במקרה בו כבר הוטל מס, יש חשיבות לקבלת ייעוץ מקצועי באמצעותו ניתן, לעיתים, להביא להפחתת הקנס ואף לביטולו.

לא הגשתם דיווחי מס כנדרש? הגשתם אבל קיבלתם מכתב חקירה ודרישה מרשות המיסים? נקבע לכם תשאול מס במשרדי הרשות? הרשות ניהלה כנגדכם חקירה והטילה קנסות? הצוות המקצועי של MasAmerica הינו בעל ניסיון רחב וישמח לעמוד לרשותכם ולגרום "לחלום הרע" הזה, להיעלם.

ביקורת מס אמריקאי: כשרשות המיסים האמריקאית דופקת אצלכם בדלת
ביקורת מס אמריקאי: כשרשות המיסים האמריקאית דופקת אצלכם בדלת

שאלות ותשובות בנושא

כל מי שנדרש להגיש החזר מס בארה"ב יכול ליפול קורבן לביקורת מס בארה"ב. במהלך ביקורת מס, הנישום נדרש לספק הוכחות להכנסה, כגון תלושי שכר, דפי בנק ומסמכים נוספים התומכים במידע המדווח בדוח המס שלו.
ישנם שני סוגים של ביקורת מס בארה"ב: ביקורת התכתבות, שבה מס הכנסה שולח מכתב המבקש מידע נוסף, וביקורת שטח, שבה סוכן מס הכנסה מבקר את משלם המסים לבדיקה.
במהלך ביקורת מס בארה"ב, יש להציג את כל הרשומות הפיננסיות, המסמכים וראיות אחרות הרלוונטיות להחזר המס הנבדק. כולל מסמכי הכנסה, קבלות, צ'קים מבוטלים, דפי בנק, דפי כרטיסי אשראי ומסמכים אחרים התומכים בניכויים והזיכויים שנתבעו בהחזרה. כמו כן, על הנישום להיות מוכן להסביר כל סתירה עם המסמכים שהוצגו. בנוסף, על הנישום לספק כל מידע מבוקש הקשור להחזר, לרבות מידע על כל עסקאות או פעילויות שעלולות להשפיע על חבות המס.
אם לא ישולמו מסים, הנישום יקבל קנס ממס הכנסה. אם הקנס לא ישולם, מס הכנסה יכול לנקוט בפעולות אכיפה, כגון הטלת עיקול על רכושו של משלם המסים או עיטור שכרם. הנישום עלול גם לעמוד בפני עונשים פליליים, לרבות קנסות נוספים ו/או מאסר.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים