דוחות מס אמריקאים – אולי אתם חייבים בהם ולא ידעתם

היקף היריעה של שיטת המיסוי האמריקאית ובכללן דוחות מס אמריקאים, הינו רחב ביותר, וחורג מזה הנהוג במדינות אחרות. משכך, יתכן שבעת שאתם קוראים שורות אלו יסתבר לכם כי הינכם חייבים בדיווח מס לרשויות המיסים האמריקאיות, וזאת מבלי שהייתם ערים לכך. במאמר שכן, נפרט את חובות דיווח המס בארצות הברית, נבהיר על מי הן חלות ומה הן כוללות. רוצים לוודא שאינכם חייבים בדיווח מס לארצות הברית? תמשיכו לקרוא.

 

תחולת חובת דיווח המס בארצות הבית

חובת דיווח המס האמריקאי אינה שמורה רק לאזרחים אמריקאים המתגוררים בארצות הברית ומתפרנסים באופן עצמאי, כפי שניתן היה לסבור. חובת הדיווח חורגת מתחומי הטריטוריה האמריקאית ועוטה תחולה פרסונאלית : היא חלה על כל אזרחי ארצות הברית וכל מחזיקי הגרין קארד, גם אם אינם מתגוררים בארצות הברית, וחלה אף על אזרחים זרים אשר מקיימים פעילות עסקית כלשהי בארצות הברית. דברים נכונים גם לגבי תאגידים אמריקאים מכל סוג, ותאגידים זרים הפועלים בתחומי ארצות הברית.

אם כן, אפילו אם הינכם אזרחים ישראלים בעלי השקעות בארצות הברית הינכם נדרשים בהגשת דיווח מס הכנסה לרשות המס האמריקאית. קל וחומר אם הינכם בעלי אזרחות אמריקאית כפולה או מחזיקי גרין קארד (אפילו אם מעולם לא ביקרתם בארצות הברית).

 

על מי חלה חובת דיווח המס בארצות הברית?

טקסט בתמונה: - אזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין קארד (תושבי קבע) המתגוררים בארצות הברית - אזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין קארד שאינם מתגוררים בארצות הברית - אזרחים זרים בעלי הכנסה שמקורה בתחומי ארצות הברית.

אם הינכם עונים על אחד מהקריטריונים הנ"ל – חובת דיווח המס חלה עליכם, בהינתן עמידה בספי הכנסה הקבועים בחוק.

 

סף הכנסה שנתית

בניגוד לישראל שיטת המיסוי האמריקאית אינה מטילה את חובת הדיווח רק על עצמאים ומתייחסת באופן דומה לשכירים. ואולם, בעוד שסף ההכנסה המחייב דיווח בקרב עצמאים עומד על 400 דולרים, סף ההכנסה המחייב דיווח בקרב שכירים הינו גבוה יותר, ותלוי בסטאטוס האישי של הנישום.

הוראות חוקי המיסוי מבחינות בין מספר סטאטוסים אישיים
יחיד

רווק / גרוש ללא ילדים / אלמן ללא ילדים.

נשואים המגישים יחיד

זוגות נשואים המגישים את דיווח המס במשותף.

נשואים המגישים בנפרד

אדם נשוי הבחור להגיש את דיווח המס שלו בנפרד.

ראש משק בית

הכוונה היא לאדם שאינו נשוי על פי כללי המס אך מכלכל משק בית עם תלויים.

אלמן מוכר

אלמן עם ילדים בשנתיים הראשונות לאחר מות בן הזוג.

 

בעבור כל אחד מהסטאטוסים הנ"ל קובעת שיטת המיסוי סף הכנסה שנתי שונה ומחייב בדיווח:

טבלת השוואה: יחיד - $12,200. ראש אב בית - $18,350. נשואים משותף - $24,400. נשואים בנפרד - $5. אלמן מוכר - $24,400.

 

בנוסף, עבור כל נישום שעבר את גיל 65 או שהינו עיוור קובעות הוראות המס כי יתווסף לסף ההכנסה השנתית – המתואר לעיל, סך של 1,650 דולרים. כלומר: יחיד שהינו עיוור יהיה חייב בהגשת דיווח מס שנתי באם הכנסתו השנתית תעלה על סכום של 13,850 דולרים.

 

היקפי חובת הדיווח

ככל שמדובר בנישום שהוא אדם פרטי דיווח ההכנסה השנתית נעשה בטופס 1040- טופס מס ההכנסה השנתית. נישומים שהינם תאגידים מגישים טופס דומה הייחודי להם- טופס 1065. הטופס כולל, מעבר לפירוט הפרטים האישיים, נתונים לגבי הכנסותיו הכלל עולמיות של הנישום (כלומר- גם הכנסותיכם בישראל), נתונים לגבי ניכויים, זיכויים והחזרים להם זכאי הנישום.

יש לציין כי מעבר לחובת דיווח המס לרשויות המס, אזרחים אמריקאים (בלבד!), חייבים בהגשת טופס נוסף במסגרתו הם מדווחים על החזקותיהם בחשבונות פיננסים זרים שסכומם עולה (או עלה במהלך השנה), על 10,000 דולרים. כאמור, חובה זו שמורה רק לאזרחים אמריקאים והיא לא מוגשת לרשות המס האמריקאית אלא דווקא למשרד האוצר האמריקאי.

 

מועדי הגשת דיווח המס

המועד להגשת דיווח המס הינו 15 באפריל לשנת המס העוקבת. אזרחים שאינם מתגוררים בארצות הברית ואזרחים זרים יגישו את הדיווח עד ליום 15 ביוני לשנת המס העוקבת. אזרחים אמריקאים יוכלו לקבלת ארכה להגשת הדיווח עד ליום 15 באוקטובר, ואילו אזרחים זרים יוכלו לקבל ארכה להגשת הדיווח עד ליום 15 בדצמבר.

אזרחים אמריקאים > 15 באפריל > 15 באוקטובר. אזרחים אמריקאים שאינם מתגוררים בארצות הברית > 15 ביוני > 15 באוקטובר. אזרחים זרים > 15 ביוני > 15 בדצמבר.

 

אי עמידה בחובת הדיווח או דיווח חסר עלולות לגרור קנסות וסנקציות קשות אחרות. אם אינכם בטוחים אם עליכם להגיש דיווח מס או שאתם צריכים עזרה בהגשת הדיווחים, צוות MasAmerica ישמח לעמוד לרשותכם.

דוחות מס אמריקאים - אולי אתם חייבים בהם ולא ידעתם
דוחות מס אמריקאים – אולי אתם חייבים בהם ולא ידעתם

שאלות ותשובות בנושא

דיווח מס בארצות הברית הוא תהליך הגשת החזר מס הכנסה למס הכנסה (IRS). כל אדם, חברה, שותפות, עיזבון ונאמנות שמקבלים הכנסה חייבים לדווח על כך ל-IRS. משלמי המסים חייבים לדווח על הכנסותיהם, הניכויים והזיכויים שלהם ל-IRS כדי לקבוע את סכום המסים שהם חייבים או את ההחזר שהם יקבלו.
אנשים שהרוויחו הכנסה, בעלי ניכויי מס מסוימים או בעלי זיכויים מסוימים חייבים להגיש דו"ח למס הכנסה. זה כולל אנשים עם הכנסה משכר, משכורות, טיפים, השקעות, פנסיה וקצבאות. גם עצמאים, לרבות בעלים בודדים וקבלנים עצמאיים, חייבים להגיש דו"ח למס הכנסה.
היקף חובת הדיווח משתנה בהתאם לסוג הנישום. בדרך כלל, אנשים חייבים לדווח על הכנסות משכר, משכורות, טיפים, השקעות, פנסיה וקצבאות על החזר למס הכנסה. עצמאים חייבים גם לדווח על הכנסות והוצאות העסק שלהם. בנוסף, על התאגידים לדווח על הכנסותיהם והוצאותיהם וכן על המסים ששילמו. שותפויות ונאמנויות חייבות לדווח על הכנסותיהן ומידע אחר ל-IRS.
המועד להגשת דוח המס תלוי בסוג הנישום. בדרך כלל, אנשים חייבים להגיש את החזר המס שלהם עד ה-15 באפריל של כל שנה. תאגידים וגופים אחרים חייבים בדרך כלל להגיש עד ליום ה-15 של החודש ה-3 לאחר תום שנת המס שלהם. לעצמאים יש מועד אחרון ל-15 באפריל להגשת דו"ח המס שלהם ולתשלום מסים כלשהם. בקשות הארכה עשויות להתקבל עבור נישומים מסוימים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים