התיישנות החזר מס בארה"ב

חוקי המס בארה"ב נאכפים בידי רשות המיסים האמריקנית, כאשר כלל אזרחי ארה"ב החל מגיל 17 ומעלה, חייבים בדיווח על הכנסותיהם, בין שהם גרים בארה"ב בפועל ובין אם לא. חובת הדיווח על הכנסות, חלה גם לגבי אזרחים של מדינות זרות שמקיימים פעילות עסקית לסוגיה בתחומי ארה"ב. בהקשר זה, חשוב לדעת כי בדומה לנהוג כאן בארץ, גם בארה"ב אין התיישנות על חובת הדיווח למס הכנסה וחובת התשלום של שומת המס לפי הצורך. אולם למרבה הצער, התיישנות החזר מס בארה"ב במקרים של גביית מס ביתר, דווקא כן קיימת.

 

החזר מס בארה"ב – ההטבה שאתם לא רוצים לפספס

אחת הזכויות שמעמידה ממשלת ארה"ב לזכות אזרחיה משלמי המיסים, היא האפשרות לקבלת החזרי מס בגין גביית מס עודף. עד כאן, המצב דומה למה שאנחנו מכירים מהארץ. אולם ארה"ב מאפשרת לאזרחיה במקרים מסוימים, גם לקבל החזרים במזומן גם מבלי שנדרשו לשלם מס כלל ועיקר. כך קורה שהחזרי המס בארה"ב עשויים להגיע עד סכומים גבוהים ביותר בראייה שנתית.

בחוק המס האמריקאי נקבע כי כל תושב אמריקאי מחויב בהגשת דוחות מס בארצות הברית מדי שנה בשנה, ובהתאם לכך – הוא רשאי לדרוש גם החזרי מס בקרדיטים, אפילו אם לא היו לו הכנסות שבגינן חויב במס כלל. בין סוגי ההחזרים שניתן לקבל במסגרת זו בארה"ב, ישנו: החזר מס לשכירים בארה"ב, החזר מס לסטודנטים בארה"ב וכן החזר מס בארה"ב עבור הילדים.

אולם כמו לכל דבר טוב, גם החזרי המס בארה"ב אינם זמינים לנצח, ולכן, כדי שלא תפספסו את ההזדמנות ליהנות מההטבות הללו, חשוב שתהיו מודעים לקיומה של התיישנות החזר מס בארה"ב.

 

מהי תקופת ההתיישנות החלה על בקשה להחזרי מס בארה"ב?

הגשה של בקשות להחזרי מס בארה"ב אפשרית בטווח של עד שלוש שנים מן המועד להגשת הדוח במקור, ו / או בתוך שנתיים מן המועד שבו המס שולם בפועל, אשר בגינו הנישום מבקש החזר. בהתאם לזאת, במקרה של דוחות שנתיים שהוגשו אחרי ה – 15 לאפריל בשנת המס העוקבת, ניתן יהיה להגיש בקשה להחזר מס רק עבור 3 השנים שקדמו למועד ההגשה. זאת בשונה מהחוק בישראל המאםשר להגיש בקשות רטרואקטיביות לקבלת החזרי מס עבור תקופה של עד שש שנים אחורה.

המצבים שעלולים להוביל להתיישנות החזר מס בארה"ב ואובדן סכומים משמעותיים

כאמור, הגשת בקשה להחזרי מס בארה"ב תתאפשר בהתאם למאוחר מבין 3 השנים מן המועד להגשת הדוח השנתי הרלוונטי או שנתיים מן המועד בו המס שבגינו מבקשים את ההחזרים, שולם בפועל.

פירוש הדבר הינו שהגשה של דוח מס אחרי ה – 15 לאפריל 2022 לצורך העניין, לא תאפשר לנישום לקבל החזר מס בגין שנת 2019, אלא רק בגין השנים 2020, 2021 ו – 2022.

למרבה הצער, מרגע שתקופת ההתיישנות על החזרי המס חלפה, אין דרך לקבל את ההחזרים עבור השנים שמעבר לתקופה המדוברת, גם באמצעות רואה חשבון אמריקאי. זאת משום שמבחינת ה – IRS ההחזרים איבדו מתוקפם ואינם זמינים עוד לדרישה.

כך זה עובד גם כשמגישים דוח שנתי מתוקן. במידה ועברו למעלה מ – 3 שנים מן המועד האחרון להגשת הדוח לאותה שנת מס, הגשת דוח מתוקן לא תוביל לקבלת החזרי מס.

יחד עם זאת, היה והוגשה בקשה למתן ארכה למועד הגשת הדוח השנתי, גם תקופת ההתיישנות על החזר המס תוארך בהתאם.

נסייג ונאמר כי כן קיימים יוצאי דופן לגבי התיישנות החזר מס בארה"ב, במקרה שבוצע תיקון כדי לדרוש החזרים עבור חוב אבוד או מסופק. בתרחיש כזה, תהיה תקופת ההתיישנות 7 שנים במקום 3, כאשר קיימות גם הקלות מסוימות עבור נישומים שבעקבות מחלה או נכות התעכבו בהגשת הדוחות השנתיים ואי לכך נאלצו להגיש את בקשתם לקבלת החזרי המס לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות המקובלת בת שלוש השנים.​

 

מהי תקופת ההתיישנות לביקורת מס בארה"ב והחזרי מס בארה"ב?

רשות המיסים האמריקאית (ה – IRS) רשאית לבצע ביקורת לדוחות מס שהוגשו בארה"ב, במשך 3 השנים ממועד הגשת הדוח בפועל. נישום שהגיש את דוח המס טרום המועד האחרון להגשתו, יספרו לו שלושת השנים להתיישנות ביקורת המס, החל מהתאריך הרשמי האחרון להגשת אותו דוח.

לצורך העניין, אם הגשתם את דוח המס לשנה כלשהי בחודש פברואר כשהמועד הרשמי להגשתו היה ב – 15 לאפריל של אותה שנה, תחול על דוח זה התיישנות לצורכי ביקורת המס רק בחלוף 3 שנים מה – 15 לאפריל ולא מפברואר. רק עם תום תקופת ההתיישנות הנ"ל בת 3 השנים, תפקע זכותה של רשות המיסים האמריקאית לחייב אתכם בתשלום מיסים עבור אותו הדוח.

 

החריגים לעניין התיישנות החזר מס בארה"ב וביקורת מס בארה"ב

למרות האמור לעין, קיימים כמה יוצאי דופן בהקשר של ההתיישנות על ביקורת המס:

 

  • לא תחול התיישנות לעניין ביקורת מס אם הטפסים הבאים לא הוגשו: טופס 8938, טופס 5471 או טופס 3520.
  • לא תחול התיישנות לעניין ביקורת מס באם דוחות המס שהוגשו התגלו כשקריים או ככאלו המציגים מצג שווא.
  • במקרים שבהם לא נכלל דיווח על הכנסות בשיעור של למעלה מ – 25 אחוזים מסך ההכנסה שדווח במסגרת דוח המס אשר הוגש ל – IRS – ההתיישנות תעמוד על תקופה של 6 שנים במקום 3.
  • במקרים שבהם חל איחור בדיווח או אי דיווח מוחלט על הכנסות מחשבונות זרים (FBAR) בסכום העולה על 5,000 דולרים – ההתיישנות תעמוד על תקופה של 6 שנים במקום 3.

 

נושא התיישנות על ביקורת מס בארצות הברית מובא בהקשרנו, משום שיוצאי הדופן הנ"ל תקפים גם לעניין התיישנות החזר מס בארה"ב.

 

איך ניתן להימנע מהתיישנות החזר מס בארה"ב?

ברוב המקרים, איחור בהגשתם של דוחות המס בארה"ב גורם לאובדן של סכומי כסף משמעותיים מאוד, שאותם יכול היה הנישום לקבל בחזרה מרשות המיסים האמריקאית. בהתאם לכך, מומלץ בחום לנישומים בישראל להימנע עד כמה שניתן מעיכובים בהגשת דוחות המס בארה"ב לשם קבלת החזרי מס, ובמידה והם נדרשים לניכוי מס במקור בארצות הברית – לברר אם תשלום המיסים או ניכויי המס בוצעו על פי הוראות האמנה, כדי שלא ידרשו להשלים מכיסם בהמשך את תשלומי המס בארץ בחלוף המועד האחרון להגשת הבקשה לקבלת החזרי המס בארה"ב.

 

איך מקבלים החזר מס בארה"ב במועד ללא התיישנות החזר מס בארה"ב?

כאשר קיימת זכאות לקבלת החזרי מס בארה"ב, יש להגיש דוח שנתי למס הכנסה האמריקאי כדי לקבל את ההחזרים. ישנה אפשרות להגשת הדיווח אונליין, כדי לזרז תהליכים ולקבל את הכספים במהירות רבה יותר. כמובן, על כלל ההכנסות יש לדווח גם לרשות המיסים בישראל. אף שבמקרים מסוימים הדבר עשוי להוליד חבות מס, במקרים רבים עוד יותר נוצרת זכאות לקבלת החזרי מס מארה"ב, שישלחו אליכם כצ'ק נחמד בדואר. על מנת לממש את מלוא זכויותיכם להחזרי מס בארה"ב, הקפידו למלא את הדוח באופן מפורט ומדויק ורצוי בסיוע של חברה מקצועית לייעוץ מס אמריקאי, כמו המומחים של אתר "מס אמריקה".

התיישנות החזר מס בארה"ב
התיישנות החזר מס בארה"ב

שאלות ותשובות בנושא

החזר מס בארה"ב הוא החזר של מיסים ששולם על ידי משלם מס למס הכנסה (IRS), בדרך כלל עקב תשלום יתר של מסים או זיכוי מס זכאי.
תקופת ההתיישנות החלה על בקשה להחזרי מס בארה"ב היא בדרך כלל שלוש שנים מיום הגשת הדוח או שנתיים מיום תשלום המס, לפי המאוחר מביניהם.
החריגים לחוק ההתיישנות של החזרי מס בארה"ב כוללים הפסדים עקב נפגעים או גניבה, החזרים בגין פיצויים של עובדים, או החזרים עקב פשיטת רגל.
הדרך הטובה ביותר להימנע מחוק ההתיישנות על החזרי מס בארה"ב היא להגיש את המיסים שלך בזמן. חוק ההתיישנות עבור החזרי מס הכנסה פדרליים מתחיל בדרך כלל 3 שנים מהתאריך שבו מועד החזר המס (כולל הארכות). אם לא תגיש את המסים שלך בזמן, מס הכנסה עשוי לעכב את ההחזר שלך. כמו כן, אם אתה חייב מסים, חוק ההתיישנות לעולם לא יפוג, אז הקפד לשלם מיסים עד למועד הפירעון.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים