כיצד עובד החזר מס שלילי בארה״ב

החזר מס שלילי בארה"ב, בדומה להחזר מס שלילי בישראל, זמין לאוכלוסיות שונות בארצות הברית בכפוף לעמידה בתנאי זכאות שונים. במסגרת סקירה זו נדון במקרים השכיחים שבהם ישנה אפשרות לקבלת החזר מס בארצות הברית ונסביר כיצד עובד החזר מס שלילי בארה"ב.

 

כיצד נוצרת זכאות להחזר מס שלילי בארה"ב?

בדומה לחישוב חבות המס בישראל, גם בארה"ב החישוב מתבצע על בסיס שנתי. היות ושכרם של עובדים שכירים בארצות הברית משולם על בסיס דו שבועי או חודשי, המעביד מבצע הערכה משוערת של שיעור ההכנסות השנתי של העובד, ובהתאם להערכה זו, הוא מנכה מס משכר העובד.

אולם הערכת המעביד לרוב אינה לוקחת בחשבון זכאות לניכויי או זיכויי מס הנגזרים ממצבו המשפחתי של העובד ועמידתו בקריטריונים שונים המאפשרים קבלת הטבות מיסוי. כך למעשה, נוצרת הזכאות לקבלת החזר מס שלילי בארה"ב, על חשבון ההטבות שלא נוצלו במהלך שנת המס.

 

איך ניתן לקבל החזר מס שלילי בארה"ב?

כדי לקבל החזרי מס שלילי בארה"ב, נדרש הנישום להגיש עם תום שנת המס דו"ח מס לרשות המיסים האמריקאית, שבו יצהיר על הכנסתו השנתית בפועל. כדי לצמצם את שומת המס, העובד רשאי לדווח על סוגים שונים של הוצאות הכרחיות שנדרש להוציא לאורך שנת המס המדווחת, אשר חוקי המס האמריקאיים מכירים בהן בתור הוצאות הניתנות לניכוי בחישוב שנתי של ההכנסה החייבת במס.

 

המקרים השכיחים שבהם ישנה אפשרות לקבלת החזר מס הכנסה שלילי בארה"ב

ככלל, ישנו מגוון תרחישים שמאפשר קבלת החזר מס הכנסה שלילי בארה"ב, אולם המקרים הקלאסיים שבהם קמה לאזרח אמריקני זכאות לקבלת החזר מס שלילי בארה"ב, הם החזרי מס שלילי לעובדים שכירים ששילמו מס ביתר, החזרי מס בארה"ב בגין ילדים שטרם מלאו להם 17 שנים, וכן החזרי מס בארה"ב בתצורת מענק לסטודנטים עם אזרחות אמריקאית שעומדים בתנאי זכאות מסוימים.

כאמור, אלו הם רק מקצת המקרים שבהם קמה לנישום זכאות לקבלת החזרים ממס הכנסה האמריקאי ולכן חשוב לבדוק את הנושא באופן פרטני בעזרת חברה המתמחה בייעוץ מס אמריקאי והגשת בקשות להחזרי מס בארה"ב.

הזכאות להחזר מס שלילי בארה"ב לעובדים שכירים בארצות הברית

עובדים שכירים שמשכרם בארה"ב נוכה מס ביתר, עשויים כאמור, להיות זכאים לקבלת החזר מס הכנסה שלילי בארה"ב. כפי שהזכרנו קודם לכן, קבלת החזר מס שלילי תיתכן גם בעקבות ניכוי של הוצאות מוכרות לצרכי מס והקטנה של חבות המס מול ה- IRS. להלן רשימה מצומצת של נתונים אישיים ופעולות שעשויים להקטין את חבות המס השנתית של הנישום:

  • הפחתת מס בגין מצב משפחתי.
  • הפחתת מס בהתאם למספר הילדים שבחזקת הנישום ותלויים בו כלכלית.
  • הקלות מס בגין הוצאות ביטוח על פוליסות ביטוח בריאות שנרכשו בארה"ב.
  • הטבת מס על הפרשה לקרן פנסיה אמריקאית.
  • הפחתת חבות המס בגין הוצאות ריבית בנטילת הלוואה למימון לימודים.
  • הפחתת מיסים כנגד הוצאות על מעבר דירה לצורך עבודה.

 

החזר מס בארה"ב לעובדים שכירים שלא היו להם הכנסות בחלק משנת המס

בדומה להחזרי מס בישראל, גם שכירים בארה"ב שעבדו רק בחלק משנת המס עשויים להיות זכאים לקבלת החזרים ממס הכנסה האמריקאי (ה- IRS) בהיקף משמעותי. זאת משום שמשכרם נוכה מס הכנסה בשיעור הנגזר מחישוב שנתי שהמעביד ערך כאשר עוד עבדו, בעוד שהלכה למעשה, היו להם הכנסות מעבודה אצל אותו מעביד רק בחלק משנת המס.

כך, במעמד הגשת דוח המס השנתי העובד יוכל לפרוס את שכרו בפועל למשך 12 חודשים ובהתאם לו לשלם שיעור נמוך יותר של מס הכנסה בראייה שנתית. אולם ישנם גם מקרים שבהם לעובד לא תהיה אפשרות לפרוס את שומת המס שלו על פני שנה שלמה אלא יידרש להתאים בדוח מס את הכנסותיו להערכה השנתית שהמעביד סיפק במקור, על פי החלק היחסי מתוך שנת המס שבו הוא היה מועסק תחת אותו מעביד בארה"ב.

לכן כדאי להיוועץ במומחים למיסוי אמריקאי לשם מיקסום הזכאות להחזרי מס הכנסה שלילית בארה"ב.

 

הזכאות להחזר מס שלילי בארה"ב בגין ילדים שטרם מלאו להם 17 שנים

ממשלת ארה"ב מאפשרת להורים עובדים שלילדיהם אזרחות אמריקאית וטרם הגיעו לגיל 17, ליהנות מהקלות מיסוי. זאת מתוך שאיפה לעודד הורים לצאת לעבוד. לרוב הטבת המיסוי הנ"ל מתבטאת כזיכוי מס המאפשר בהקטנה של חבות המס של הנישום. אולם קבלתה עשויה להתאפשר גם בתצורה של החזרי מס, כאשר לנישום אין חבות מס. הטבת המיסוי המוצעת להורים לילדים העומדים בקריטריונים, מוגבלת לסכום שנתי בן 1,000 דולרים.

התנאי הבסיסי לקבלת החזרי המס בגין הילדים, הוא שהנישום יהיה בעל הכנסות מעבודה החייבות בתשלום מס הכנסה. אולם לעניין זה כדאי לדעת שבעקבות חשיפת תרמיות מס שהתבצעו לאחרונה על ידי אזרחים אמריקאים שחיים מחוץ לגבולות ארצות הברית, ה- IRS הגביר את האכיפה בנושא הבקשות להחזרי מס בגין ילדים קטינים בארה"ב.

במסגרת זו, דורשת רשות המיסים האמריקנית מנישומים המבקשים החזר מס הכנסה שלילי בגין ילדיהם, לצרף תרגום מטופס 106 שקיבלו ממעסיקם במדינה שבה הם מתגוררים, לצד דוח המס. בכל מקרה, סכום ההחזרים הוא נגזרת של גובה ההכנסה החייבת במס של ההורה, כאשר ככל שמדובר בהכנסה גבוהה יותר, כך ההחזר נשחק יותר.

 

הזכאות להחזר מס בארה"ב בדמות מענק לימודים עבור סטודנטים עם אזרחות אמריקאית

רשות המיסים האמריקאית מעמידה לרשות הסטודנטים בארה"ב הטבת מס, שבחלקה יכולה גם להתקבל כהחזר מס המשולם באופן ישיר לחשבון הבנק של הסטודנט. סטודנטים בישראל שיש להם אזרחות אמריקאית ולומדים באחד ממוסדות הלימוד הישראליים שמוכרים בידי משרד החינוך האמריקני, עשויים להיות זכאים גם הם לקבלת הטבת מיסוי ב- IRS בכפוף לעמידה בכמה תנאים נוספים.

החזרי מס אלו משולמים בגין שכר הלימוד לתואר ראשון של מגיש הדוח, של אשתו או של אחד מילדיו הנתמכים בו – בהינתן והם רשומים כאזרחי ארה"ב. מדובר בזיכוי ממס הכנסה בסך עד 2500$ לשנה, כשמתוכם 1000$ עשויים להינתן לנישום בתור החזר כספי ישירות לחשבון העו"ש שלו, בהינתן שאין לו חבות מס.

 

האם גם ישראלים זכאים לקבל החזר מס שלילי בארה"ב?

בכל הנוגע להחזר מס שלילי בארה"ב, ישנה משמעות גם לסוג דוח המס המוגש. נישומים שמגישים דוחות מס כאזרחים אמריקאיים עושים זאת באמצעות טופס 1040, לעומת תושבים זרים שנדרשים להגיש דוחות מס באמצעות טופס NR1040. במקרה השני, החל על ישראלים שיש להם פעילות כלכלית בארה"ב, נדרשות התאמות שונות בבקשת החזרי המס מה- IRS.

בעוד שאזרח אמריקאי יכול ליהנות מהטבות מס בדמות ניכויים וזיכויים על פי הכנסתו, תושבים זרים ובכלל זה ישראלים, יכולים לדרוש הקלות מיסוי בכפוף לאמנת המס שעליה חתומות ארה"ב וישראל. באופן זה גם ישראלים יכולים להפחית את חבות המס שלהם ולקבל החזר בגין המס העודף ששילמו בארה"ב.

 

כך תוכלו לקבל החזר מס שלילי בארה״ב בקלות ובמהירות

זקוקים לסיוע נוסף בקבלת החזר מס שלילי בארה"ב? צוות המומחים באתר מס אמריקה, ישמח לבדוק את זכאותכם לקבלת ההחזרים וללוות אתכם בהגשת הבקשה, עד לקבלת הכספים המגיעים לכם. לפרטים נוספים – לחצו כאן.

כיצד עובד החזר מס שלילי בארה״ב
כיצד עובד החזר מס שלילי בארה״ב

שאלות ותשובות בנושא

אתה יכול לקבל החזר מס שלילי בארה"ב אם אתה חייב ל-IRS יותר מסים ממה שכבר שילמת השנה. זה יכול לקרות אם לא נמכו לך מספיק מסים מתלושי המשכורת שלך או אם יש לך הוצאות ניכויות גדולות או זיכויים העולים על סכום המסים שכבר שילמת.
מקרים נפוצים שבהם משלמי מס עשויים לקבל החזר מס שלילי כוללים כאשר לא נמשכו מספיק מסים מתלושי המשכורת שלהם, יש להם הוצאות גדולות בניכוי או זיכויים העולים על סכום המסים שכבר שילמו, או שיש להם הכנסה נמוכה מדווחת.
לא, ישראלים אינם זכאים לקבל החזר מס שלילי בארה"ב, באפרול ל לקבל הקלות מס בלבד.
הדרך המהירה ביותר לקבל החזר מס שלילי בארצות הברית היא להגיש את המיסים שלך בהקדם האפשרי. הדבר יאפשר לך לקבל את ההחזר מוקדם יותר ולהימנע מכל קנסות או חיובי ריבית אפשריים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים