מיסוי בארה"ב ליחידים שאינם אזרחים

כשבאים לדבר על מיסוי בארה"ב ליחידים שאינם אזרחים, יש לחלק בין שני סוגי הכנסות של זרים בארה"ב: הכנסות הנובעות מפעילות עסקית כלשהי, והכנסות שאינן נובעות מפעילות עסקית. לכל אחד מן המקרים יש להתייחס באופן שונה שכן אופן המיסוי אינו שווה במקרים אלו. אם אתם ישראלים והחלטתם להעשיר את קופתכם המדולדלת בהשקעות נדל"ן ביבשת הזהב או שיש לכם עסק עצמאי בארה"ב, ייתכן והמאמר הזה עשוי לעניין אתכם, מאוד.

 

מיסוי בארה"ב ליחידים שאינם אזרחים – חלוקה לפי קטגוריות

הכנסות הנובעות מפעילות עסקית

אם אתם משכירים נדל"ן, יש לכם הכנסות מעבודה או שיש לכם הכנסות מעסק, הנכם מחויבים בהגשה של דו"ח על כל ההכנסות שלכם מתחילת שנת המס.

עד שנת 2018 נתנה ארה"ב פטור ממס עד רווחים של 4,050$, רק מסכום זה ואילך היה על יחידים שאינם אזרחים לשלם מס על רווחיהם, כך יצא רבים לא היו צריכים לשלם מס משום שהכנסותיהם היו פחותות מתקרה זו. משנת 2018 ואילך יצא חוק זה מתקפו ובמקומו נכנס חוק מיסוי חדש לפיו כל מגישי הדו"חות יאלצו לשלם מס כבר מהדולר הראשון של הכנסותיהם.

 

הכנסות שאינן נובעות מפעילות עסקית

הכנסות אלו הן בדרך כלל פסיביות, נמנות עליהן: הכנסות מתמלוגים, דיבידנדים, ריבית, רווחי הון והכנסות נוספות. ההכנסות בקטגוריה זו לא יחויבו בהגשת דו"ח מס אלא אם כן נגבה מן הזר מס ביתר ממה שנקבע באמנת המס של ישראל ארה"ב. במקרה זה יהיה צורך להפיק דו"ח לרשויות המס, הכנסות אלו נמנות בתוך דו"ח המיסוי בארה"ב ליחידים שאינם אזרחים. המכונה 1040NR.

מיסוי בארה''ב ליחידים שאינם אזרחים
מיסוי בארה"ב ליחידים שאינם אזרחים

השקעות נדל"ן בארה"ב – כמה מס תידרשו לשלם על הרווחים?

ישנה אפשרות בחירה למשקיע ישראלי המחזיק נכסים באופן אישי איך להגדיר את ההכנסות שלו:

 • הכנסות מפעילות עסקית – מכונות ECI
 • הכנסות שאינן מפעילות עסקית – מכונות NECI

 

במידה ונבחרה האופציה הראשונה, יש להגיש דו"ח מס לרשויות המס בארה"ב, בדו"ח יפורטו כל ההכנסות וההוצאות שהופקו התחומי ארה"ב.

יש לשלם מס לפי מדרגות המס הקבועות בחוק:

 1. עד רווח שנתי של 9,700 $ יש לשלם מס בגובה 10%.
 2. עד רווח שנתי של 39,475 ייגבו 12% אחוז על ההפרש בין המדרגות בנוסף למה שנגבה עד כה.
 3. על רווח שנתי של 84,200$ ייגבו 22% על ההפרש בנוסף למס המצטבר.
 4. על סכום של 160,725$, ייגבו 24% מס על ההפרש בנוסף למס המצטבר.
 5. עד רווח שנתי של 204,100 ייגבה מס בשיעור 32% על ההפרש בתוספת למס שהצטבר עד כה.
 6. עד רווח שנתי של 510,300$ יש לשלם מס בשיעור 35% על ההפרש בנוסף למס המצטבר.
 7. ומ- 510,300$ ומעלה יש לשלם 37% על ההפרש וכן את כל המס המצטבר.

 

לא מומלץ לבחור באפשרות השנייה של NECI, משום שאז יש לבחור בישות כלשהי אמריקאית שתגבה מס במקור על כל ההכנסות בשיעור 30%, מפני שאין סעיף באמנת מס ישראל ארה"ב הקובע שיעור מס מוגדר.

 

הכנסות ממכירת נכס בארה"ב ליחיד שאינו אזרח – גובה המיסוי

מי שהייתה לו הכנסה ממכירת נכס שהחזיק באופן אישי או שהיה שותף בו, חייב לשלם מס רווח הון בכפוף לתקופת הבעלות.

על נכס שהוחזק למעלה משנה יש לשלם מס בגובה של עד 20%, על שיעור הפחת שנוכה יהיה שיעור המס עד 25%.

לא מומלץ לבחור באפשרות השנייה של NECI, משום שאז יש לבחור בישות כלשהי אמריקאית שתגבה מס במקור על כל הכנסותיו בשיעור 30% , מפני שאין סעיף באמנת מס ישראל ארה"ב הקובע שיעור מס מוגדר.

 

מדרגות מס על רווחי הון על נכסים שנמכרו בהחזקה מעל שנה

רווחי הון על נכסים שנמכרו בהחזקה מעל שנה יחויבו במיסוי בארה"ב לפי המדרגות הבאות: 

עד לרווח של 39,375 לא ינוכה מס, מ-434,550 ינוכה מס של 15%, המס המצטבר הוא של 59,276 ש"ח, למעלה מ-434,550 ייגבה מס בגובה 20%.

עסקת המכירה תדווח לIRS וינוכה ליחיד שאינו תושב ארה"ב 15% או 10% במקרים מסוימים, שזהו מס במקור.

יש להגיש בשנה העוקבת דו"ח מס פדראלי, וכן לרוב יידרש גם להגיש דו"ח מס באותה מדינה בה הפיק המשקיע את הרווח.

ניתן לבקש החזרי מס על ניכויים במקור, בצורה כזאת ניתן לממש את ההוצאות להכנסות שהופקו בארה"ב.

 

מה יעשו משקיעים ישראלים המחזיקים נכסים בשותפות?

על המשקיע היחיד לסווג את עצמו כ ECI ולהגיש דו"ח מס לרשויות המס בארה"ב. כאן תוכלו לקרוא עוד על מיסוי שותפויות בארה"ב.

 

מיסוי בישראל על הכנסות מחו"ל

יחיד שהפיק הכנסות בחו"ל ולא שילם בארץ מקדמות מס, חייב להגיש דו"ח לרשות המיסוי בישראל. ארה"ב וישראל – שתיהן יכולות ע"פ אמנתן המשותפת להטיל מס על המשקיע, כאשר לארה"ב יש זכות להטיל מס ראשונה.

ישנם שני סוגי הכנסות מנדל"ן בחו"ל והן נחלקות בדו"ח המס, הכנסות משכירות נדל"ן בחו"ל והכנסות ממכירתו של נכס בחו"ל: 

 

מס על הכנסות משכירת נדל"ן מחוץ לארץ

יתכן ותושב ישראל המשכיר נדל"ן בחו"ל יידרש להגיש דו"ח מס בישראל. עליו לבחור בין שני מסלולים:

 1. ניתן ללא הגשת דו"ח לשלם מס בשיעור קבוע של 15% בניכוי הפחת.
 2. יחידים מתחת לגיל 60 יחויבו במס שולי על הכנסותיהם הפסיביות, שיעור המס השולי מתחיל ב-31%, שיעור זה חל רק על ההכנסות לאחר שנוכו מהם ההוצאות ולאחר שקוזזו המיסים הפדרליים והמדינתיים.

 

יחידים מעל גיל 60 זכאים לניכוי מס לפי מדרגות מס, יש לציין שבחירה במסלול זה משמעותה שייתכן ותיווצר חבות בתשלומים לביטוח לאומי. על הכנסה זו להתווסף לבן הזוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר מבין השניים.

 

מס על הכנסות כתוצאה ממכירת נכס בחו"ל

חובת מס של 25% תחול על רווח ההון הריאלי שהופק כתוצאה מהמכירה.

אם מס רווח ההון גבוה בישראל, מגובה מס רווח ההון ששולם בארה"ב על המשקיע לשלם את ההפרש לרשויות מס ההכנסה בישראל.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים
דילוג לתוכן