היש מתנות חינם? מס מתנה אמריקאי

החלטתם להעניק לקרובים מתנה, השקעתם שעות רבות בבחירת המתנה המושלמת וכעת רשויות המיסים דורשות מס בגין המתנה.  הייתכן? אם אתם אזרחים אמריקאים, מחזיקי גרין קארד או סתם בעלי נכסים בארצות הברית – התשובה עשויה להיות חיובית. כל הפרטים אודות מס מתנה אמריקאי וכיצד, אם בכלל, ניתן למזער את שיעורו – במאמר שלפניכם.

 

מהו מס מתנה?

בניגוד למדינת ישראל, הוראות המיסוי בארצות הברית קובעות נטל מס על גם על מתנות.

מס מתנה הוא המס המוטל על העברת כסף או נכס לאדם אחר, ללא תמורה או עם תמורה שאינה שוות ערך לנכס. שיעור מס המתנה נע בין 18% ל – 40% מערך המתנה.

 

על מי חל המס?

המס מוטל על אזרחים אמריקאים, על תושבים אמריקאים ואף על אזרחים זרים המעניקים במתנה נכסים שמקורם בארצות הברית. נשמע רחב? בהחלט. תחולת המס רחבה ביותר ועלולה ליצור סיטואציות מעט מצחיקות:

הדוד מאמריקה עלול להיות חייב במס על המתנה שהעניק לקרוביו בישראל;

הדוד מהרצליה שהינו בעל אזרחות אמריקאית עלול להיות חייב במס על המתנה שהעניק לילדיו הישראלים;

וגם הדוד מירושלים שמעולם לא ביקר בארצות הברית אך משקיע בנכסי נדל"ן בארצות הברית, ומבקש להעניק אותם במתנה לילדיו – עלול לחוב במס בגין המתנה.

תחולתו הרחבה של המס, ושיעורו הגבוה, מעמידים בסיכון לחשיפה ישראלים רבים- בין אם הם בעלי אזרחות אמריקאית, ובין אם הם רק משקיעים בנכסים בארצות הברית המבקשים להעניק את ההשקעה על דרך המתנה.

מה בכל זאת אפשר לעשות?

החדשות הטובות הן שהוראות המיסוי קובעות פטורים אפשריים: פטור שנתי ופטור כללי. החדשות הרעות הן שבכל זאת תאלצו (מעניקי המתנה) להגיש דיווח בגין המתנות בטופס נפרד (טופס 709) ובמועדים הקבועים להגשת דיווח המס השנתי.

 

פטור שנתי:

הפטור השנתי עומד על 15,000 דולרים לכל מתנה. משמעות הדבר היא כי מתנה שערכה פחות מ- 15,000 דולרים, אינה חייבת במס. למעשה, גם אם יינתנו באותה השנה שתי מתנות שערכן פחות מ – 15,000 דולרים, שתיהן יהיו פטורות ממס בתנאי שניתנו לאנשים שונים. כפי שיפורט להלן, גם אם ערך המתנה עולה על 15,000 דולרים, תכנון מס נכון, עשוי להביא לפטור מס.

 

פטור כללי :

Lifetime Gift Tax Exemption: כאמור, בנוסף לפטור השנתי קיים פטור כללי. לכל אזרח אמריקאי פטור כללי מתשלום מס על הענקת מתנה בסף של 11.58 מיליון דולרים. פטור זה עומד לכל אזרח אמריקאי לכל תקופת חייו.

אם כן, במידה וערך המתנה עומד לדוגמא על 40,000 דולרים, ניתן להשתמש בפטור השנתי עבור 15,000 דולרים, ואת יתרת הסכום – 25,000 דולרים, ניתן לקזז עם הפטור הכללי. לאחר השימוש בפטור הכללי, יתרתו תעמוד על 11.23 מיליון דולרים. בסכום זה ניתן יהיה לעשות שימוש בהמשך החיים. כך, אם בשנה העוקבת יקבל האזרח מתנה נוספת בסך 100,000 דולרים, הוא יוכל להשתמש בפטור השנתי העומד על 15,000, ואת היתרה 85,000 לקזז מול יתרת הפטור הכללי העומד לרשותו – במקרה הנ"ל 11.23 מיליון דולרים. לאחר קיזוז סכום זה מיתרת הפטור הכללי יעמדו לרשותו של הנישום עוד 11.14 מיליון דולרים. וכן הלאה.

ראוי לשים לב כי הפטור הכללי חל רק על אזרחים אמריקאים. משמעות הדבר היא כי משקיעים זרים המשקיעים בארצות הברית ומבקשים להעביר את השקעתם במתנה – לא יזכו לפטורים שלהלן, וישלמו מס מתנה על כל ערך המתנה.ואולם, ייעוץ ותכנון מס קפדני עשויים למזער את חבות המס במקרים אלו.

עיננו הרואות כי על אף תחולתו הרחבה של המס ושיעורו הגבוהה – הכרת הוראות המיסוי הרלוונטיות עשויה למזער ולאפס את חובת תשלום המס.

 

חריגים לתחולת המס

מעבר לפטורים, ישנן מתנות נוספות עליהן לא יהיה צריך לשלם מס ואף מבלי להשתמש ולנצל את הפטורים השנתיים והכללים. להלן מספר סוגי מתנות אשר עליהן לא יחול מס המתנה:

  • העברת מתנות בין בני זוג ששניהם בעלי אזרחות אמריקאית – פטורה ממס ללא קשר לסכומה.
  • תשלום בעבור הוצאות רפואיות של אדם אחר – פטור ממס.
  • תשלום בעבור הוצאות שכר לימוד המשולמות באופן ישיר למוסד הלימוד – פטור ממס.

 

מס מתנה אמריקאי

תרשים: - מתנה: העברת כסף או נכסים בשווי שמעל 15,000 דולרים, ללא תמורה או בעבור תמורה שאינה שוות ערך לנכס. - חריגים: במידה ומדובר באחת מהמתנות להלן, לא יחול מס המתנה: 1) העברת מתנות בין בני זוג ששניהם בעלי אזרחות אמריקאית. 2) תשלום בעבור הוצאות רפואיות של אחר. 3) תשלום בעבור הוצאות שכר לימוד המשולמות באופן ישיר למוסד ללימודים. - פטורים: במידה ולא חלים החריגים, ניתן להשתמש באחד או יותר מהפטורים העומדים לטובת האזרחים: 1) פטור שנתי - פטור בסך 15,000 דולרים. 2) פטור העומד לכל אזרח עד לסך של 11.58 מיליון דולרים לכל תקופת חייו. מס מתנה: באם לא חלים החריגים, והפטורים הקיימים אינם מתקזזים עם כלל שווי המתנה - תשלום מס מתנה בשיעור של בין 18-40% משווי המתנה בניכוי הפטורים.

 

כפי שניתן לראות, גם עניין פשוט כמו מתן מתנות עשוי להיות סבוך ומורכב מבחינה מסוימת. הצוות המנוסה והמיומן של MasAmerica ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

היש מתנות חינם? מס מתנה אמריקאי
היש מתנות חינם? מס מתנה אמריקאי

שאלות ותשובות בנושא

מס מתנה הוא מס המוטל על העברת רכוש (בדרך כלל כסף או נכסים אחרים) מאדם אחד לאחר ללא קבלת דבר בתמורה. מס זה חל על הנותן ולא על מקבל המתנה.
מס מתנות חל על מתנות שנעשו על ידי יחידים, נאמנויות ועיזבונות. בדרך כלל, אם ערך המתנה גבוה מסכום החרגת מס המתנה השנתי לשנה (15,000$ בשנת 2021), הנותן יהיה חייב במס מתנה.
קיימים פטורים למתנות הניתנות לארגוני צדקה מסוימים, לארגונים פוליטיים מסוימים ולארגוני חינוך מסוימים. גם מתנות שניתנו לבן זוג שהוא אזרח ארצות הברית, או הוצאות רפואיות ושכר לימוד מסוימות המשולמות ישירות לספק, פטורות ממס מתנות.
החריגים למס המתנות הם מתנות בגובה של עד סכום חריגת מס המתנות השנתי. בשנת 2021, סכום זה הוא $15,000 לכל נמען. בנוסף, מתנות בכל סכום פטורות ממס מתנות אם הן ניתנות לבן זוג שהוא אזרח ארצות הברית.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים