מקדמות למס ההכנסה האמריקאי: כיצד תבטיחו תשלום חובת המס במועדה

חייבים בדיווח לרשות המס האמריקאית? חשבתם שתשלום חבות המס יעשה בשנה העוקבת ורק לאחר הגשת דיווח המס?תחשבו שוב.  חובת תשלום המקדמות למס ההכנסה האמריקאית קובעת מועדי תשלום שונים בתכלית.

רשות המס האמריקאית מטילה על אזרחים אמריקאים (ולא רק) נטלים משמעותיים – הן מבחינת היקפי הדיווח לרשויות המס, הן מבחינת שיעורי המס ולבסוף גם מבחינת מועדי תשלום המס. זאת ועוד, הוראות החוק המתייחסות לחובות אלו הן מרובות וסבוכות. ואולם, הכרת הנטלים ותכנון מס מוקדם עשויים לסייע בהתמודדות ולהפוך את כל העניין לפשוט. במאמר שכאן נבחין בין חובות הדיווח לחובות התשלום, נעמוד על מועדי התשלום ומשמעותם של מקדמות המס, נסביר כיצד מתבצע התשלום, ולבסוף נתייחס לסנקציות שיחולו במידה והתשלום לא יעשה במועדו. רוצים למנוע מצב בו אי הבנה בירוקרטית תגרום לכך שלא תעמדו בחובותיכם לרשות המס האמריקאי? תמשיכו לקרוא.

 

חובת דיווח או חובת תשלום?

תחילה, עלינו להבהיר נקודה חשובה: חובת הדיווח וחובת תשלום המס הינן שתי חובות נפרדות ועצמאיות אחת מן השנייה. ודוק: לא כל מי שחב בחובת דיווח מס חייב בחובת תשלום המס. יתכן כי נישום יגיש דיווח מס, ואולם לאחר בדיקת הניכויים והזיכויים המגיעים לו, חובת המס תעמוד על 0 דולרים, כך שהנישום לא יהיה חייב בתשלום מס.

תחולתה של חובת הדיווח הינה רחבה בהחלט: כל אזרח אמריקאי, תושב קבע או אזרח זר בעל הכנסה שמקורה בארצות הברית, חייב בדיווח באם הכנסתו עוברת סף הכנסה הקבוע בחוק. ספי ההכנסה קבועים בחוק ומשתנים על פי סטאטוס המגיש (יחיד/נשוי המגיש בנפרד/נשואים המגישים יחד/ ראש משק בית/אלמן). בעבור כל אחד מן הסטאטוסים נקבע סף הכנסה שונה המחייב דיווח. נישום אשר עבר את סף ההכנסה יהיה חייב בחובת דיווח.

בתום בחינת הדיווח שהוגש, תקבע חובת תשלום המס של הנישום. במסגרת דיווח המס, הנישום מדווח על כל הכנסותיו העולמיות, ואולם מדווח גם על ניכויים המגיעים לו ועל זיכויי מס להם הוא זכאי.  באופן פשטני ניתן לומר חובת המס מחושבת תוך הפחתת הניכויים והזיכויים להם רשאי הנישום מהכנסתו לצורכי מס.  תוצאת החישוב היא שקובעת מהי חובת תשלום המס של הנישום. כאמור לעיל, תוצאת החישוב יכולה להיות אפסית. אי אז, על אף שהנישום היה חייב בדיווח מס, הרי שבפועל לא חלה עליו חובת תשלום מס.

מתי מבוצע תשלום המס?

אם כן, אזרחים אמריקאים, תושבי קבע וגם תאגידים מקומיים – כולם חייבים בדיווח מס על הכנסותיהם הכלל עולמיות לאותה שנת מס. גם חברות זרות חייבות בדיווח מס לרשויות האמריקאיות, וזאת בעבור הכנסות שמקורן בארצות הברית. לאחר הגשת דיווחי המס במועדם, נקבע סכום תשלום המס בעבור אותן ההכנסות.

אלא, שרשות המיסים האמריקאית אינה ממתינה לסוף שנת המס וקבלת הדיווח השנתי בכדי לקבל את תשלום המיסים. רשות המס האמריקאית, ה – IRS, מבקשת להבטיח את התשלום קודם לכן ומחייבת את הנישומים בניכוי מס במקור (עבור שכירים) או בתשלום מקדמות מס כבר במהלך השנה.

 

כיצד מתבצע תשלום מקדמות למס ההכנסה האמריקאי?

בעבור שכירים ניכוי המס יעשה, כאמור, במקור על ידי המעסיק. ואולם בעבור עצמאיים והכנסות אחרות, תשלום המס יעשה באמצעות מקדמות רבעוניות. חישוב המקדמות יעשה על בסיס הערכות של הנישום לגבי ההכנסות השנתיות ועל התוצאות ברבעונים קודמים. נישומים שלא היו להם חבויות מס בשנה הקודמת או שהם אזרחים פחות משנת מס מלאה – לא יהיו חייבים בתשלום מקדמות.

 

ומה קורה אם לא משלמים?

אי עמידה בתשלום המקדמות עשויה להשית על הנישום ריביות וקנסות פיגורים כבדים. אי עמידה בתשלום מקדמות אלו, תגרור קנס של החל מ – 1,000 דולר. אי עמידה בתשלום חבות המס בכללה, חשופה תגרור בנוסף קנסות בשיעור של 0.5% מחבות המס. כמובן שכל זמן שתשלום המס מתעכב, חבות המס צוברת ריבית המחושבת באופן יומי מתבססת על שיעור הריבית השנתית העומדת על  כ- 6% .יוער כי בנסיבות חריגות ניתן להגיש בקשה מתאימה לביטול הקנסות שניתנו בעבור אי תשלום מקדמות המס.

לא שילמתם מקדמות? אינכם יודעים כיצד לעשות זאת? צריכים ייעוץ אחר? הצוות המקצועי והמיומן של MasAmerica עומד לרשותכם.

מקדמות למס ההכנסה האמריקאי: כיצד תבטיחו תשלום חובת המס במועדה
מקדמות למס ההכנסה האמריקאי: כיצד תבטיחו תשלום חובת המס במועדה

שאלות ותשובות בנושא

חובת דיווח המס בארה"ב מחייבת אנשים ועסקים להגיש דו"ח מס הכנסה ל-Internal Revenue Service (IRS) מדי שנה.
תשלומי מס מתבצעים במועד הפירעון של החזר המס או לפני כן.
תשלום מראש של מיסים יכול להתבצע באמצעות ביצוע תשלומי מס משוערים לאורך השנה.
אם לא תשלם מיסים, אתה עשוי להיות חשוף לקנסות וחיובי ריבית. אתה עלול גם לעמוד לדין פלילי בגין אי תשלום מיסים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים