מיסוי אמריקאי: דיווח על ניכוי מס לזרים באמצעות טפסים 1042 ו- 1042S

טשטוש הגבולות הגיאוגרפים והפיכתו של העולם לכפר גלובלי, לפחות בכל הקשור למסחר וכלכלה, עודדו יצירת קשרי סחר בינלאומיים. ואכן, כבר מזה עשור שארצות הברית לא רוויה רק במשקיעי נדל"ן, אלא גם באנשי היי-טק, עורכי דין, רופאים, סוחרים וגם סטודנטים ודוקטורנטים ישראלים. ואולם, יחד עם התפתחות קשרי המסחר והכלכלה, התפתח גם משטר מיסוי קפדני החל על אזרחים זרים וחברות זרות אשר מפיקים הכנסה כלשהי שמקורה בארצות הברית. רבים מאותם "משקיעים חדשים" אינם מכירים את חבויות המס החלות עליהם.

במאמר שכאן נעסוק בניכוי המס במקור החל על ישראלים זרים בארצות הברית, ובפרט בטפסים 1042 ו-1042. נסביר את חובת ניכוי המס במקור ואת השימוש הפרטני בטפסים הנ"ל. זוהי רק חלק מיריעה רחבה של הוראות מיסוי החלות על זרים בארצות הברית, ולכן נמליץ על קריאתם של יתר המדריכים המופיעים באתר ויוכלו להעניק "מבט על" על הוראות המיסוי. כמובן, שאנו עומדים לרשותכם ונשמח לרתום את ניסיוננו הרב ולסייע בכל שאלה ועניין.

חובת ניכוי מס במקור

בניסיון למנוע העלמות מס באמצעות שימוש באזרחים ויישויות זרות, וכן למנוע העלמות מס מצידם של יישויות זרות בעלות הכנסה שמקורה בארצות הברית, החילה ארצות הברית חובה על ניכוי מס במקור מזרים.

למעשה, כל הכנסה של יישות זרה שמקורה בארצות הברית, מחייבת הגורם מעביר ההכנסה – בין אם מדובר במעסיק ובין אם מדובר בגורם אחר – לשמש כ"סוכן" של רשות המיסים האמריקאית, ולנכות מההכנסה מס במקור בשיעור של 30% (למעט חריגים הקבועים בחוק). להלן חלק מן ההכנסות החייבות בניכוי מס במקור:

 

  • משכורת
  • שכר עבודה
  • שכר דירה
  • דיבידנד
  • קצבה
  • תגמולים
  • פיצויים
  • פרמיות
  • מלגה

משמעות הדבר הינה כי כל אחד מן הסוכנים הנ"ל צריך לנכות מסכום ההכנסה המועבר מס בשיעור של 30% (עבור חלק מסוגי ההכנסות מדובר בשיעור מס נמוך יותר), ולהעבירו לרשות המיסים האמריקאית. באופן זה מובטח כי אותן ישויות זרות להן הועבר התשלום, יגישו את דיווחי המס על פעילותם. פעילותם תמוסה בהתאם לכללים החלים עליה, והם יוכלו לבקש החזר עבור עודף המס אם (ככל שקיים עודף שכזה).

יוער כי לאור אמנת כפל המס עליה חתומות ישראל וארצות הברית חלק מן ההכנסות הנ"ל יהיו פטורות ממס. כן, יתכן כי באמצעות סיווג נכון של סוג ההכנסה יהיה ניתן להמנע מניכוי מס במקור או לכל הפחות להפחית את שיעורו. משכך, נייעץ בחום לבחון כל עניין לגופו מול גורם מקצועי מוסמך.

סוכני ניכוי המס מחויבים לדווח על ניכוי המס ולהעבירו לרשות המיסים. לשם כך משמשים טפסים 1042 ו-1042s, כפי שיתואר להלן.

 

דיווח על ניכוי מס במקור לזרים – טופס 1042S

טופס 1042S (או במילים אחרות: Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding), משמש "סוכני ניכוי" על מנת לדווח על הכנסות המחויבות בניכוי מס במקור, ואשר שהועברו ליישות זרה (כאמור, אזרח זר או תאגיד זר שיש להם הכנסה שמקורה בארצות הברית).

את טופס הדיווח אודות ההכנסות המחויבות בניכוי יש להגיש אף אם בפועל לא נוכה מס במקור לאור חריג כלשהו בחוק או החרגה אחרת שמקורה באמנה עם מדינת המקור של האזרח הזר.

מלבד ההגשה לרשות המיסים האמריקאית, יש להגיש את הטופס הנ"ל לישות הזרה נשוא ההכנסה. מועד הגשת הדיווח הינו ה- 15 באפריל, יחד עם דיווח מס ההכנסה הכללי של "סוכן הניכוי".

אזרחים ישראלים וחברות ישראליות בעלות מקור הכנסה בארצות הברית צריכות להכיר את הטופס ולבקש אותו מן סוכן הניכוי, על מנת להקל  על דרישת החזר המס בהמשך. כמו כן, אזרחים ישראלים וחברות ישראליות צריכות להכיר את הטופס הנ"ל ולעשות בו שימוש מקום בו הם מעסיקים אזרחים זרים בעסקיהם בארצות הברית.

 

דיווח על ניכוי מס במקור לזרים – טופס 1042

בנוסף על דיווח אודות הכספים שהועברו ליישות הזרה, על סוכן הניכוי לדווח גם על היקף ניכוי המס שבוצע. כלומר, בעוד טופס 1042s משמש לדיווח על היקף ההכנסות, טופס 1042 (Annual Withholding Tax Return for U.S. Source Income of Foreign Persons), משמש לדיווח על היקף הניכוי.

 

למעשה, שני הטפסים יוגשו בצוותא, באותו מועד ויחד עם דוח מס ההכנסה השנתי. ואולם, בניגוד לטופס 1042s  את טופס 1042 יש להגיש אך ורק לרשות המיסים האמריקאית, ואין צורך להגישו בנוסף ליישות הזרה ממנה נוכה המס במקור.

 

אזרחים ישראלים ותאגידים ישראלים צריכים להכיר את הטופס הנ"ל ולעשות בו שימוש במידה והם מעסיקים בעצמם אזרחים זרים, וב"כובעם" כמספקי שירותים כאלה ואחרים הם אינם נדרשים לעשות שימוש בטופס.

ההבדלים בין טופס 1042S  לטופס 1042

טופס 1042: מי מגיש - סוכן ניכוי. מה מדווח - מיסים שנוכו מכספים שהועברו לישות זרה. מתי מדווחים - 15 באפריל, יחד עם דוח מס הכנסה שנתי. למי מגישים - רשות המיסים האמריקאית בלבד. מתי רלוונטי לאזרחים ישראלים - אזרחים ישראלים וחברות ישראליות בעלי הכנסות שמקורן בארצות הברית ואשר מעסיקים בארצות הברית אזרחים זרים (לא אמריקאים) טופס 1042S: מי מגיש - סוכן ניכוי. מה מדווח - כספים שהועברו לישות זרה ואשר מחויבים בניכוי מס במקור. מתי מדווח - 15 באפריל, יחד עם דוח מס הכנסה שנתי. למי מגישים - רשות המיסים האמריקאית וכן לישות הזרה אליה הועברו הכספים. מתי רלוונטי לאזרחים ישראלים - 1) אזרחים ישראלים וחברות ישראליות בעלי הכנסות שמקורן בארצות הברית ואשר אותן הכנסות חיבות בניכוי מס במקור. 2) אזרחים ישראלים וחברות ישראליות בעלי הכנסות שמקורן בארצות הברית ואשר מעסיקים בארצות הברית אזרחים זרים (לא אמריקאים)

 

כמו בכל עניין גם כאן – ידע הוא כח. הוראות המיסוי האמריקאי הינן מורכבות וסבוכות ואולם באמצעות סיוע מקצועי תוכלו למזער את חבויות המס. כך, לעיתים ניתן באמצעות סיווג נכון של סוג ההכנסה להימנע מניכוי מס במקור או לכל הפחות להפחית את שיעורו.

אזרחים ישראלים בעלי הכנסות שמקורן בארצות הברית? מעסיקים של אזרחים זרים בארצות הברית? לא יודעים אם אתם צריכים להגיש דוח 1042? רוצים מזער את שיעור ניכוי המס במקור? או אולי לפנות לרשות המיסים האמריקאית בבקשה לקבל החזר על עודף מס שנוכה במקור? הצוות המקצועי והמנוסה של MasAmerica ישמח לענות לכם על כל שאלה.

מיסוי אמריקאי: דיווח על ניכוי מס לזרים באמצעות טפסים 1042 ו- 1042S
מיסוי אמריקאי: דיווח על ניכוי מס לזרים באמצעות טפסים 1042 ו- 1042S

שאלות ותשובות בנושא

ניכוי מס במקור היא חובה של נישומים לעכב אחוז מסוים מההכנסה משכר, משכורות, דיבידנדים וסוגי הכנסה אחרים ולשלם אותו למס הכנסה.
טופס 1042S הוא טופס של מס הכנסה המשמש לדיווח על הכנסות שהתקבלו מחוזרים תושבי חוץ וארגונים זרים החייבים בניכוי מס במקור.
טופס 1042 הוא טופס מס הכנסה המשמש לדיווח על הכנסות שהתקבלו מזרים תושבי חוץ ותושבי חוץ החייבים בניכוי מס במקור.
ההבדל העיקרי בין טופס 1042S לטופס 1042 הוא שטופס 1042S משמש לדיווח על הכנסות מזרים תושבי חוץ ומארגונים זרים, בעוד שטופס 1042 משמש לדיווח על הכנסות שמתקבלות הן מתושבי חוץ והן מתושבי חוץ. בנוסף, טופס 1042 דורש מידע מפורט יותר מאשר טופס 1042S.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים