רשות המיסים האמריקאית וחשבונות בנקים ישראליים

לפני שהאח הגדול היה תוכנית טלוויזיה עתירת רייטינג, הוא היה מונח שטבע ג'ורג' אורוול בכדי לתאר מצב בו הפרטים במדינה חיים תחת פיקוח וניטור קפדניים. אורוול טבע את מטבע הלשון במסגרת רומן שכתב, אך האם למעשה מדובר בנבואה? את התשובה לכך נשאיר לכם, אבל כדאי שתדעו מה בדיוק האח הגדול האמריקאי (או ליתר דיוק רשות המיסים האמריקאית), יודעת על חשבון הבנק הישראלי שלכם.

 

חובת הדיווח ל- IRS (רשות המיסים האמריקאית)

הדרך הראשונה, ואולי הכי ברורה מאליה, באמצעותה מקבלות רשויות המס האמריקאיות מידע על הנעשה בחשבונכם הישראלי הינה דרך חובת דיווח המס השנתית שלכם, חובה הידועה גם באמצעות טופס 1040.

אם אתם אזרחי ארצות הברית או לחלופין בעלי גרין קארד אמריקאי, אתם נדרשים לדווח לרשות המיסים האמריקאית על הכנסותיכם הכלל עולמיות אחת לשנה.  הכנסות כלל עולמיות – גם הכנסות שיש לכם בישראל, בין אם הכנסות ישירות ובין אם עקיפות. במסגרת זו תאלצו לדווח אם כן, על כספים ונכסים שאתם מחזיקים בישראל. הדברים נכונים גם אם האזרחות האמריקאית מקבילה לאזרחות הישראלית שלכם, וגם אם מעולם לא ביקרתם בישראל.

יתכן שתאלצו לדווח גם על חשבונות והכנסות של בני הזוג הישראלים שלכם, וזאת במידה ותבחרו להגיש דיווח מס משותף. יוער כי הגשת דיווח מס כנשוי המגיש בנפרד (ואו אז, לא לדווח על חשבונות בני הזוג הישראלים), עלולה דווקא להגדיל את חבות המס שלכם.

 

חובת הדיווח למשרד האוצר האמריקאי

הפיקוח של האח הגדול האמריקאי לא מסתיים כאן. אזרחים אמריקאים ובעלי גרין קארד אמריקאי, חייבים בחובת דיווח נוספת על חשבונות הבנק הזרים שלהם. מדובר הוא בחובת דיווח המכונה FBAR – דיווח למשרד האוצר האמריקאי על חשבונות פיננסים זרים בהם הנישום הינו בעלים/ שותף או אפילו רק מורשה חתימה. חובת הדיווח מתייחסת לכל החשבונות הפיננסים (כולל עובר ושב, ניירות ערך, פיקדונות וכו'), בהם היה בנקודה כלשהי במהלך השנה סך של מעל 10,000 דולרים.  העדר דיווח עלול לגרור, כפי שיתואר בהמשך – קנסות כבדים.

יוער כי הלכה למעשה מי שהגיש את הדיווח השנתי למס ההכנסה קרוב לוודאי שכבר דיווח על החשבונות הנ"ל שהרי אזרחים אמריקאים חייבים לדווח על הכנסותיהם הכלל עולמיות. ואולם, ההרחבה המסוימת שקובעת חובה זו הינה החובה לדווח לא רק על הכנסות אלא על החזקות של מכשירים פיננסים שונים (הגם שאינם מניבים רווח). זאת ועוד, דיווח זה מועבר למשרד האוצר האמריקאי, ולא לרשות המס, ןבכך מגדיל את היקף החשיפה של המידע.

אמנות בינלאומיות להחלפת מידע פיננסי

בכדי להבטיח את הפיקוח ההדוק על הפעילות הפיננסית של אזרחי ארצות הברית, חתמה המדינה על אמנות חילופי מידע עם מספר גדול של מדינות.

במסגרת האמנה מבטיחות המדינות להעביר אחת לשנייה מידע בנוגע לחשבונות פיננסים בהם מעורבים (כבעלים /שותפים או מורשי חתימה), אזרחי המדינה השנייה. גם מדינת ישראל חתומה על אמנת החלפת מידע עם ארצות הברית. במסגרת זו, המוסדות הבנקאיים במדינת ישראל מעבירים לרשות המיסים הישראלית מידע על חשבונות שבהם מחזיקים אזרחים אמריקאים או בעלי גרין קארד אמריקאי. עוד מעבירים הבנקים מידע על חשבונות החשודים כי אזרחים אמריקאים מעורבים בפעילותם.

למעשה, כאשר מתעורר חשד כי החשבון מוחזק על ידי אזרח אמריקאי, יתבקש הלקוח על ידי הבנק לחתום על טופס בו הוא מצהיר על אזרחותו האמריקאית. מקום בו ישנו חשד כאמור ואולם הלקוח מסרב לחתום, עשוי הבנק לנכות מהחשבון מס במקור בשיעור של 30%.

לא זו בלבד, אלא שהקנסות על העדר דיווח או דיווח חסר עלולים להיות כבדים ביותר: 10,000 דולרים לכל חשבון זר שלא דווח, וקנס בשיעור של עד 75% מחבות המס במקרה של מרמה.

 

אז מה אפשר לעשות?

אם כן, משחלות על אזרחים אמריקאים חובות דיווח כוללניות ומשהמוסדות הפיננסים מעבירים מידע לרשויות המס בארצות הברית, הרי שהמעורבות והפיקוח האמריקאי על הפעילות הפיננסית של האזרחים הינה גדולה ביותר. משמעות הדבר הינה כי על הדיווחים להיות מדויקים ביותר, וכי יש להיוועץ עם מומחים בתחום המיסוי האמריקאי באופן שוטף, וזאת על מנת להימנע מהטלת קנסות וסנקציות אחרות.

צוות MasAmerica עומד לרשותכם בכל שאלה וישמח לייעץ לכם בנושא זה ובנושאים אחרים.

רשות המיסים האמריקאית וחשבונות בנקים ישראליים
רשות המיסים האמריקאית וחשבונות בנקים ישראליים

שאלות ותשובות בנושא

חובת הדיווח ל-IRS היא הדרישה להגיש דו"ח מס הכנסה מדי שנה ולספק מידע פיננסי הדרוש כדי לעמוד בחוקי המס בארה"ב.
חובת הדיווח למשרד האוצר האמריקני היא הדרישה להגיש דו"ח של חשבונות בנק ופיננסיים זרים (FBAR) ולדווח ל-Internal Revenue Service (IRS) על נכסים פיננסיים זרים העולים על ספים מסוימים.
מידע פיננסי מתייחס בדרך כלל למידע הקשור להכנסות, השקעות, התחייבויות ועניינים פיננסיים אחרים של אדם.
האמנה הבינלאומית היא הסכם בין ארצות הברית למדינות אחרות על מנת לספק חילופי מידע פיננסי לצורכי מס. ההסכם מכונה האמנה בדבר סיוע מינהלי הדדי בענייני מס.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים