Self Employment Tax: נטל המס על עצמאים בעלי אזרחות אמריקאית

אין עצמאי שלא יעיד שמס ההכנסה נוגס בהכנסותיו עד כי בקושי יכול הוא להתפרנס בכבוד, שכן שיעורי המיסוי החלים על עצמאים בישראל הינם גבוהים במיוחד ואליהם מתווספים תשלומים כבדים לביטוח הלאומי. ואולם, מצבם של עצמאים שהינם בעלי אזרחות כפולה אמריקאית קשה אפילו יותר – אלו נדרשים לשלם מיסים ודמי ביטוח לאומי בארץ, אך נדרשים בתשלום מס בגין העסקה עצמית גם בארצות הברית.

במאמר שכאן נסביר מהו מס העסקה עצמית, מי חייב בתשלומו והאם יתכן כי תשלמו של כפל מיסוי בגין העסקה עצמית בישראל ובארצות הברית גם יחד.

 

מס העסקה עצמית בארצות הברית – Self Employment Tax

מס העסקה העצמית הינו מס המוטל על עצמאים בנוסף למס המוטל על הכנסתם. המס, בשיעור 15.3% הינו המקבילה האמריקאית לביטוח לאומי – דמי ביטוח בעבור שירותים סוציאליים הניתנים על ידי המדינה ובעבור טיפול רפואי בסיסי.

ככל שמדובר בשכירים הרי שהמס משולם גם כן אלא שהוא מתחלק בין המעסיק לבין העובד, ומנוכה כבר מתלוש המשכורת. כיוון שעצמאים הם המעסיקים של עצמם הם נדרשים לשלם את מלוא שיעור המס עבור עצמם הן כמעסיקים והן כמועסקים.

 

מי חייב בתשלום מס העסקה עצמית?

תחולתם של חוקי המס בארצות הברית הינה פרסונאלית – היא חלה על אזרחים אמריקאים, בעלי תושבות קבע ואף על זרים בעלי הכנסה שמקורה בארצות הברית. לעניין מס ההעסקה העצמית תחולתם נוגעת לאזרחים ובעלי תושבות קבע, תוך התעלמות ממקום מושבם בפועל.

משמעות הדבר היא כי אזרח ישראלי בעל אזרחות אמריקאית כפולה שהינו בעל עסק עצמאי בישראל, חייב בתשלום מס העסקה עצמית אמריקאי (כאמור, בנוסף לתשלום מס הכנסה), גם אם מעולם לא ביקר בארצות הברית.

חובת דיווח המס, ובאופן נגזר חובת תשלום המס, בארצות הברית תלויה בסף הכנסה שנתית. בעוד שעבור שכירים קיימים ספי הכנסה שונים כתלות במצב האישי של הנישום, הרי שככל שמדובר בעצמאים אין הבחנה כאמור, וכל עצמאי בעל הכנסה שנתית שמעל 400$ חייב בדיווח ותשלום מס.

אם כן,  כל אזרח אמריקאי או תושב קבע בארצות הברית (קרי- בעל גרין קארד) שהינו עצמאי בעל הכנסה שנתית העולה על 400$, אף אם אינו חי ומתפרנס בארצות הברית – חייב בתשלום מס העסקה עצמית אמריקאי.

 

האם יתכן כפל מס בגין העסקה עצמית?

בפשטות התשובה היא – כן.

אזרחים אמריקאים באשר הם חייבים בדיווח מס ובתשלום מס לרשות המיסים האמריקאית בגין הכנסותיהם הכלל עולמיות. ודוק- גם אזרחים אמריקאים שאינם חיים בארצות הברית ומקור כל הכנסותיהם במדינה אחרת הם חייבים במס על אותה הכנסה גם בארצות הברית.

 

הלכה למעשה

הלכה למעשה, אזרחים בעלי אזרחות כפולה אמריקאית חייבים במס עבור אותה הכנסה בשתי המדינות. ואולם, בכדי למנוע מצב של כפל מס חתמו ישראל וארצות הברית על אמנה למניעת כפל מס. על פי האמנה, בעלי אזרחות כפולה ימוסו בשתי המדינות, כאשר לגבי כל  סוג הכנסה ישלמו את המס במדינה בה שיעור המס הינו הגבוה יותר.

לדוגמא: אם ההכנסה בגין משכורת חודשית עומדת בישראל על 25% ובארצות הברית על 10%, הרי שישולם המס הגבוה יותר לישראל (בפועל ישלם הנישום את המס בישראל ויקבל זיכוי מס על 10% ששילם בארצות הברית).

הדברים שונים ככל שמדובר במס העסקה עצמית. כאמור, מס ההכנסה העצמית הינו המקבילה האמריקאית לדמי הביטוח הלאומי – ביטוח סוציאלי. אזרח ישראלי שהינו עצמאי משלם בנוסף למס ההכנסה גם דמי ביטוח לאומי. אם אותו אזרח הינו בעל אזרחות אמריקאית כפולה הרי שהוא חייב על פי חוקי המס בארצות הברית הינו חייב גם בארצות הברית בתשלום מס ההכנסה ובתשלום מס העסקה עצמית.

 

אמנת כפל מס הכנסה

ע"פ אמנת כפל המס מס ההכנסה לא ישולם בכפל, אבל מה לגבי מס העסקה העצמית? היינו מצפים שגם כאן אמנת כפל המס תמנע את הגבייה הכפולה בנוגע להעסקה עצמית, אלא שדמי ביטוח סוציאלי אינם נכללים באמנת כפל המס. המשמעות היא כי בעל אזרחות כפולה שהינו עצמאי, ישלם גם ביטוח לאומי בישראל וגם מס העסקה עצמית בארצות הברית (בנוסף למס ההכנסה שיוטל עליו בהתאם לשיעור ההכנסה הגבוה).

ארצות הברית חתומה עם מדינות רבות גם על אמנה המונעת כפל תשלומים בגין ביטוח סוציאלי, אך ישראל אינה חתומה מולה על העצומה. משכך, בעלי אזרחות כפולה בעלי עסקים עצמאים ישלמו ביטוח סוציאלי בשתי המדינות.

טיפה של אופטימיות ניתן בכל זאת למצוא באמנת כפל המס אשר קובעת כי במידה ונישום מקבל קצבאות כלשהן באחת המדינות, הוא יהיה פטור מתשלום מס בגינן.

 

תכנון מס וסיווג נכון של ההכנסות

על אף כל האמור לעיל, לעיתים ניתן באמצעות תכנון מס וסיווג נכון של ההכנסות למנוע מצב של כפל מס ולהפחית למינימום האפשרי את חבות המס.

משכך, נמליץ בחום להתייעץ עם בעל מקצוע אשר יוכל להכווין ולסייע לכם בתכנון מס מיטבי. כמובן שהצוות המקצועי והמיומן של MasAmerica ישמח לסייע, להכווין ולייעץ בנושא זה ואחרים.

Self Employment Tax: נטל המס על עצמאים בעלי אזרחות אמריקאית
Self Employment Tax: נטל המס על עצמאים בעלי אזרחות אמריקאית

שאלות ותשובות בנושא

מס על עצמאים בארצות הברית הוא מס המשולם על ידי יחידים שהם עצמאיים, לרבות אלה שהם עצמאיים כקבלנים עצמאיים או פרילנסרים. זהו שילוב של מיסי ביטוח לאומי ובריאותי, והוא מחושב בשיעור של 15.3% מההכנסה מעצמאית של הפרט.
אנשים שהם עצמאיים ומרוויחים יותר מ-400 דולר ברווחים נטו חייבים בתשלום מס על עצמאים.
כפל מס לעצמאי הוא כאשר אדם צריך לשלם מס על הכנסה כאשר אותה הכנסה כבר חויבה במס על ידי ממשלת ארה"ב. זה קורה כאשר לאדם יש גם הכנסה משכר (כגון שכר) וגם הכנסה מעבודה עצמאית.
אמנת מס הכנסה כפול היא הסכם בין ארצות הברית למדינה זרה שנועד לצמצם או לבטל מס כפל על הכנסה מפעילויות חוצות גבולות. על פי האמנה, כל מדינה מסכימה לפטור הכנסה שהושגה במדינה האחרת ממיסוי במדינה המתאימה, עד לסכום המס המגיע במדינה האחרת.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים