מדרגות מס בארצות הברית

מדרגות מס בארצות הברית הן נושא מורכב, שחשוב להיוועץ לגביו ברואה חשבון אמריקאי כדי לקבל החלטות פיננסיות נבונות. בארה"ב ישנן שבע מדרגות מס בשיעורים הבאים: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% ו-37%, ושיעור המס לנישומים נקבע על פי ההכנסה החייבת במס שלהם והסטטוס המשפחתי של העובד, כרווק, נשוי או אלמן כפי שנקבע על ידי ה- IRS (רשות המיסים האמריקאית).

 

על שיטת המיסוי בארצות הברית

בדומה למדרגות המס בארץ, כך גם בארה"ב, ככל שעולים בסולם השכר, כך גם עולים במדרגות המס, קרי, משלמים יותר מיסים. דרך נוספת לתאר את מערכת המס בארה"ב היא בכך שנאמר שרוב האמריקאים חייבים בשיעור מס שולי.

כלומר הדולר האחרון אותו מרוויח האמריקאי ימוסה יותר מהדולר הראשון. לשיטה זו גם קוראים מערכת מס פרוגרסיבית. כדאי ורצוי להבין קצת יותר על שיטת מדרגות מס בארצות הברית מכיוון שעל כל אמריקאי למלא את טופס המיסים, גם אם הוא יתייעץ לפני כן עם רואה חשבון אמריקאי בישראל.

 

כיצד מחושבות מדרגות מס בארצות הברית?

חישוב מדרגות מס בארצות הברית אינו פשוט כפי שהוא עשוי להיראות במבט ראשון. הסיבה לכך היא שרוב משלמי המיסים צריכים להסתכל על יותר ממדרגת מס אחת כדי לדעת מהו שיעור המס האמיתי אותו הם נדרשים לשלם. במקום להסתכל באיזו מדרגת מס הנישום נמצא על סמך ההכנסה, יש לקבוע ולחפש מדרגות מס חופפות על סמך רמת ההכנסה ברוטו.

אפשר להבין זאת באמצעות דוגמא. אם למשל אדם מרוויח כ- 40,000 דולר, וזוהי ההכנסה החייבת במס, מבחינה טכנית הוא יוכל למצוא את עצמו במדרגת המס החייבת ב- 12%. אולם למעשה התשלום הוא של 10% עד ל- 9,950 הדולרים הראשונים ומעל לכך, הוא יידרש לשלם מס בשיעור של 12%. מי שאינו מרוויח יותר מ- 40,000 לא יידרש לשלם 22% (אשר הינה המדרגה הבאה).

כך שפעמים רבות בעצם רואי חשבון אמריקאיים מגלים כי על פי שיטת מדרגות מס בארצות הברית, האמריקאיים מחויבים בשיעור מס קטן יותר ממדרגת המס בה הם נמצאים. התשלום אותו הם ישלמו בפועל נקרא שיעור המס האפקטיבי שלהם.

גם כדי להוכיח נתון זה, נדרש לדוגמא פשוטה. לצורך העניין, נניח כי עובד מסוים הרוויח בשנת המס הנוכחית כ- 70,000 דולרים. מהכנסה זו החייבת במס, הוא יידרש לשלם 10% בגין 9,950 הדולרים הראשונים, 12% בגין ההכנסה שבין 9,951 דולר ל- 40,525 דולר, ועל היתרה שנשארה הוא ישלם 22% מס. כך שאם נחשב את תשלום המס הכולל נקבל 11,148 דולרים, שהם רק 16% מכלל ההכנסה החייבת ולא 22% כפי שהיה אמור להיות על פי מדרגת המס הפורמאלית.

מתי ועל ידי מי משולמים המיסים בשיטת מדרגות מס בארצות הברית?

רובם המכריע של האמריקאיים צריכים לשלם את המיסים שנקבעו להם מדי שנה, גם אם הם לא עבדו באופן פעיל בחלק מחודשי השנה. כשסוף השנה מתקרב, זה הזמן והסימן שיש להתחיל למלא את הטפסים, לחשוב על החזרי מס אם נדרשים ולהתייעץ עם יועץ מס אמריקאי.

יש לשים לב להגדרות השנה הקלנדרית האמריקאית בכל הקשור לחישוב מדרגות מס בארצות הברית. כך למשל עונת המס של 2021 מתחילה בינואר 2022 ומסתיימת ב- 15 באפריל 2022. כדי להימנע מריבית או קנסות על הסכום החייב המס, כדאי לשלם זאת תוך פרק הזמן המוגדר על פי חוק.

אפשר להגיש בקשה להארכת הזמן על גבי טופס מיוחד, אם ישנה בעיה מסוימת או שנחוץ זמן ארוך יותר לחישוב המיסים, ובלבד שהמיסים ישולמו עד ה- 15 באפריל. כמו כן חשוב לציין שרוב המבוגרים, כפי שיעידו יועצי מס אמריקאיים, מחויבים על פי חוק לשלם מיסים מדינתיים ופדרליים, אולם יש מספר חריגים גם לכך. למשל האנשים אשר לא יידרשו לתשלום מס יהיו אלה אשר ההכנסה שלהם תהיה מתחת לסכום הניכוי הסטנדרטי בסטטוס המשפחתי בו הם נמצאים.

 

מדרגות מס בארצות הברית – איך מחושב גובה המיסים שיש לשלם במדרגת מס נמוכה יותר?

ישנה אפשרות לשלם מיסים על פי מדרגת מס נמוכה יותר באמצעות זיכוי מס והנחות מס. משמעותו של זיכוי מס הוא שניתן להפחית מחבות המס בדיוק את ההחזר לו הנישום זכאי. למשל, מי שחייב בתשלום מס בשיעור של 2,000 דולר, ובמקביל זכאי לקבלת זיכוי מס בסך 500 דולר, יידרש לשלם בסופו של דבר 1,500 דולר למס הכנסה.

על פי חוקי ה- IRS ישנם מגוון זיכויים שונים להם זכאים אמריקאים רבים, כדוגמת זיכוי בגין רכישת פאנלים סולאריים לבית, זיכוי מס עבור נושאי חינוך שונים, זיכוי מס עבור עלות טיפול בילדים ועבור טיפול לאנשים התלויים בנישום, ועוד.

בעוד שזיכוי מס יוכל להפחית את חבות המס בפועל, הנחות מס או ניכוי מס יפחיתו את סכום ההכנסה החייבת במס. כך ישנן הוצאות אשר יכולות לזכות את הנישום בניכוי מיסים, כמו למשל, במקרה שההוצאות הרפואיות שלו עולות על 10% מהכנסתו ברוטו, כך שאפשר לתבוע אותן וכך להוריד את שיעור ההכנסה החייבת במס.

 

מיסוי עסקאות תאגידים בארה"ב ומיסוי השקעות בנדל"ן

תשלום על פי מדרגות מס בארה"ב אינו פוסח גם על תאגידים. כל תאגיד המאורגן על פי חוקי ארה"ב חייב במס חברות אמריקאי על הכנסותיו ורווחיו ברחבי העולם. מס הכנסה לחברות או תאגידים מוטל על פי מדרגות מס בארה"ב בשיעורים מדורגים של עד 35%.

בעוד שהחישוב עבור אנשים פרטיים יקח בחשבון את ההבדל בין רווחי הון להכנסה רגילה, בקרב תאגידים הן רווחי ההון והן ההכנסה הרגילה ימוסו בשיעור דומה של מיסים. המשמעות העיקרית של הבדל זה הוא שהפסדי הון יוכלו להיות מקוזזים רק עם רווחי הון.

תאגידים עשויים להיות זכאים גם להקלות מסוימות כמו למשל לניכוי דיבידנדים שהתקבלו בגין דיבידנדים המתקבלים מתאגידים אחרים, או הקלה הנובעת מכך שהם יכולים להגיש החזר מס מאוחד עם חברות אחרות בקבוצה ובלבד שיהיו בשליטה של לפחות 80%.

זאת ועוד, כאשר מתייעצים עם רואה חשבון אמריקאי בישראל בדבר מדרגות מס בארה"ב לגבי מיסוי השקעות נדל"ן בארה"ב חייבים לקחת בחשבון את זהות הישות אשר ביצעה את ההשקעה.

צורת הארגון ומבנה החזקת הנכס יקבעו את נטל המס שיהיה כרוך בהשקעה, כך שיחול מיסוי שונה על יחיד, חברה זרה או חברה מקומית. תכנון מס קפדני לפני ההשקעה יוכל לבחון את כדאיותה על פי חוקי מדרגות מס בארה"ב, כך שהוא יוכל לסייע בבחירת צורת ההשקעה שתניב את הרווחים הגבוהים ביותר.

 

לסיכום

חוקי המס בארה"ב בכלל ושיטת מדרגות מס בארה"ב אינן פשוטות וקלות לחישוב כפי שהן נראות לעיתים על פני השטח. לכן, כדי לחסוך לכם קנסות ואי נעימויות שונות, כדאי ורצוי להתייעץ עם רואה חשבון אמריקאי או כל יועץ מס למיסוי אמריקאי אחר אשר יוכל לכוון, לקבוע את דרגת המס הנכונה ואף לייעץ האם וכיצד אפשר להפחית את נטל המס ולהוריד את מדרגת המס הקבועה בחוק.

 

מעוניינים בסיוע מקצועי בנושא מדרגות מס בארצות הברית מצוות המומחים של אתר מסאמריקה? לחצו כאן!

מדרגות מס בארצות הברית
מדרגות מס בארצות הברית

שאלות ותשובות בנושא

מערכת המיסוי בארצות הברית היא מערכת מס פרוגרסיבית. המשמעות היא שאזרחים מחויבים במס בשיעורים שונים בהתאם לרמת הכנסתם.
מדרגות המס בארצות הברית מחושבות על סמך הכנסתו החייבת של נישום. נישומים ממוקמים במדרגות מס בהתאם לרמת ההכנסה שלהם, ולכל מדרגה יש שיעור מס שונה.
סכום המסים לתשלום במדרגת מס נמוכה יותר מחושב על ידי הכפלת סכום ההכנסה החייבת למיסוי באותה מדרגה בשיעור המס עבור אותה מדרגה.
מסים משולמים באמצעות מערכת מדרגות המס בארצות הברית במהלך עונת הגשת המס, בדרך כלל בין ינואר לאפריל של כל שנה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים