מתי מגישים דוחות מס ל-IRS?

הגשת דוחות מס לרשות המיסים האמריקאית היא דרישה חוקית המחייבת כל אזרח אמריקאי שהיו לו הכנסות במהלך שנת המס, וכל תושב זר או משקיע בארה"ב המקיימים פעילות עסקית בשטחי ארצות הברית, שותפות או חברה, המייצרות להם הכנסות. במדריך הבא נסביר מתי מגישים דוחות מס ל-IRS בארה"ב במקרה של נישומים יחידים ובמקרה של בעלי עסקים עצמאיים, שותפויות וחברות בארה"ב.

 

האם עליי להגיש דוחות מס ל-IRS?

ארה"ב, בדומה למדינות רבות בעולם, נוהגת לגבות מס על בסיס תושבות. אולם להבדיל ממדינות אחרות, ארה"ב גובה מיסים גם מאזרחיה / מחזיקי גרין קארד, אשר חיים מחוץ לה. זאת בנוסף לאזרחים זרים המקיימים פעילות פיננסית בתחומי ארה"ב הנדרשים אף הם לדווח למס הכנסה האמריקאי, הלוא הוא ה – IRS. אם אתם נמנים עם אחת מקבוצות האוכלוסיה הנ"ל, הרי שבסבירות גבוהה מאוד – גם אתם חייבים בדיווח לרשות המיסים האמריקאית אחת לשנה.

 

מתי מגישים דוחות מס ל-IRS? המועד הרשמי להגשת דוחות למס הכנסה בארה"ב

המועד הרשמי להגשת דוחות המס השנתיים לרשות המיסים האמריקנית חל ב- 15 באפריל בכל שנה. הגשת הדוחות באיחור לאחר תאריך זה, עלולה לגרור קנסות וחיובי ריבית.

מתי מגישים דוחות מס ל-IRS בארה"ב במקרה של נישומים יחידים ו – Single member LLC

כל אזרח אמריקני ובעל גרין קארד, חייב להגיש דוחות מס ל-IRS שהוא מס הכנסה האמריקאי מדי שנה. החוק קובע שדיווחי מס ל – IRS עבור נישומים יחידים יוגשו עד ה – 15 באפריל של השנה שלאחר שנת המס שהדוח מתייחס אליה.

אזרחים אמריקאיים ומחזיקי גרין קארד חייבים להגיש דוחות מס שנתיים ל – IRS בארה"ב באמצעות טופס 1040, וזאת עד ה – 15 באפריל בשנת המס העוקבת לשנת הדיווח.

במידה ומדובר בנישומים שאינם מתגוררים בארה"ב, תינתן להם אוטומטית הארכה להגשת הדיווח, כך שתתאפשר להם הגשת הדוחות השנתיים עד 15 ביוני.

בכל מקרה, לכל נישום עומדת הזכות להגשת בקשה לקבלת ארכה להגשת דוחות המס השנתיים באמצעות טופס 4868. במידה והבקשה תאושר – תינתן למבקש ארכה להגשת הדוח עד ה – 15 באוקטובר.

יחידים שאינם אזרחי ארה"ב אך מנהלים פעילות פיננסית בתחומיה במסגרת חברת LLC בבעלות יחידה שלהם, נדרשים להגיש את הדוח למס הכנסה באמצעות טופס NR1040 עד ל- 15 ביוני. במידה ויגישו בקשה לארכה, יוכלו לקבל ארכה להגשת הדוח עד ל – 15 בדצמבר.

 

מתי מגישים דוחות מס ל-IRS בארה"ב במקרה של שותפויות

דוחות מס עבור שותפויות יוגשו למס הכנסה האמריקאי (IRS) עד ה – 15 למרץ בשנת המס העוקבת לשנת הדיווח, במידה וספרי השותפות מנוהלים בארה"ב. זאת באמצעות טופס 1065. עם בקשת ארכה מיוחדת, אפשר יהיה להגישם עד ה – 15 לאוקטובר.

היה וספרי החברה המשותפת מנוהלים מחוץ לארה"ב – הגשת דוחות המס תתאפשר עד ה – 15 ביוני בשנת המס העוקבת, בצירוף הצהרה מתאימה לטובת הזכאות לקבלת הארכה.

ככל שהוגשה בקשה לארכה בטופס 7004 לפני ה – 15 לאפריל – ניתן יהיה להגיש את הדוח עד ל – 15 בספטמבר של שנת המס העוקבת.

 

מתי מגישים דוחות מס ל-IRS בארה"ב במקרה של חברות

דוחות מס עבור חברות בארה"ב מוגשים ל – IRS באמצעות טופס 1120-F במועדים הבאים:

אם יש לחברה משרדים בארה"ב – דוחות המס יוגשו עד ל – 15 באפריל של שנת המס העוקבת לשנת הדיווח.

אם לחברה אין משרדים בארה"ב – דוחות המס יוגשו עד ל – 15 ביוני בשנת המס העוקבת בצירוף הצהרה מתאימה לטובת הזכאות לקבלת הארכה.

ככל שהוגשה בקשה לארכה בטופס 7004 לפני ה – 15 ביוני – ניתן יהיה להגיש את הדוח עד ל – 15 בספטמבר של שנת המס העוקבת.

 

מועדי הגשת דוחות המס ל – IRS לפי סוג הנישום (יחיד מול עסק, חברה או שותפות)

להלן מועדי הגשת דיווח מס שנתי בארצות הברית הם כדלקמן: (חשוב לציין שמדובר במועדי הגשת דוחות עבור שנה קודמת):

סוג הנישום מועד הדיווח  הארכה אוטומטית מועד הדיווח לאחר בקשת ההארכה אופן הגשת הדוח
יחידים אזרחי ארה"ב / בעלי גרין קארד המתגוררים בארה"ב 15 באפריל 15 באוקטובר בטופס 1040
יחידים אזרחי ארה"ב / בעלי גרין קארד שאינם מתגוררים בארה"ב 15 באפריל 15 ביוני 15 באוקטובר בטופס 1040
יחידים שאינם אזרחי ארה"ב ומנהלים פעילות עסקית בארה"ב 15 ביוני 15 בדצמבר בטופס 1040NR
שותפויות שספריהן מנוהלים מחוץ לארה"ב 15 במרץ 15 באוקטובר טופס 1065
שותפויות שספריהן מנוהלים בארה"ב 15 ביוני 15 בספטמבר טופס 1065
חברות ללא משרדים בארה"ב 15 ביוני 15 בספטמבר 1120-F בטופס
חברות עם משרדים בארה"ב 15 באפריל 15 בספטמבר 1120-F בטופס

האם ניתן לדחות את מועד הגשת דוחות המס ליחידים לרשות המיסים האמריקנית?

אזרחים אמריקאיים שאינם מתגוררים בארה"ב, רשאים על פי החוק להגיש את דוחות המס שלהם עד ל – 15 ביוני בשנה שלאחר שנת המס המדווחת. יחד עם זאת, ה – IRS מאפשר לדחות את הגשת הדוח עד ה – 15 באוקטובר, כשמדובר בנישומים שכירים שאינם בעלי עסקים עצמאיים. חשוב עם זאת לדעת כי הדחייה אינה מתבצעת באופן אוטומטי, אלא בכפוף להגשת בקשה ייעודית לדחיית מועד הדיווח באמצעות טופס 4868. שימו לב! הארכה ניתנת עבור מועד הגשת הדיווח, ולא עבור מועד התשלום עצמו.

 

החשיבות של הגשת דוחות מס ל – IRS בזמן

הגשת מיסים היא תהליך מייגע, אך חיוני להימנעות מקנסות בלתי רצויים. לכן, ככל שתקדימו לעשות זאת כך ייטב. מס הכנסה האמריקאי ממליץ להגיש את דוחות המס ב – 15 לאפריל או לפני כן, אך אם אתם זכאים לקבלת הארכה, תוכלו להגיש את דוחות המס ל-IRS עד ה – 15 באוקטובר.

אם אינכם בטוחים מתי עליכם להגיש את דיווחי המס שלכם, חשוב להתייעץ עם חברה מקצועית לייעוץ מס אמריקאי, כדי לבחון את הנושא באופן פרטני, בהתאם לנתונים והנסיבות שלכם.

 

מה קורה אם מאחרים בהגשת דוחות מס ל-IRS?

אי דיווח למס הכנסה האמריקאי במועד, גורר חיוב בריבית שנתית בת כ – 6%. זאת בנוסף לקנסות ששיעורם מגיע עד 25 אחוזים מחבות המס של הנישום. הקנסות והריביות הללו, יכולים בקלות להפוך לסכומים משמעותיים מאוד, כאשר צבירת חוב מס גבוה עלולה אף להוביל לשלילת הדרכון האמריקאי שלכם. מכאן החשיבות הרבה של הקפדה על הגשת דוחות המס האמריקאיים במועדם.

 

עם מי מתייעצים בנוגע למועדי הגשת דוחות מס ל-IRS וקבלת החזרי מס בארה"ב?

מס אמריקה נועד לספק לכם מידע מקיף בכל הנוגע למיסוי אמריקאי ליחידים ובעלי עסקים בארה"ב. כמובן, כל מקרה מחייב התייחסות פרטנית בהתאם למאפיינים הספציפיים לנישום ולהכנסותיו. לכן במידה ואתם לא בטוחים מתי אתם מצופים להגיש את דוחות המס שלכם, כיצד למלא את הטפסים הנדרשים בכוחות עצמכם, או איך לבצע תכנון מס נבון על מנת למקסם את הטבות המס המגיעות לכם, צוות המומחים שלנו ישמח לעמוד לרשותכם.

רשויות המיסים האמריקאיות ידועות בקפדנות הרבה שלהן ובנחישותן להפעלת סנקציות כבדות כנגד כל אדם או ארגון הפועלים בניגוד להוראות בחוקי המס האמריקאיים. לכן חשוב מאוד לא להשאיר מקום לטעויות מיותרות, אלא להסתייע מראש באנשי מקצוע מנוסים הבקיאים בתחום של ייעוץ מס ותכנון מס בארה"ב.

מתי מגישים דוחות מס ל-IRS?
מתי מגישים דוחות מס ל-IRS?

שאלות ותשובות בנושא

אתה צריך להגיש דוחות מס למס הכנסה אם הכנסתך ברוטו גדולה מהניכוי הסטנדרטי וסכום הפטור האישי, המשתנה בהתאם לסטטוס ההגשה שלך.
המועד האחרון להגשת דוחות מס למס הכנסה הוא 15 באפריל.
הגשת דוחות מס למס הכנסה בזמן חשובה מכיוון שהיא מאפשרת למס הכנסה להעריך ולגבות במדויק את המיסים שאתה חייב. בנוסף, זה יכול גם לעזור להגן עליך מפני קנסות וחיובי ריבית אפשריים.
אם אתה מאחר בהגשת החזרי מס ל-IRS, אתה עשוי להיות כפוף לקנסות וחיובי ריבית. בנוסף, אתה עשוי להיות גם כפוף לביקורת מס.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים