מדריך מקוצר על מס רווחי הון

מס רווחי הון בארצות הברית הינו מס מדורג, הנקבע על בסיס רמת הכנסתו הכוללת של הנישום לצד מאפיינים נוספים של הרווח כדוגמת מקור הסכום שהתקבל וסוג ההכנסה. על מנת להבין האם מדובר על כספים שימוסו בתור הכנסה רגילה בארה"ב, או על פי מדרגות מיסוי נמוכות יותר, המשמשות למיסוי רווח הון, קראו את המדריך הבא.

 

מהם רווחי הון ועל אילו נכסים הם חלים?

רווחי הון הם למעשה הגידול בהון שנוצר כאשר נכס נמכר, כלומר – הפער שבין מחיר הרכישה של הנכס במקור לבין התמורה המתקבלת במועד מכירתו. למותר לציין שהמושג 'נכס' איננו מתייחס לנכסי מקרקעין בלבד, אלא גם לנכסים פיננסיים. גם ההפרש בין מחיר הרכישה של נכס פיננסי לבין מחיר מכירתו, נחשב בעצם לרווח הון שיש למסות במס רווחי הון. הדבר קורה כשמדובר במכירת מניות, מכירה של קרנות נאמנות, מכירת אגרת חוב וכיוצא באלו.

 

מדוע חשוב לקחת בחשבון את הנושא של מס רווח הון בארצות הברית?

כל משקיע מודע היטב לעובדה שהשקעה בנדל"ן בארצות הברית או קיום של פעילות עסקית בתחומה, מצריך שקלול של היבטי המיסוי בעסקה. לצורך העניין, מס רווחי הון (כמו גם מיסוי דיבידנדים) הוא אלמנט מיסוי המשפיע במידה רבה על כדאיותן של עסקאות שונות. לכן אין להתעלם ממנו כאשר שוקלים לבצע רכישה מסוימת בתחומי ארה"ב או להרחיב את הפעילות העסקית לשוק האמריקאי.

מיסוי רווחי הון בארה"ב על מכירת נכסים בטווח הקצר מול מכירת נכסים בטווח הארוך

כאמור לעיל, מכירתם של נכסים בארה"ב ובכללם נכסים פיננסיים כדוגמת: מניות, קרנות נאמנות, ואגרות חוב, כפופה לתשלום מס רווחי הון. לעניין זה, חשוב לדעת כי רשות המיסים האמריקאית מבחינה בין נכסים אשר היו בבעלות הנישום למשך תקופה של 12 חודשים ומעלה, לנכסים שהבעלות עליהם הייתה קצרה מכך. בהתאם להבחנה הזו נקבע שיעור מס רווחי הון החל על אותה הכנסה או רווח.

נכס פיננסי שנמכר בתוך פחות מ- 12 חודשים ממועד רכישתו מכונה "Short Term Capital Gain". ההכנסה ממכירתו תתווסף ליתר הכנסותיו של הנישום, והמס שיגבה בגינה יהיה בהתאם לשיעור המס השולי החל על המוכר.

נכס פיננסי שנמכר לאחר יותר מ- 12 חודשים ממועד רכישתו, מכונה "Long Term Capital Gain". המס שיגבה על ההכנסה ממכירת נכס כזה, יהיה בהתאם למדרגות מס רווח הון המוגדרות בחוק לפי אופי הנכס הנמכר ומצבו.

קביעת שיעור המס החל על רווחי הון שהושגו בארה"ב, משתנה בין נכסים שהוחזקו למשך פחות משנה לנכסים שהוחזקו למשך תקופה ארוכה מכך, מאחר והמדינה מעוניינת לעודד משקיעים להחזיק בנכסיהם למשך פרקי זמן ארוכים יותר ולא למכור את הנכס בסמוך למועד רכישתו. לכן  שיעור מס רווחי ההון הנגבה עבור מכירת נכסים שהוחזקו במשך למעלה משנה, הם נמוכים ונוחים יותר מאשר במקרה של החזקה לטווח קצר יותר.

 

מס רווחי הון ליחידים או שותפים בחברות LLC בארה"ב במכירת נכס שהוחזק למשך שנה ויותר מרכישתו

רווחי הון ממכירת נכס לאחר תקופת החזקה של 12 חודשים ויותר ממועד רכישתו, ימוסה על פי מדרגות מס רווחי הון (שהן כאמור נמוכות משיעור המס השולי החל על הנישום במכירת נכס שהוחזק במשך פחות מ- 12 חודשים).

 

מדרגות מס רווח הון ליחידים או שותפים בחברות LLC במכירת נכס לאחר שנה ויותר

במידה ועסקינן ביחידים או שותפים בחברת LLC בארה"ב, מדרגות המיסוי על רווחי ההון יהיו כדלקמן:

  • מס רווח הון בשיעור של 28%
    מיסוי זה יוחל על רווחי הון שמקורם במכירה של אוספים או מניות מסוג QSBS.
  • מס רווח הון בשיעור של 25%
    מיסוי זה יוחל על שוויו של חלק הפחת מתוך רווחי ההון.
  • מס רווח הון בשיעור של 0 עד 20%
    מיסוי זה יוחל על רווחי הון שאינם עונים על אף אחת מההגדרות הנ"ל, בהתאם למדרגת ההכנסה של הנישום.

 

למותר לציין כי מדרגות המס הללו אינן תקפות לגבי חברות בארה"ב (זרות או מקומיות כאחד) גם כשמדובר במכירת נכס שהוחזק במשך למעלה מ- 12 חודשים.

 

מס רווחי הון לחברות זרות ומקומיות בארה"ב לעומת יחידים ושותפים ב- LLC

כאשר מדובר ברווח הון של נישום יחיד או מי שחבר בשותפות בחברת LLC אמריקאית, יגבה על מכירת נכסים בארה"ב מס רווחי הון על פי אחוז המס השולי שהנישום חייב בו על בסיס הכנסתו הכוללת. מדובר בשיעור מס שולי הנע בין 10% ועד 37%. במידה ועסקינן בחברה (מקומית או זרה), שיעור המס שיגבה יהיה בהתאם למס החברות העומד על 21%.

חבות המס ליחידים ושותפים בחברות LLC בארה"ב חבות המס לחברות זרות ומקומיות
מכירת נכס בהחזקה קצרת טווח שיעור מס בהתאם למדרגות המס השולי %10 עד 37%. מס חברות בשיעור של 21%
מכירת נכס בהחזקה ארוכת טווח שיעור מס מופחת שנע בין 0 ל -28%.

 

האם ניתן לדחות את ההתחשבנות על מס רווח הון מול רשות המיסים האמריקאית?

בחלק מן המקרים ישנה האפשרות לדחיית ההכרה ברווחי ההון שנעשו בארה"ב על ידי תכנון מס הנשען על חוקי מס מסוימים בארה"ב. למשל, ניתן לדחות את ההתחשבנות על מס רווח הון כנגד השקעה בנדל"ן אמריקאי, על ידי ביצוע מהלך שנקרא שחלוף נדל"ן אמריקאי. ישנן כמובן דרכים נוספות המאפשרות זאת באופן חוקי, שאותן ניתן לגלות בפנייה לתכנון מס מקצועי.

 

מה בין מס רווח הון להפסדי הון?

חשוב לדעת שהפסדי הון הם ברי קיזוז מרווחי ההון ללא תלות במשך החזקתו של הנכס הנמכר, כאשר יתרת ההפסד אחרי קיזוז הרווחים, שומרת על אופיה להמשך. למשל: אם הרווחתם 10K דולר במכירת נכס שהחזקתם במשך למעלה משנה (החזקת נכס לטווח הארוך) והפסדתם על מכירת נכס שהחזקתם במשך פחות משנה (החזקת נכס לטווח הקצר) 5K דולר, אחרי הקיזוז, עדיין תידרשו לשלם מס בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק למיסוי רווחי הון, היות ויתרת ההפסד שומרת על צביונה כרווח הון מנכס ארוך טווח.

כאשר אין רווח הון כלל, ישנה אפשרות לקזז סכום מצומצם מהפסדי ההון הנצברים כנגד כלל ההכנסות החייבות במס מדי שנה, בשנת מס העוקבת. זאת כאשר כל הפסד החורג מסכום זה, יצבר לשנות המס הבאות ויקוזז באותו הסדר.

 

מי חייב בתשלום מס רווחי הון בארה"ב על רווחים ממניות?

על פי חוקי המס בארה"ב ואמנות המס שעליהן היא חתומה מול מדינות שונות, ארצות הברית מנועה מהטלת מס על משקיעים זרים המפיקים רווח הון ממניות, כאשר רק למדינת התושבות של אותם משקיעים זרים ישנה אפשרות לגבות מס מהם בגין הרווחים הללו. באשר לאזרחים אמריקאים שמתגוררים מחוץ לגבולות ארה"ב וחייבים בהגשת דוחות מס ל- IRS, בדרך כלל חלה חבות מס כנגד רווחים ממניות, כמו על כל אזרח אמריקאי החי בארה"ב.

 

בשורה התחתונה

מעוניינים לדעת עוד על מס רווח הון בארה"ב? צוות אתר מס אמריקה שמח תמיד לסייע לכם ולעמוד לרשותכם בביצוע תכנון מס אמריקאי באופן מקצועי ומשתלם.

מדריך מקוצר על מס רווחי הון
מדריך מקוצר על מס רווחי הון

שאלות ותשובות בנושא

רווחי הון הם הרווחים שנוצרו ממכירת נכס הון כגון מניות, קרנות נאמנות, נדל"ן או השקעות אחרות.
רווחים אלו חלים על נכסים שעלו בערכם לאורך זמן, כלומר עלו בערכם מאז הרכישה.
כן, ניתן לדחות את חישוב מס רווחי הון מול רשות המסים האמריקאית. זה נעשה בדרך כלל על ידי גלגול הרווחים להשקעה אחרת.
כל מי שנדרש לשלם מסים על הכנסתו בארה"ב נדרש לשלם מס רווחי הון על רווחי מניות.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים