הטבת המס שכדאי לכם להכיר: Qualified Business Income Deduction

משקיעים בנדל"ן אמריקאי? רוצים להגדיל רווחים? כדאי מאוד שתשימו לב להטבת המס המכונה QBI (ראשי תיבות של Qualified Business Income Deduction), זו להבטיח לכם ניכוי מס בשיעור של עד 20% מהכנסותיכם מההשקעה. מהי ההטבה, מי זכאי לה וכיצד ניתן לדרוש אותה – זאת ועוד במאמר שלפניכם.

 

מהי תקנת QBI? ולמה כדאי לך להכיר אותה?

בשנת 2017 נכנסה לתוקפה רפורמת המיסים של טראמפ. במסגרת הרפורמה הופחת שיעור המס החל על חברות ל – 21%. אלא שהתאגדויות עסקיות שאינן מסוג חברה לא זכו להטבה הנ"ל. בכדי להעניק בכל זאת הטבה מסוימת לעסקים קטנים ולעודד את צמיחתם נכנסה לתוקפה תקנה 199A תקנת ה- QBI.

ההטבה מאפשרת ליחידים הזכאים להטבה להכיר בהוצאות של עד 20% מהרווחים הנוצרים במסגרת פעילות עסקית. פעילות עסקית כוללת גם הכנסות משכר דירה, ולכן הטבה זו רלוונטית במיוחד לישראלים המשקיעים בנדל"ן בארצות הברית. כך, משקיע נדל"ן העונה על הקריטריונים הקבועים בחוק יזכה לניכוי בסך 20% מהכנסתו העסקית.

 

יחיד לצרכי תקנת Qualified Business Income Deduction

התקנה מתייחסת ליחידים, בין אם ביצעו את השקעתם באופן ישיר ובין אם ביצעו את השקעתם באופן עקיף באמצעות שימוש בישות שקופה לצרכי מס:

 • יחיד המשקיע באופן ישיר
 • יחיד המשקיע באופן עקיף באמצעות חברת LLC.
 • מספר יחידים המשקיעים במשותף באופן עקיף באמצעות חברת LLC.
 • שותפות
 • חברה מאוגדת שסומנה בעת הקמת כשקופה לצרכי מס – S-CORPORATION.

התקנה אינה חלה על חברות מסוג C-CORPORATION והתאגדויות אחרות שאינן שקופות לצרכי מס.

מהי "הכנסה  מפעילות עסקית" עליה תחול ההטבה?

כאמור, ההטבה חלה על הכנסה מפעילות עסקית : הכנסה הנובעת באופן אקטיבי וישיר מהפעילות העסקית. כלומר – היא אינה חלה על משכורות, הכנסות ממתן שירותים, דיבידנדים והכנסות זרות. זאת ועוד, ההכנסה העסקית מובחנת באופן מובהק מהכנסה לצורכי מס – כלל ההכנסה של היחיד.

נשאלת השאלה איזו הכנסה תוכר כהכנסה מפעילות עסקית. ככלל, מדובר במבחן מעט אמורפי אך ישנם פרמטרים העשויים לשמש בקביעה האם מדובר בפעילות עסקית:

 • האם גביית שכר הדירה נעשית על ידי הנישום או חברת ניהול מטעמו?
 • האם תיקונים בנכס מבוצעים על ידי הנישום או חברת ניהול מטעמו?
 • האם ניהול הנכס נעשה על ידי הנישום או חברת ניהול מטעמו?
 • היקף הזמן והמשאבים המושקעים בנכס.
 • היקף הפעילות ומאפייניה.

 

מהם הקריטריונים לזכאות להטבה?

מעבר לעובדה שבכדי לקבל את ההטבה על הנישום להיות יחיד בעל הכנסה מפעילות עסקית כמתואר לעיל, על הנישום לעמוד גם בקריטריונים הבאים:

 

קריטריון ההכנסה

הכנסתו השנתית של הנישום אינה עולה על 163,00$ (נכון לשנת 2020).

 

קריטריון שווי הנכסים

במידה ומקור ההכנסה העסקית הינו השקעה בנדל"ן, ההטבה תינתן רק עד ל – 2.5% מעלות הבסיס של נכסי הנדל"ן.

 

מה קורה באם לא עומדים בקריטריון ההכנסה?

אי עמדה בקריטריון ההכנסה אין משמעותה פסילה מיידית של ההטבה, אלא שמשמעותה העיקרית הינה הטבה בשיעור פחות יותר.

מקום בו הכנסותיו של הנישום עולות על הסף המתואר, יזכה הנישום להטבה באחד מן השיעורים הבאים – על פי הנמוך:

 1. 50% משכר העבודה הכללי של עובדי העסק.
 2. 25% מהשכר ששולם +2.5% מהבסיס לצורך מיסוי אמריקאי (עלות נכסים ברי פחת).

 

כיצד מתבצע הניכוי בפועל?

ראשית, נבהיר כי הניכוי אינו בא על חשבון ניכויים אחרים. ככל שיש לכם ניכויי מס קודמים, ניכוי ה- QBI יתווסף עליהם.

ככל ניכוי, ניכוי זה מבוקש באמצעות דוח מס ההכנסה השנתי המוגש על ידי היחיד. במסגרת הדוח, כולל הנישום את הכנסתו הכלל עולמית, ובחלק המיועד לכך, מתייחס להכנסתו מפעילות עסקית ומבקש הכרה בהטבת ה- QBI. ככל שמדובר בפעילות עסקית שבוצעה על ידי ישות שקופה, הרי שיש צורך להתייחס לניכוי גם בדוח מס ההכנסה השנתי של אותה הישות, במקום המיועד לכך.

הכרת ההטבה ומילוי הטפסים כשורה הינם הכרחיים בכדי ליהנות מן ההטבה, ולכן נמליץ על התייעצות עם יועץ מס מומחה טרם הגשת הטפסים.

 

מילות סיכום

הטבת ה- QBI ניתנת לעסקים קטנים והיא עשויה להגדיל עבורכם את רווחי ההשקעה לאין שיעור – זאת רק על ידי סיווג נכון של ההכנסות במסגרת דוח מס ההכנסה השנתי.

רוצים לבדוק את זכאותכם להטבה? רוצים להבטיח מילוי נכון של הטפסים בכדי לקבלה? הצוות של MasAmerica רווי ידע וניסיון, ויוכל לעזור לכם להגדיל הכנסות ללא כל מאמץ.

הטבת המס שכדאי לכם להכיר: Qualified Business Income Deduction
הטבת המס שכדאי לכם להכיר: Qualified Business Income Deduction

שאלות ותשובות בנושא

תקנת ה-QBI (הכנסה עסקית מוסמכת) היא הוראה של חוק הפחתת המס ועבודות משנת 2017 המאפשרת לבעלי עסקים לנכות עד 20% מההכנסה שלהם מעסקים עוברים כמו בעלות יחידה, שותפויות ותאגידי S. הניכוי נועד לסייע לבעלי עסקים קטנים ולעצמאים להפחית את נטל המס שלהם.
הקריטריונים לזכאות לניכוי QBI הם שהעסק חייב להיות מאורגן כבעלות יחיד, שותפות או תאגיד S, ולבעלים חייבת להיות הכנסה חייבת במס הנמוכה מ-$157,500 למגישים יחידים ו-$315,000 עבור הגשת נישואין משותפת.
אם לא יתקיימו קריטריוני ההכנסה לניכוי QBI, בעל העסק לא יהיה זכאי לניכוי.
הניכוי מתבצע בדוח לפרט של הבעלים למס הכנסה. בעל העסק יזין את סכום הכנסתו העסקית המוסמכת והניכוי יחושב לפי השיעור החל.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים