נוהל חדש עבור אמריקאים שהם רק "במקרה" אמריקאים

ביום שישי, ה6 בספטמבר 2019, מס הכנסה האמריקאי (ה(IRS– הודיע על נהלים חדשים שיאפשרו לאמריקאים שהם למעשה אמריקאים "במקרה",  שוויתרו, או שמתכוונים לוותר על אזרחותם האמריקאית, לעמוד בדרישות מס הכנסה וחובות דיווח בארה"ב, ולהימנע מלהיות כפופים ל"מס היציאה" של הIRS

על פי דיני מיסים בארה"ב, אדם שמוותר על אזרחותו האמריקאית נדרש להגיש דוחות מס פדרליים בארה"ב, ולשלם את כל חובות המיסוי שלו לארה"ב עבור השנה שהוא מוותר על אזרחותו, ועל חמש השנים שקדמו לה. על מנת להגיש דוחות מס פדרליים, על אזרח ארה"ב להיות בעל מספר זהות אמריקאית- Social Security  (SSN), שזה דומה למספר זהות שיש בישראל. אזרח ארה"ב שמוותר על אזרחותו ושאינו עומד בדרישה לעיל, מתייחסים אליו כמי שמכר את נכסיו בכל רחבי העולם, יום לפני מועד הוויתור, והוא נדרש לשלם "מס יציאה" לפי מכירי השוק, על הרווח (בכפוף לסכום הרחקה) הנובע מההתייחסות הנחשבת לנכסיו ברחבי העולם. אזרח ארה"ב שבזמן שהוא וויתר על אזרחותו יש ברשותו שווי של 2 מיליון דולר נטו ומעלה, או הכנסה פדראלית שנתית ממוצעת במשך חמש השנים שקדמו לה, המותאם לאינפלציה (לדוגמה, 161,000 $ לשנת 2016, 162,000 $ לשנת 2017, 165,000 $ עבור 2018, ו -168,000$ לשנת 2019)  גם הוא נדרש לשלם "מס יציאה".

בהרבה מקריים יש אנשים שלא מודעים למעמדם כאזרחים אמריקאים. לדוגמא יש אזרחים אמריקאים שנולדו בארצות הברית להורים זרים, ובנוסף יש אזרחים אמריקאים שנולדו מחוץ לארצות הברית להורים שאזרחיים אמריקאים. לאזרחים אמריקאים "המקריים" האלו, בדרך כלל אין מספר ביטוח לאומי, והם גם לא עומדים במחויבות המס שלהם כלפי רשות המס בארה"ב. לאחר שהם מגלים את הסטטוס שלהם כסטטוס של אזרחים אמריקאים, שזה קורה בדרך כלל כתוצאה מיישום של חוקי ה-FATCA על ידי הבנק הזר שלהם, רבים מאזרחים האמריקאים האלו מנסים לוותר על אזרחותם, ורק אז הם לומדים שכדי לוותר על אזרחותם הם צריכים לקבל מספר ביטוח לאומי, ולהגיש שש שנים של דוחות מס פדרליים לארה"ב, ולשלם כל המס שהם חייבים בהתאם לשווי הנקי שלהם או לרמת ההכנסה שלהם, במסגרת של "מס היציאה". ולכן כדי להקל על התהליך עבור האזרחים האמריקאים "המקריים", מס הכנסה האמריקאי מספק את הנהלים החדשים הללו.

נוהל חדש עבור אמריקאים שהם רק "במקרה" אמריקאים
נוהל חדש עבור אמריקאים שהם רק "במקרה" אמריקאים

מי זכאי?

 על מנת להיות זכאי להליכים החדשים, האזרח האמריקאי חייב לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

 1. האזרח ויתר על אזרחו האמריקאית לאחר ה- 18 במרץ 2010;
 2. לאזרח אין כל היסטוריה של הגשת דוחות מס כאזרח ארה"ב או כתושב (הגשת טופס 1040NRכזר שאינו תושב בעבר, בתום לב, אינו מהווה בעיה);
 3. האזרח לא חרג מסף ההכנסה השנתי הממוצע למס הכנסה, במשך 5 השנים שקדמו לוויתורו;
 4. לאזרח יש שווי של פחות מ -2,000,000 $ נטו בעת וויתורו ובמועד הגשת הדוחות, לפי נהלים אלה; ו
 5. יש לאזרח התחייבות מס פדרלי בארה"ב פחות מסה"כ של 25,000 $ עבור שנת הוויתור, ועבור חמש השנים שקדמו לה (לאחר החישוב של כל הניכויים, החרגות, הפטורים והנקודות הזכות, כולל זיכוי מס זר, אך לא כולל "מס היציאה", למעט קנסות וריבית).

בנוסף, רק אזרחים אשר אי דיווחים שלהם נבעו מהתנהלות בלתי-מכוונת, רשאים להשתמש בהליכים אלה.

 

מה הם היתרונות?

 לאזרחים אמריקאים שזכאיים להשתמש בהליכים אלה, לא יחולו עליהם "מס היציאה" ובנוסף הם לא יהיו אחראים עבור המס שהם לא שולמו או כלפי עונשים וקנסות שהם יוכלו לקבל מרשות המס האמריקאי, עבור שנת הוויתור, וגם עבור ה5 שנים לפני הוויתור. יתרה מזאת, אזרחים אמריקאים שאין להם מספר ביטוח לאומי לא יידרשו להשיג כזה. במקום שאין מספר SSN, האזרחים אמריקאים יוכלו לכתוב בדיו בצבע אדום, "סעד לאזרחים לשעבר" בחלק העליון של העמוד הראשון של כל דוח מס או כל מידע שהוגש על פי נהלים אלה, והם משאירים את התיבה המבקשת מספר תעודת זהות ריקה.

 

אילו מסמכים צריכים להגיש במסגרת נוהל זה?

 כדי לנצל נהלים חדשים אלה, אזרחים אמריקאים המוותרים על אזרחותם חייבים להגיש את המסמכים הבאים למס הכנסה:

 1. תעודת אובדן לאום (CLN) של ארצות הברית, טופס DS-4083, או העתק של צו בית משפט המבטל את תעודת ההתאזרחות של אזרח המתואם, עם תאריך לאחר היום 18 במארס 2010. על החותמת של ה- CLN להיות "מאושר" על ידי מחלקת המדינה;
 2. העתק של (א) דרכון תקף או (ב) תעודת לידה ומזהה שהונפק על ידי הממשלה;
 3. טופס 1040NR לשנת הוויתור עם כל המידע הנדרש מצורף, כולל אך לא מוגבל ל:
 • טופס 8854;
 • טופס 8938; ו
 • טופס 1040 המדווח על הכנסות ברחבי העולם מעודכן עד לתאריך הוויתור; ו
 1. טופס 1040 עם כל הדוחות עם המידע הנדרשות עבור כל אחת מחמש שנות המס שקדמו לשנת המס של הוויתור.

 

 

לכמה זמן ההליכים האלו ימשיכו?

 מס הכנסה מציע הליכים אלה ללא תאריך סיום ספציפי, ויודיע רשמית לפני סיום הליכים. עם זאת, אנו ממליצים לאזרחים אמריקאים שזכאים להליכים אלה לנצל את הנהלים במהירות האפשרית.

אם אתם אזרחים אמריקאים שעומדים בדרישות הזכאות שתוארו לעיל, אך נמנע מתהליך של ויתור על אזרחות בעבר, עקב חובות מס שלא שולמה בסך 25,000 $ ומטה, או מכיוון שלא היה  מספר ביטוח לאומי, זו ההזדמנות שלכם לצאת מהמחויבות שלכם כלפי מס הכנסה בארה"ב בדרך בו תהיו פטורים ממס. עורכי הדין ורואי חשבון במשרדנו מייעצים באופן קבוע לאזרחים אמריקאים על השלכות המס בארה"ב ועל התהליך של ויתור של אזרחות אמריקאית. כדי לראות כיצד אנחנו יכולים לעזור לכם, תתקשרו למשרדנו, ונשמח לקבוע פגישת יעוץ כדי לדון בנושא הספציפי שלכם.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים
.elementor-post__title { height: 8px!important; overflow: hidden!important; } .span.elementor-post__title { display: block; height: 20px; overflow: hidden; }