רקע:

 להלן מספר עדכונים על השפעות של התהליך כפי שהם יבאו לביטוי במוסדות פיננסים – תוך התמקדות בבנקים.

מי חייב לחתום הצהרה עצמית דוח W-9:
לקוחות קימים, כל לקוח בעלי פאסיבה של 50 אלף דולר ומעלה שזוהו כבעלי אינדיקציות אמריקאיות אמור לחתום בין אם הוא לקוח פרטי או תאגיד.
לקוחות חדשים, המוסדות הפיננסים הרחיבו את הזיהוי בעת פתיחת חשבונות חדשים ונשאלות יותר שאלות בחלק מהמוסדות מחתימים את הלקוח על הצהרה שהוא אינו אזרח אמריקאי.

לקוח פרטי
מוגדר כבעל חשבון / שותף בחשבון / נהנה לרבות קטינים חייב לחתום על הצהרה עצמית בנוגע למעמדו כאזרח אמריקאי בהתרחש אחד מהאירועים הבאים:

נאמנות

תאגיד
חתימה על הטופס במקרים הבאים:

פעולות שנוקטים המוסדות הפיננסים בעת שזוהה לקוח כאמריקאי:
לקוח חדש, ניתן לסרב לפתיחת חשבון .
לקוח קיים, ניסיון ליצור קשר ולשכנע אותו טלפונית או ע"י מכתבים, יתכן ויוטלו מגבלות. בכל מקרה יעשה דיווח לגביו לרשויות האמריקאיות.

זיהוי לקוח בטעות כאמריקאי:
לקוח שזוהה על ידי המוסד הפיננסי כאמריקאי והתבקש לחתום על הטפסים לחתום אך בפועל הוא לא אמריקאי . האחריות היא על הלקוח שיצטרך להביא מסמכים תומכים שיסירו מכל ספק את היות אמריקאי.

אופן הדיווח
בסוף שנת 2014 ידווחו המוסדות באופן מרוכז על כל הלקוחות שאותם זיהוי יתנו לגביהם את נתונים הבאים:

מאמר זה נכתב כמקור ידע ואינו מהווה המלצה להשקעה או יעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע ומומחים לפני כל השקעה.