Foreign Account Tax Compliance Act – עדכונים

רקע:

 • ב – 1 ביולי 2014 נכנסה לתוקפה רגולציית ה FATCA.
 • ב – 30 ביוני חתמה מדינת ישראל הסכם בין מדינתי עם ממשלת ארה"ב לצורך יישום רגולציית ה – FATCA.
 • רשויות במס בארה"ב פועלות באופן רציף לזיהוי אמריקאי המעלימים מס, כאשר בתהליך זה הם חותמים הסכמים מול מדינות ופועלים ישירות אל מול מוסדות פיננסים על מנת לוודא שהתהליך הוטמע כראוי.

 להלן מספר עדכונים על השפעות של התהליך כפי שהם יבאו לביטוי במוסדות פיננסים – תוך התמקדות בבנקים.

מי חייב לחתום הצהרה עצמית דוח W-9:
לקוחות קימים, כל לקוח בעלי פאסיבה של 50 אלף דולר ומעלה שזוהו כבעלי אינדיקציות אמריקאיות אמור לחתום בין אם הוא לקוח פרטי או תאגיד.
לקוחות חדשים, המוסדות הפיננסים הרחיבו את הזיהוי בעת פתיחת חשבונות חדשים ונשאלות יותר שאלות בחלק מהמוסדות מחתימים את הלקוח על הצהרה שהוא אינו אזרח אמריקאי.

Foreign Account Tax Compliance Act – עדכונים
Foreign Account Tax Compliance Act – עדכונים

לקוח פרטי
מוגדר כבעל חשבון / שותף בחשבון / נהנה לרבות קטינים חייב לחתום על הצהרה עצמית בנוגע למעמדו כאזרח אמריקאי בהתרחש אחד מהאירועים הבאים:

 • פתיחת חשבון.
 • שינוי הרכב בעלים.
 • יש אינדיקציות שהלקוח אמריקאי כגון:
  • ארץ לידה / ארץ אזרחות / ארץ דרכון
  • מספרי טלפון / כתובות
  • פעילות עסקית רחבה / נסיעות תכופות

נאמנות

 • במקרה שהנהנה אינו אמריקאי יכול מנהל הנאמנות (עו"ד / רו"ח) לחתום על ההצהרה בשם הנהנה.
 • במקרה שהנהנה אמריקאי הוא בעצמו חייב לחתום על הטופס.

תאגיד
חתימה על הטופס במקרים הבאים:

 • בפתיחת חשבון.
 • תאגיד שארץ התאגדותו היא ארה"ב.
 • חברה הפועלת בני"ע אמריקאים חותמת על טופס W8.

פעולות שנוקטים המוסדות הפיננסים בעת שזוהה לקוח כאמריקאי:
לקוח חדש, ניתן לסרב לפתיחת חשבון .
לקוח קיים, ניסיון ליצור קשר ולשכנע אותו טלפונית או ע"י מכתבים, יתכן ויוטלו מגבלות. בכל מקרה יעשה דיווח לגביו לרשויות האמריקאיות.

זיהוי לקוח בטעות כאמריקאי:
לקוח שזוהה על ידי המוסד הפיננסי כאמריקאי והתבקש לחתום על הטפסים לחתום אך בפועל הוא לא אמריקאי . האחריות היא על הלקוח שיצטרך להביא מסמכים תומכים שיסירו מכל ספק את היות אמריקאי.

אופן הדיווח
בסוף שנת 2014 ידווחו המוסדות באופן מרוכז על כל הלקוחות שאותם זיהוי יתנו לגביהם את נתונים הבאים:

 • שם הלקוח.
 • מספר ה – SSN במידה וחתם על ההצהרה במידה ולא ישאירו ריק.
 • כתובת הלקוח.
 • מספר חשבון הבנק שלט.
 • היתרה הכוללת של כל חשבונות הלקוח בנטרול כל יתרה שלילית קרי הלוואות ויתרות שליליות בעו"ש ל יספרו בערך "0".

מאמר זה נכתב כמקור ידע ואינו מהווה המלצה להשקעה או יעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע ומומחים לפני כל השקעה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים
.elementor-post__title { height: 8px!important; overflow: hidden!important; } .span.elementor-post__title { display: block; height: 20px; overflow: hidden; }