The Foreign Account Tax Compliance Act FATCA

בשנת 2010 נחקק בקונגרס האמריקאי חוק ה The Foreign Account Tax Compliance Act – FACT שמטרתו להעמיק את הגביה מאזרחי ארה"ב המחזיקים נכסים פיננסים מחוץ לארה"ב עיקרי החקיקה:

תכולה – אמריקאים בעלי אזרחות או/ו גרין קארד) המחזיקים בנכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב ששווים המצטבר עולה על 50 א' דולר, מחויבים לדווח בטופס ייעודי שמספרו 8938 שיוגש ביחד עם הדיווח השנתי, המוגש לרשות המסים האמריקאית (IRS). בנוסף כל אזרח או תושב אמריקאי המחזיק בנכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב שערכם המצטבר עולה על 10,000 דולר במהלך השנה להגיש לרשויות המס האמריקאי טופס ה  Report of Foreign Bank and Financial Accounts – FBAR.

חובת הדיווח של גופים הפיננסיים – גופים פיננסים במדינות השונות, מחוץ לארה"ב מחויבים להעביר ישירות לרשות המסים האמריקאית (IRS) מידע אודות:

 1. חשבונות בנק, המוחזקים על ידי אמריקאים.
 2. חשבונות של ישויות זרות (off shore) בהן לנישומים אמריקאים יש החזקה מהותית.

בדיקת נאותות – הגוף הפיננסי מתחייב לבצע בדיקת נאותות , לכל בעלי החשבונות הקיימים ובעת פתיחת חשבון חדש , על פי קריטריונים ברורים וידועים (ראה נספח 1), על מנת לקבוע האם הלקוח הינו אמריקאי.
בדיקה ייעודית שנתית נוספת שחייב המוסד הפיננסי לבצע הינה עבור חשבונות בעלי עושר פיננסי העולה על 1 מיליון דולר.

לקוח שזוהה כאמריקאי – במידה ולקוח זוהה על ידי המוסד הפיננסי כאמריקאי יבקש המוסד הפיננסי מהלקוח לחתום על:

 1. טופס (9-W) המאשר כי אותו אדם ממלא את חובותיו כלפי שלטונות המס האמריקאים.
 2. כתב ויתור על סודיות בנקאית, חתימה שתאפשר לבנק להתחיל לדווח לרשות המס האמריקאית על כל פעולותיו בחשבונות.

לקוח סרבן – במקרה שיש לקוח שמסרב לחתום , "לקוח סרבן", המוסד הפיננסי יבצע ניכוי במקור בגובה של 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי שמועבר אליהם.

The Foreign Account Tax Compliance Act FATCA
The Foreign Account Tax Compliance Act FATCA

דיווח לרשויות המיסוי בארה"ב אחת לשנה – אחת לשנה מתחייבים הגופים הפיננסים לדווח לרשות המיסים האמריקאית (IRS). באמצעות מדיה מגנטית מידע אודות:

 1. כל החשבונות שזוהו כ"אמריקאים. הדיווח יהיה על גבי טפסים מובנים ויכלול : שם הלקוח ומספר הזהות שלן SS number.
 2. רשימה נפרדת של סרבנים שתועבר לרשויות המס עבור כל הלקוחות שסירבו לחתום על הטפסים.

סנקציות למוסד הפיננסי – החוק מטיל סנקציות חריפות על המוסדות פיננסים שיסרבו לשתף פעולה עם החוק בצורה של ניכוי מס במקור בשיעור של 30% שינוכה מכל העברות כספים מארה"ב למוסדות , לחברות ו/או ליחידים.

לוחות הזמנים:

 • ינואר 2015 – בנקים זרים יידרשו למסור את שמות של בעלי חשבון בנק אמריקאים, כתובות מגורים, מספר חשבון בבנק והיתרה בחשבון.
 • ינואר 2016 – בנקים זרים יידרשו למסור, בנוסף למידע כאמור, פירוט לגבי ההכנסות של בעלי חשבון בנק האמריקאים.
 • ינואר 2017 – בנקים זרים יידרשו למסור, בנוסף למידע כאמור, פירוט לגבי כל העסקאות של בעלי חשבון בנק האמריקאים.

צורת ההתקשרות:
החוק מחייב כל מוסד פיננסי באופן עצמאי להגיע להסדר אל מול הרשויות המסים האמריקאית (IRS).
במשך הזמן נחתמו הסכמים בין מדינות שונות לבין ארה"ב להעברת מידע הדדי בנושאי מיסים. ההסכמים נחתמו עם מדינות מרכזיות באירופה : צרפת, אנגליה, גרמניה, איטליה וספרד. ובכך חסכו מכל בנק במדינה להגיע להסדר נפרד עם רשויות המס האמריקאיות.
במסגרת ההסכם יבצעו המדינות שחתמו שינויי חקיקה פנימיים במדינותיהן על מנת לאכוף את חובת הדיווח לגבי החשבונות שמתנהלים בארצן והמוחזקים ע"י אזרחי ארה"ב. וכן יעדכנו את תוכנות המחשב שלהן על מנת שיוכלו לעמוד בקשר מקוון עם מערכות המחשב של רשות המיסים האמריקאית (IRS).

המצב בישראל:
הבנקים בישראל התחילו להיערך עוד בשנת 2012 על מנת לעמוד בהוראות החוק ולהימנע מהסנקציות הכלכליות, לצורך כך בנו תהליכים ייעודים לאיתור לקוחות שעונים לקריטריונים ומוגדרים כאמריקאים. ונבנו עבורם הגדרות ייעודיות במערכות המחשביות " , החתמתם של הלקוחות שזוהו כאמריקאים על טפסי הW9 וטופסי הצהרה וסימון לקוחות סרבנים.
הבנקים הקימו מחלקות ייעודיות שמרכזות את הנושא ומטפלות בתנועות ייחודיות בחשבונות המוגדרים של כחשבונות אמריקאים . ההערכה היא שכתוצאה מהפעילות זו יצאו מהמערכת הבנקאית כספים של אמריקאים בסך העולה על 5 מיליארד דולר.

הוראות בנק ישראל:
במרץ 2014 הנחה בנק ישראל את הבנקים להיערך להוראות ה – FATCA, ופרסם טיוטה המנחה את התאגידים הבנקאיים להיערך ליישום ההוראות בין אם ייחתם הסכם בינ ממשלתי ובין אם לא מהות ההחלטה היא שכל הבנקים בישראל מחויבים כל פי הוראות הרגולציה בישראל לבצע את הדיווח לרשויות המס בישראל והדבר לא נתון לשיקול דעתו של כל בנק.

נספח – קריטריונים לבחינת לקוח כאמריקאי או פוטנציאל:

 • אזרחות או תושבות אמריקאית או בעל גרין קארד.
 • מי שנולד בארה"ב.
 • כתובת החשבון בארה"ב.
 • הכתובת היחידה שיש לחשבון הינה "in care of" או "hold mail".
 • הוראות קבועות בחשבון להעברת כספים לזכות חשבון בארה"ב.
 • ייפוי כח או זכות חתימה בחשבון למישהו עם כתובת אמריקאית.
 • מספר הטלפון המשויך לחשבון הינו בארה"ב.

נייר זה נכתב כמקור ידע ואינו מהווה המלצה יעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע ומומחים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים
.elementor-post__title { height: 8px!important; overflow: hidden!important; } .span.elementor-post__title { display: block; height: 20px; overflow: hidden; }