חשבתם שתצאו מזה בזול? הקנסות והעונשים שה- IRS עלול להשית עליכם

חובות דיווח מס ההכנסה, ובוודאי תשלום המס הינם נטלים כבדים בהחלט על כל אזרח באשר הוא. נטלים אלו הופכים כבדים כפליים במקום בו ישנה אזרחות כפולה אמריקאית או במצב שבו אזרחים ישראלים משקיעים בארצות הברית: טפסי הדיווח הסבוכים מכפילים את עצמם, חובות התשלום עשויות להיות כפולות ובירוקרטיה רבה בעיקר של ה- IRS מלווה את התהליך כולו.  

 

ריבוי הבירוקרטיה והנטלים הכבדים גורמים לרבים לנסות לחמוק מחובת דיווח המס וחובת תשלום המס.  ואולם, רשות המיסים האמריקאית הקדימה תרופה למכה ויצרה מנגנון אכיפה הכולל סנקציות וקנסות מוגדלים  בגין אי עמידה בחובות הדיווח ותשלום המס. אז אם אתם שוקלים אם לעמוד בחובותיכם לרשות המס האמריקאית, כדאי שתקראו לפניכן את המאמר הבא.

 

רשות המיסים האמריקאית, ה – IRS, הינה הרשות האמונה על גביית המיסים הפדראליים של ארצות הברית. רשות זו הינה בעלת סמכות האכיפה של הוראות המיסוי, הרבות, הכלולות בחוק האמריקאי. בכדי להבטיח אכיפה קפדנית, נקבעו עונשים וסנקציות קשות הן בגין העדר דיווח, הן בגין דיווח חסר והן בגין העדר תשלום.

 

קנסות ועונשים בגין העדר דיווח / דיווח חסר – דיווח מס הכנסה ל- IRS

מועדי הגשת דיווחי מס ההכנסה קבועים לחוק ומשתנים על פי מיהותו של הנישום.  אי עמידה במועדים אלו גוררת קנס בסך 5% מחבות המס עבור כל חודש או חלק מהחודש, ועד 25% מחבות המס. דיווח חסר, רשלני או לא מהימן בניסיון להפחית מחבות המס, גורר קנס בסך 20% מסכום חבות המס.

חבות המס צוברת כמובן ריבית. הריבית מחושבת באופן יומי על בסיס הריבית השנתית, ועומדת על כ – 6% מסכום החבות.

קנסות ועונשים בגין העדר דיווח / דיווח חסר – דיווח FBAR למשרד האוצר האמריקאי

בנוסף לחובת דיווח מס ההכנסה, אזרחים אמריקאים המחזיקים בחשבונות פיננסים שהסכום המצטבר שלהם עלה במהלך השנה על 10,000 דולרים, חייבים בדיווח נפרד על חשבונות אלו. אי עמידה בחובת דיווח זו גוררת אף היא סנקציות כבדות העלולות להגיע לעד 10,000 דולרים בעבור כל חשבון שלא דוח.

מעבר לסנקציות שתוארו לעיל, הן בגין העדר דיווח מס הכנסה והן בגין העדר דיווח FBAR, אי עמידה בנטלים אלו הינה עבירה פלילית אשר עשויה לגרור העמדה לדין. במקרים של חבויות משמעותיות סנקציה אפשרית נוספת הינה שלילית האזרחות האמריקאית.

 

קנסות ועונשים – אי תשלום חובות המס

אזרחי ארצות הברית נדרשים לשלם מקדמות מס במהלך השנה. אי עמידה בתשלום מקדמות אלו, גוררת קנס של החל מ – 1,000 דולר. אי עמידה בתשלום חבות המס בכללה, חשופה אף היא לקנסות בשיעור של 0.5% מחבות המס. כמובן שגם במקרה של העדר תשלום חבות המס צוברת ריבית כמתואר לעיל – ריבית המחושבת באופן יומי על בסיס הריבית השנתית העומדת על כ- 6%.

טקסט | אי עמידה במועדי ההגשה של דיווח מס ההכנסה השנתי: - קנס בשיעור 5% מחבות המס בעבור כל חודש (או חלקו), עד ל - 25% מסך חבות המס. - צבירת ריבית המחושבת באופן יומי על בסיס הריבית השנתית, כ- 6%. - סנקציות פליליות. - שלילת אזרחות > אי עמידה במועדי ההגשה של דוח FBAR: - קנס של עד 10,000 דולרים בעבור כל חשבון זר שלא דווח. - סנקציות פליליות > אי עמידה בתשלום חבות המס: - אי תשלום מקדמות, קנס בסך מעל 1,000 דולרים. - קנס בשיעור 0.5% מסך חבות המס. - צבירת ריבית המחושבת באופן יומי על בסיס הריבית השנתית, כ- 6%.

 

תוכנית גילוי מרצון

זה המקום להעיר כי במידה ולא עמדתם בחובות הדיווח בשנים קודמות, קיים הליך גילוי מרצון במסגרתו מוגשים הדיווחים בדיעבד, וזאת מבלי חשש מחשיפה לקנסות וסנקציות אחרות.

החל משנת 2014 אזרחים אמריקאים המתגוררים בארצות הברית וכן אזרחים אמריקאים שאינם מתגוררים בארצות הברית, ואשר לא עמדו בחובות הדיווח החלות עליהם, יכולים "לפתוח דף חדש" עם רשויות המס בארצות הברית ולדווח בדיעבד על כל הכנסותיהם.

ככל שמדובר באזרחים אמריקאים שאינם מתגוררים בארצות הברית, קיימת אפשרות לבצע את הדיווח בדיעבד מבלי להיות חשוף לקנסות או עונשים כלשהם. לשם כך, על המבקש להיכלל בתכנית להסביר את הסיבה בגינה לא דיווח כנדרש, להצהיר על תום ליבו באי הדיווח ולהגיש דיווחי מס לשלושת השנים שלפניכן. בתום התהליך, ולאחר שתאושר בקשתו, לא יושתו על הנישום קנסות ועונשים – הוא יהיה חייב בתשלום מס בהתאם להכנסותיו, כולל ריבית. זאת, ותו לא.

 

לסיכום

נטלי המס האמריקאים כבדים ביותר, ואי עמידה בהם חושפת את הנישום לסנקציות פליליות וכלכליות כבדות. משכך, המלצתנו היא כי דיווחי המס יעשו בליווי של רו"ח מומחים בהוראות המיסוי האמריקאיות.

הצוות המסור והמיומן של רואי החשבון של MASAMERICA הינו בעל ניסיון עשיר והיכרות מעמיקה עם הוראות המיסוי האמריקאיות, וישמח לעמוד לרשותכם, הן בהגשת הדיווח והן בניהול הליך גילוי מרצון.

חשבתם שתצאו מזה בזול? הקנסות והעונשים שה- IRS עלול להשית עליכם
חשבתם שתצאו מזה בזול? הקנסות והעונשים שה- IRS עלול להשית עליכם

שאלות ותשובות בנושא

ההשלכות של אי דיווח או דיווח נמוך של מס הכנסה ל-IRS יכולות לכלול קנסות ועונשים גבוהים, העמדה לדין פלילי ואולי אפילו מאסר.
התשובה היא פשוט כן, יש צורך לדווח גם למשרד האוצר האמריקאי.
כן, בהחלט יתכנו וישנם קנסות כספיים אפשריים על אי דיווח על מס הכנסה למס הכנסה, כולל קנסות, ריבית וקנסות אזרחיים.
כדי למנוע השלכות אלה, אתם צריכים לוודא שכל ההכנסות מדווחות במדויק ל-IRS, ושכל שינוי בהכנסה ידווח בזמן. בנוסף, עליכם לשמור תיעוד מדויק של ההכנסות וההוצאות שלכם, ולהשתמש בשירותי הכנת מס מקצועיים כדי להבטיח הגשת מסים מדויקת.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים